Bilimsel Etkinlikler

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2013

Bilimsel Etkinlikler
20/05/2013
Öğrenciler Konuşuyor
Mesleği Tehdit Eden
Enfeksiyonlar
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Bilimsel Etkinlikler
3-5/6/2013
Kültürel bakış ile şizofreni
“damgalama” Bilişsel davranışçı
yaklaşımlar.
Demiray T, Dal Ü
II. Ulusal Kültürlerarası
Hemşirelik Kongresi Antalya,
Poster Bildiri.
Bilimsel Etkinlikler
14/5//2013 (Eğitim)
Dikmen İlkokulu Öğrencilerine,
Kişisel Hijyen eğitimi. Dikmen, KKTC
Yrd. Doç. Dr. Belkıs Karataş,
Hemşirelik Bölümü
Son sınıf öğrencileri.
Bilimsel Etkinlikler
13/5/2013 (Konferans)
Hemşirelik haftası etkinlikleri
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof. Dr. Erol Özmen
“Geçinilmesi Zor İnsanlarla
Geçinme Sanatı”
Bilimsel Etkinlikler
7/5//2013 (Eğitim)
Ağır Dağ İlkokulu Öğrencilerine,
Kişisel Hijyen eğitimi.
Dikmen, KKTC
Yrd. Doç. Dr. Belkıs Karataş,
Hemşirelik Bölümü
Son sınıf öğrencileri.
Bilimsel Etkinlikler
19-21/4/2013
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde
doğum yapmış kadınların
emzirme davranışları.
Sarpkaya D, Bolat H, Akbulut Ö,
Erenel A, Dal Ü
12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Konya, Poster Bildiri.
Bilimsel Etkinlikler
19-21/4/2013
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt bölgesinde
yaşayan kadınların kendi kendine
meme muayenesine yönelik farkında oluşları.
Akalpler Ö, Algın M,
Erenel A, Dal Ü
12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
Konya, Poster Bildiri.
Bilimsel Etkinlikler
9/3/2013 (Eğitim)
Yakın Doğu Banka Personeline
Temel İlkyardım eğitimi.,
Lefkoşa, KKTC
Yrd. Doç. Dr. Ümran Dal,
Uzm. Dilek Sarpkaya

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2012

Bilimsel Etkinlikler
23/5/2012
(Konferans – Hemşirelik
haftası etkinlikleri)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof.Dr.Gülşen Varol
Hemşirelik Alanında
Ezberlerin Bozulması
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik  Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
07/03/2012(Kurs)
Roks Hotel
Yrd.Doç.Dr.Ümran Dal
Temel İlk Yardım Uygulamaları
Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2011

Bilimsel Etkinlikler
28/11/2011(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Doç.Dr.Leyla DİNÇ
Hemşirelik Bakımı ve Etik
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik  Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
12/11/2011(Konferans)
Akıncılar Köyü
Uzm.Dilek Sarpkaya
Kadına Özgü Kanserler ve Erken
Tanı için Tarama ile Korunma
Yöntemler
Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
6/11/2011(Konferans)
Akıncılar Köyü
Yrd. Doç. Dr. Ümran Dal
Temel İlk Yardım Uygulamaları
Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
23/5/2011
(Söyleşi-Hemşirelik
haftası etkinlikleri)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Dr.Psikolog Yeşim Türköz
Yaşamdaki Takaslar
Bilimsel Etkinlikler
10/2/2011(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Dr.Güldalı Aybaş
Kadınlarda Meme ve Serviks
(Rahim Ağzı) Kanserlerinden
Korunmada Hemşirelerin Görev
ve Sorumlulukları

