Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
GRT 101 Gerontolojiye Giriş Z 2 0 2 2
GRT 103 Biyolojik Yaşlanma Teorileri I Z 3 0 3 5
GRT 105 Sosyolojik Yaşlanma Teorileri I Z 3 0 3 5
ANA 101 ANAtomi Z 2 0 2 2
SOS 101 Sosyoloji Z 3 0 3 3
ING 123 Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 0 17 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
GRT 107 Yaşam Kalitesi 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
GRT 102 Biyolojik Yaşlanma Teorileri II Z 3 0 3 5
GRT 104 Sosyolojik Yaşlanma Teorileri II Z 3 0 3 5
FZY 102 Fizyoloji Z 2 0 2 2
PSİ 102 Psikoloji Z 3 0 3 3
HUK 102 Hukukun Temel Kavramları Z 2 0 2 2
ING 124 Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 0 17 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
GRT 106 Sağlık ve Yaşam 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
GRT 201 Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi Z 3 0 3 5
GRT 203 Sağlık Ekonomisi Z 3 0 3 3
GRT 205 Sağlık Psikolojisi Z 3 0 3 3
GRT 207 Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık Z 3 0 3 3
GRT 209 Geriatride İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri Z 3 0 3 5
HUK 201 SOSyal Hukuk Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 20 0 20 24
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 211 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi S 2 0 2 3
GRT 213 Gerontolojide Aktiviteler S 2 2 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
GRT 202 Gerontolojide Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 3 5
GRT 204 Psikolojik Yaşlanma Teorileri Z 3 0 3 5
GRT 206 Yaşlılarda Serbest Zaman Z 3 0 3 3
GRT 208 Sosyal Gerontoloji Z 3 0 3 2
GRT 210 Gerontolojik Rehabilitasyon Z 3 0 3 3
HUKUK 202 Miras Hukuku Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 20 0 20 24
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 212 Gerontoloji ve Sağlık Politikaları S 2 0 2 2
BİS 202 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
GRT 301 Yaşlılık ve Beslenme Z 3 0 3 5
GRT 303 Yaşlılık ve Beslenme Z 2 0 2 2
GRT 305 Yaşlanma ve İmmünoloji Z 2 0 2 3
GRT 307 Gerontolojide Etik ve Yasal Konular Z 2 0 2 3
GRT 309 Bakıma Muhtaçlık ve Yaşlı Bakımı Z 2 2 3 5
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 2 15 23
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 311 Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık S 2 0 2 4
GRT 313 Sosyal Gerontoloji S 3 0 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
GRT 302 Yaşlılık Hastalıkları II Z 3 0 3 5
GRT 304 Yaşlı Bakım Modellleri Z 2 0 2 2
GRT 306 Engelli Yaşlılarda Spor ve Yaşam Kalitesi Z 2 1 3 3
GRT 308 GRT Stajı Z 0 35 9 6
GRT 310 Yaşlılıkta Ağrı Z 2 0 2 2
BİS 306 Sağlık Bilişimi Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 12 36 22 23
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 302 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 312 Geriatride Öz Yönetim S 2 0 2 3
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
GRT 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
GRT 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
GRT 405 Geriatri/Gerontoloji Stajı I Z 0 14 6 7
GRT 407 Geriatri/Gerontoloji Stajı II Z 0 14 6 7
GRT 409 Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 67 23 22
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
GRT 411 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
GRT 413 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 3
GRT 415 Gerontolojik Rehabilitasyon 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
GRT 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
GRT 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
GRT 406 Geriatri/Gerontoloji Stajı III Z 0 14 6 7
GRT 408 Geriatri/Gerontoloji Stajı IV Z 0 14 6 7
GRT 410 Yaşlı Danışmanlıkları, Planlama ve Organizasyon Z 2 2 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 2 35 18 25
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 S 1 2 2 1
GSM S 1 2 2 1
GRT 412 Gerontolojik Hizmet Sektörü S 3 0 3 5
GRT 414 Geronteknoloji S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı
5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS
30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 183
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 57
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

Ders Açıklamaları

GRT 101 Gerontolojiye Giriş 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Gerontolojinin tanımı ve kolları, Geriatri ve Gerontoloji, Gerontolojinin Araştırma ve Uygulama alanları, Gerontolojik İntervensiyonlar konuları kapsar.

GRT 103 Biyolojik Yaşlanma Teorileri I 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşam süresiyle ilgili problemler, yaşlanmanın biyolojik süreçleri, biyolojik yaşlanma teorileri, biyolojik yaşlanma süreci, erken yaşlanma, yaşlılıkta uyum davranışları, Deneysel Gerontoloji, uzun ömürlülük, yaşlılık ve çok hastalıklılık arasındaki ilişki ve ölüm üzerine durulan konular

GRT 105 Sosyolojik Yaşlanma Teorileri I 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Gerontososyoloji (sosyolojik Yaşlanma) Yaşlanma ve yaşlılığın sosyal boyutlarını ele alarak inceler. Yaşlılıkta sosyal yardım hakkı çalışma hayatından sonra ortaya çıkan problemler, yaşlılıkta kuşaklararası aile ilişkileri, toplumsal dayanışma, tekilleşme, kuşaklararası ilişkiler, Desosyalizasyon, İletişim eksilmeleri, yaşam süreçleri hakkında tasavvurlar, toplumdan soyutlanma, bağımlılık, sosyal yaşlılık, yaşlılık davranışları, eş ilişkileri, yaşlanmanın öğrenme süreci olarak anlamı, boş zaman davranışları, sosyal nitelikli yaşlı hareketleri, yaşlı bitkileri, yaşlılık ve yaşlanmanın stensotipleri, kendini idrak etmek, yaşlılıkta sosyal güvence, sosyal hizmetler, Aktivite ve Disengagement davranışları, sosyal nitelikli yaşlı hareketleri, yaşlılık ve yaşlanmanın stereotipleri, kendini idrak etmek, yaşlılıkta sosyal güvence, sosyal hizmetler, Aktivite ve Disengagement Rezerv Teorisi, yaşlılık ve strüktürel değişimler, yaşlılığın yapısal değişimi ve toplum, konut ve çevre ölüm gibi konulardır.

ANA 101 Anatomi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

SOS 101 sosyoloji 3 Credits
Amaç ve Hedefler
sosyolojinin tanımı, tarihçesi, konusu, yöntemleri, diğer bilimlerle ilişkisi, amaçları özellikleri, toplumsal olaylar, toplumsal olgular, sosyolojide kullanılan yöntem ve teknikler, sosyolojide kullanılan başlıca araştırma teknikleri.

İNG 123 Okuma Becerileri 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 103 Türk Dili I 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil

BED 101 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme, Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 1 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri 2 Credits
Amaç ve Hedefler
İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

GRT 107 Yaşam Kalitesi 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Toplumsal açıdan nitelikli bir yaşamın öznel ve nesnel koşulları ile bunların etkilerini inceleyebilme

GRT 102 Biyolojik Yaşlanma Teorileri II 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Maximal Vitalite ve Hayflick teorilerinin derinlenmesine ele alınacağı, Yaşam süresiyle ilgili problemler, yaşlanmanın biyolojik süreçleri, biyolojik yaşlanma teorileri, moleküler ve supramoleküler alanda cereyan eden yaşlanma süreçleri, yaşlanmaya ve yaşam süreçlerine eksojen etkilenme, biyolojik yaşlanma süreci, erken yaşlanma, yaşlılıkta uyum davranışları, Deneysel Gerontoloji, uzun ömürlülük, yaşlılık ve çok hastalıklılık arasındaki ilişki ve ölüm üzerinde durulan konulardır.