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2010

Bilimsel Etkinlikler
4/10/2010(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Hastanesi
Uzm.Sevgi Bakır
Hasta Güvenliği
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
Bilimsel Etkinlikler
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
24/10/2010(Konferans)
 Prof.Dr.Kafiye Eroğlu
Meme Kanserinde Erken Tanı,
Tarama ve Hemşirenin Rolü
Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
8 Nisan-24 Haziran 2010(Kurs)
Dr. Burhan Nalbantoğlu
Hastanesi
 Uzm.Emine Özlüses
Yrd.Doç.Dr.Ayda Çelebioğlu
Anne Sütü ile Beslenmede
Danışmanlık Eğitimi
Yakın Doğu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
2/6/2010(Söyleşi)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof.Dr.Gülten Uyer
Geçmişten Geleceğe Hemşirelik
Çerçevesinde Hemşirelik
Mesleğine Vurgu
Bilimsel Etkinlikler
25/5/2010(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof.Dr.Hatice Bostancıoğlu
Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
29/4/2010 9.Uluslararası Hemşirelik
Öğrencileri Kongresi
Yakın Doğu Üniversitesi
Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin
bilgisayar ve internet kullanım
özelliklerinin psikososyal durumla
ilişkisi Öğrenci Kadriye Toşur
ve Demet Yoleri, Dr. Gülcem Sala Razı
ve Dr.Berna Arifoğlu
Bilimsel Etkinlikler
14/4/2010(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Doç.Dr.Füsun Terzioğlu
Toplumsal Cinsiyetin Kadının
Liderlik Davranışlarına ve
Hemşirelik Mesleğine Yansımaları
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
14-18/5/2010
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
“Klinik Sorumlu Hemşireleri
Eğitim Sempozyumu”
Ankara Üniversitesi (AÜ)
Tıp Fakültesi İbni Sina
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Başhemşireliği ve YDÜ
Hemşirelik Bölümü işbirliği ile

sa

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2009

Bilimsel Etkinlikler
7/12/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Doç.Dr.Füsun Koçak Terzioğlu
Yaşam Tarzının Doğurganlığa
Etkisi
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
11/11/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Yrd.Doç.Dr.Gülten Işık Koç
Menopoz Dönemi Kadınların
Hormon Tedavisinde Güncel
Yaklaşımlar
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
30/10/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Dr.Ayten Şentürk Erenel
Aile Planlaması Yöntemlerinde
Yeni Gelişmeler
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bilimsel Etkinlikler
16/10/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof.Dr.Veysel Sönmez
Gençlik Sevgi ve Hoşgörü
Bilimsel Etkinlikler
14/10/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Dr.Nazmiye K. Yıldırım
Fiziksel Hastalığı Olan
Bireylere Psikososyal Yaklaşım
Bilimsel Etkinlikler
15/5/2009
(Konferans-Hemşirelik
Haftası Etkinliği)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Dr.Melahat Saylam
YDÜ’de Hemşirelik Hizmetlerinde
Kalite Çalışması, Bir Hastane
Örneği
Bilimsel Etkinlikler
Hemşirelik Haftası
Etkinlikleri-2009
Bilimsel Etkinlikler
20/04/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof.Dr.Güler Çimete
Ölümcül Hasta ve Ailesine
Yaklaşım
Bilimsel Etkinlikler
3/3/2009(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Doç.Dr.Aytolan Yıldırım
Sağlık Sistemi ve Hemşirelik
İstanbul Üniversitesi
Florance Nightingale
Hemşirelik Yüksek Okulu

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-2008

 
Bilimsel Etkinlikler
18/12/2008(Konferans)
Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi
Thalasemia Konferans Salonu
Prof.Dr.Gülşen Vural
Sağlık Sisteminde Etik Konular
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
 
Bilimsel Etkinlikler
14/11/2008(Konferans)
Yakın Doğu Üniversitesi
Kütüphanesi
Prof.Dr.Lale Taşkın
Kadın Üreme Organlarına
Özgü Kanserlerde Erken
Tanı ve Tarama Yöntemleri
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
 
Bilimsel Etkinlikler
13-15/10/2008 Yrd.Doç.Dr.Ümran Dal
ABD Wisconsin Üniversitesi
Profesyonel Hemşirelikte Tanışma
Dersinin Eğitime Yeni Başlayan
Öğrenci Hemşirelerin Mesleği
Algılamalarına Etkisi bildiri.
 
Bilimsel Etkinlikler
02/06/2008(Konferans)
Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi
Thalasemia Konferans Salonu
Op.Dr.Hakan Çoker
 
Bilimsel Etkinlikler
23/05/2008(Konferans)
Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi
Thalasemia Konferans Salonu
Yrd.Doç.Dr.Sabire Yurtsever
Hemşirelik Bakımında İlaç
Etkileşiminin Önemi
Mersin Üniversitesi
Sağlık Yüksek Okulu
Hemşirelik Bölümü
 
Bilimsel Etkinlikler
15-16/Mayıs/2008
Sempozyum
Evde Bakım Hizmetleri Sempozyum
 
Bilimsel Etkinlikler
25/03/2008(Konferans)
Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi
Thalasemia Konferans Salonu
Prof.Dr.Nurgün Platin
Hemşirelikte Profesyonellik