GRT 104 sosyolojik Yaşlanma Teorileri II 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Gerontososyoloji (sosyolojik Yaşlanma) Dersin ilk blokunda verilen temel teorileri daha detaylı bir şekilde ele alınmasını kapsar. Öğrenciyi yaşlanma teorileri baz alınarak araştırma alanında tecrübe kazanmaya yöneltir. Ayrıca, yaşlanma ve yaşlılığın sosyal boyutlarını ele alarak inceler. Yaşlılıkta sosyal yardım hakkı, çalışma hayatından sonra ortaya çıkan problemler, yaşlılıkta kuşaklararası aile ilişkileri, toplumsal dayanışma, tekilleşme, kuşaklararası ilişkiler, iletişim eksilmeleri, yaşam süreçleri hakkında tasavvurlar. Toplumdan soyutlanma, bağımlılık, sosyal yaşlılık, yaşlılık davranışları, eş ilişkileri, yaşlanmanın öğrenme süreci olarak anlamı, boş zaman davranışları, sosyal nitelikli yaşlı hareketleri, yaşlı birlikleri, yaşlılık ve yaşlanmanın stereotipleri, kendini idrak etmek, yaşlılıkta sosyal güvence, sosyal hizmetler, rezerv teorisi, yaşlılık strüktürel değişimler, yaşlılığın yapısal değişimi ve toplum, konut ve çevre, ölüm gibi konulardır.

FZY 102 Fizyoloji 2 Credits
Amaç ve Hedefler
İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.

PSİ 102 Psikoloji 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

HUK 102 Hukukun Temel Kavramları 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlanma ve yaşlılık süreçlerinde ortaya çıkması beklenen hukuksal sorunların sosyal hukuk çerçevesinde detaylıca ele alınacak konuları kapsayacaktır. İş Hukuku, Ticari Hukuk ve Miras Hukuku bu çerçevede ele alınacaktır.

İNG 124 Konuşma ve Sunum Becerileri 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 104 Türk Dili II 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım

BED 102 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 1 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

BİS 102 Bilgisayar Uygulamaları 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Öğrenciye bilgisayar hakkında temel kavramları öğretmek, işletim sistemi kavramını vermek, Windows işletim sisteminin işlevlerini öğretmek, Windows Programlarından Word, Excell ve Power Point ile ileriki yaşamlarında gereksinim duyacakları uygulamaları yapabilecek düzeye getirmek.

PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

GRT 106 Sağlık ve Yaşam 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Sağlık nedir? Yaşam tarzının sağlık üzerine etkileri, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık konuları incelenecektir.

AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

GRT 201 Yaşlı Hastanın Değerlendirilmesi 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlı hastanın sağlık durumunun bir bütün olarak değerlendirilmesi, sağlıklı olma durumu, yaşlıların organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgular birbirinden ayrılması, hastalıklar sık ve atipik seyiri, fonksiyonel değerlendirme. Geriatrik değerlendirmenin bileşenleri; bilişsel fonksiyonlar, duygudurum, fonksiyonel durum, beslenme, mobilite, inkontinans, görme, işitme, bakıcı yükü, sosyal destek ve fiziksel çevre

GRT 203 Sağlık Ekonomisi 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Sağlık Ekonomisi biliminin konusu, amacı ve yöntemi, temel kavramlar: Arz, talep, ulusal gelir, üretim, bölüşüm, tüketim kavramı, ekonomik sistemler ve bu sistem içerisinde sağlığın ekonomik boyutunun planlanması konularını kapsar. Ayrıca Ekonomi biliminden de faydalanarak teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde Ekonomi ile ilgili karar mekanizmaları ve yapısı, globalleşme ve etkileri ele alınacaktır.

GRT 205 Sağlık Psikolojisi 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Sağlık Psikolojisi, Psikolojinin en önemli alt dallarından biridir. Geleceğin gerontologları sağlık, hastalık ve ruhsal yaşam üçgeninde ele alınan konuları detaylıca öğrenecekler, yaşlanma ve yaşlılık süreçlerinde ortaya çıkan psikolojik, sorunları sağlık psikolojisi açısından değerlendirme olanağına kavuşacaklardır.

GRT 207 Toplum Sağlığı Sorunu Olarak Yaşlılık 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu derste yaşlılık ile bireylerin karşılaştığı sosyakültürel sorunlar, ekonomik sorular, biyolojik sorunlar ve psikolojik sorunlar incelenecektir.

GRT 209 Geriatride İlaç Tedavisinin Temel İlkeleri 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlı bakımında uygun ilaç tedavisini uygulayabilmeleri için gereken bilgilerin verilmesini amaçlayan bu derste; farmakolojinin tanımı, farmakokinetik (emilim, dağılım, biyotransformasyon ve atılım), farmakodinamik (ilaç etkisi, ilaçların birbirleri ile etkileşimleri) tanımları konusunda bilgi kazandırılacaktır. İlaçların toksik etkileri öğretilecektir. Santral sinir sistemi, kardiyovasküler, solunum, sindirim sistemini etkileyen ilaçlar konusunu öğrenecekler. Endokrin sistem farmakolojisi, hormonal kontraseptifler. öğretilecektir. Üriner sistem antiseptikleri, antibakteriyel ilaçlar, antifungal ilaçlar, antiprotozoal ilaçlar, antihelmintik ilaçlar, antiviral ilaçlar, antikanser ilaçlar öğretilecektir.

HUK 201 sosyal Hukuk 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlıların bakım, gözetim ve koruma ihtiyaçlarının karşılanması için uygulanan devlet politikaları, yaşlıların bakımında etik, yaşlılara yönelik sosyal hizmetler

BED 201 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere Beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

GRT 211 Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Dersinin amacı, gelişim kuramları perspektifinden, psiko-motor, bilişsel, psikososyal-kişilik, ahlak ve dil gelişimi gibi temel gelişim alanlarına göre çocukluk dönemininin gelişimsel doğasını ve özelliklerini incelemektir.

GRT 213 Gerontolojide Aktiviteler 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşa bağlı fonksiyonel kapasite ve aktivite seviyesinde azalma nedeni ile yaşlı bireye özel egzersiz programlarının oluşturulması ve egzersiz örnekleri konusunda bilgi verilmesi.

AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

GRT 202 Gerontolojide Yönetim ve Organizasyon 3 Credits
Amaç ve Hedefler

GRT 204 Psikolojik Yaşlanma Teorileri 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Psişik yaşlanma süreçleri, yaşlanırkenkişilik değişimleri, sosyal risk faktörleri, zihinsel randıman, “Defisit-Model” Davranış bozuklukları, yaşlılıkta yaşantı durumları, yaşam memnuniyeti, yalnızlaşma, rijitik ve esneklik, tutumsal değişimler, intervensiyon Gerontolojisi, problem durumlarının managementi, prevensiyon, rehabilitasyon, meslek hayatı sonrası krizler, emeklilik şoku, emeklilikle ilgili tutumlar, uyum süreçleri, çalışma zamanlarına esneklik kazandırmak, emekliliğe yatay geçiş, aktivite egzersizleri, gelecekle ilgili perspektifler, konut durumu, kurumlaşma efektleridir.

GRT 206 Yaşlılarda Serbest Zaman 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Mesleki yaşamdan ayrılma serbest meslek sorununu da beraberinde getirir. Serbest zaman kararının kurumsal ve sosyal tabanda ele alınacağı ve detaylı irdeleneceği uygulama, bilgi akışının oluşacağı bir ders programıdır.

GRT 208 sosyal Gerontoloji 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlıların istihdamı, yaşlılar için çevre faktörleri, yaşlılar için sosyal güvenlik sistemleri, yaşlı sosyal hizmetleri, ölüm ve doğum tabloları, yaşlıların gelir, eğitim, ve beslenme durumları

GRT 210 Gerontolojik Rehabilitasyon 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlılarda rehabilitasyon, Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Ev idaresi, Özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri

HUK 202 Miras Hukuku 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlanan bir nüfusa sahip olan ülkemizde miras ve yaşlı bakım hukuku konusunda önemli spesifik bilgilerden oluşacak konuları kapsar. Böylece geleceğin gerontologları miras ve yaşlı bakım hukukunda mesleki yaşamlarında karşılaşacakları sorunlarda bu konu hakkında detaylı bilgiyle donanmış olacaklardır. Ayrıca böylesine spesifik bir konuda ortaya çıkan sorunların araştırılma ve toplumun geneline sunulma olasılığı da artmış olacaktır.

BED 202 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

GRT 212 Gerontoloji ve Sağlık Politikaları 2 Credits
Amaç ve Hedefler

BİS 202 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

GRT 301 Yaşlılık Hastalıkları I 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Dersin amacı hastalık yapıcı etkenler, akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve organ sistemlerine göre hastalık bilgilerini kazandırmaktır.

GRT 303 Yaşlılık ve Beslenme 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlı bakımının en önemli konularından birisi beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme ile yaşlıların yaşam kalitesi ve sağlık göstergeleri çok daha iyi olacaktır. Bu derste sağlıklı beslenme tanımı, sağlıklı beslenmenin önemi, beslenme ile ilgili sorunlar öğretilecektir. Besin öğeleri; (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve mineraller) öğretilecektir. Besin grupları, içecekler ve özellikleri, probiyotikler öğretilecektir. Enerji gereksinimi bilgisi, ideal boy ve kilo hesaplayabilme becerisi kazandırılacaktır. Yaşlı beslenmesinin özellikleri kavratılacaktır. Diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalığı olan yaşlılarda beslenme öğretilecektir.

GRT 305 Yaşlanma ve İmmünoloji 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlanmaya bağlı olarak immün cevaplarda meydana gelen değişiklikler, Yaşa bağlı olarak immün sistemdeki değişiklikler, enfeksiyon, kanser, otoimmün hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar incelenecektir.

GRT 307 Gerontolojide Etik ve Yasal Konular 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu derste yaşlı bakımının etik boyutu ve yaşlı bakımında yasal konular açıklanacaktır. Yaşlı bireyin bakımına ilişkin etik ve hukuksal konular incelenecektir.

GRT 309 Bakıma Muhtaçlık ve Yaşlı Bakımı 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlı mobilizasyonunu sağlama, Yatağa bağlı yaşlı bakımı, Terminal dönemde yaşlı bakımı, Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması, Sıvı-elektrolit dengesi, Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları, Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.

BİS 301 Biyoistatistik 3 Credits
Amaç ve Hedefler
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

BED 301 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere Beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

GRT 311 Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlılık fizyolojisi ve yaşlanmanın sistemlere etkisi. Egzersizin sistemler üzerine etkileri,Yaşlıda düzenli fiziksel aktivitenin etkileri,Yaşlılarda fiziksel aktiviteye katılmanın getireceği riskler, Fiziksel aktivite ve kas – iskelet sistemi hastalıkları,Yaşlılarda uygulanacak egzersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri, Su terapisi ve havuz jimnastiği.

GRT 313 sosyal Gerontoloji 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders, gerontolojik sosyal hizmet için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders içeriğinde gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet kavramları; yaşlıları etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik etkenler; yaşlıların karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar; gerontolojik sosyal hizmet kapsamında müdahale yöntem ve tekniklerine ilişkin konular yer almaktadır

GRT 302 Yaşlılık Hastalıkları II 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlılarda kronik hastalıklar, yaşlılarda enfeksiyon hastalıkları, yaşlılarda romatolojik ve nörolojik hastalıklar incelenecektir.

GRT 304 Yaşlı Bakım Modelleri 2 Credits
Amaç ve Hedefler

GRT 306 Engelli Yaşlılarda Spor ve Yaşam Kalitesi 3 Credits
Amaç ve Hedefler

GRT 308 GRT Stajı 9 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersimiz teorik temellerin uygulamaya uyarlanmasını içerir. Öğrencinin, kurumların çalışma alanlarından edindiği tecrübe ve bilgilerin refleksiyonunu yapması ve kurumsal yapıların avantajlarını, ama aynı zamanda problemlerini de algılaması sağlanacaktır.

GRT 310 Yaşlılıkta Ağrı 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlılarda ağrı kontrolü, kronik hastalığı olan yaşlının evde bakımı yara bakımı ve ağrı yönetimi, Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri, osteoporoz ve yaşlılarda kırıklar, bel ağrısı konuları işlenecektir.

BİS 306 Sağlık Bilişimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları,  medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri /Hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

BES 302 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere Beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

GRT 312 Geriatride Öz Yönetim 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlanma ve yaşlılığın kurumsal boyutu ile ilintili işletme konularını kapsar. Geleceğin gerontoloğu her türlü işletmeyi idare edebilecek ve sağlıklı bir yönetim bilgisi edinecektir. Burada gelişmiş ülkelerin geronto-managment modelleri detaylıca ele alınacak ve geleceğin gerontologları her türlü donanıma sahip olma imkanına kavuşacaklardır

PDR 356 Zaman Yönetimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

GRT 401 Proje Planlama İlkeleri 1 Credits
Amaç ve Hedefler
Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre – Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları

GRT 403 Seminer Hazırlama 1 Credits
Amaç ve Hedefler
Gerontoloji ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

GRT 405 Geriatri/Gerontoloji Stajı I 6 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu stajın sonunda öğrenciler, geriatrik hastalıklara yaklaşım, korunma, tanı, tedavi, izlem, sevk ve sosyal destek konularında bilgi, beceri kazanacaktır.

GRT 407 Geriatri/Gerontoloji Stajı II 6 Credits
Amaç ve Hedefler
Geriatri tanımını açıklayabilme, – Önemli ve sık görülen geriatrik hastalıkları sayabilme – Yaşlanmayı tanımlayabilme – Yaşlanma ile dokularda ve organlarda meydana gelen fonksiyonel değişiklikleri söyleyebilme – Hastaya uygun tedavi yöntemini ve ilacını seçebilmeli, ilaç etkileşimlerini eşlik eden hastalığa göre dikkate alabilme – Geriatrik hastalıkların olası komplikasyonlarını tanımlayabilme – Geriatrik hastalıklarda acil durumları ayırt edebilme – Geriatrik hastalıklara özgü sık görülen ruhsal sorunları tanımlayabilme ve çözümleyebilme – Geriatrik hastalığa özgü hasta, hasta yakını ve hasta gruplarının dikkat etmesi gereken durumları sayabilme

GRT 409 sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji 9 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersimiz teorik temellerin uygulamaya uyarlanmasını içerir. Öğrencinin, kurumların çalışma alanlarından edindiği tecrübe ve bilgilerin refleksiyonunu yapması ve kurumsal yapıların avantajlarını, ama aynı zamanda problemlerini de algılaması sağlanacaktır.

BED 401 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

GRT 411 Meslekte Marka Yaratmak 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

GRT 413 Sağlık Bilimlerinde Etik 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Tıp etiği, araştırma etiği konularında öğrencilerin akademik yaşamlarında gerekli olan bilgi tutum ve davranışların kazandırılmasıdır.

GRT 415 Gerontolojik Rehabilitasyon 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yaşlılarda rehabilitasyon, Yaşlının sosyal yaşamını sürdürmede özgüvenini korumasını sağlama, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Ev idaresi, Özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanlarını değerlendirme aktiviteleri

GRT 402 Proje Çalışması 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Gerontoloji ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

GRT 404 Seminer Sunumu 1 Credits
Amaç ve Hedefler
Gerontoloji ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

GRT 406 Geriatri/Gerontoloji Stajı III 6 Credits
Amaç ve Hedefler
Geriatrik hastalıklar konusunda diğer sağlık personeli ile birlikte ekip çalışması yürütülmesi gerekliliğini değerlendirebilme – Geriatrik yaş grubuna bakım hizmeti veren kurumları tanımlayabilme.

GRT 408 Geriatri/Gerontoloji Stajı IV 6 Credits
Amaç ve Hedefler
Geriatrik hastalardan ayrıntılı anamnez alabilme – Geriatrik hastalara fizik muayene yapabilme – Geriatrik yaş grubunun risk grubu olduğunun farkına varabilme – Geriatrik hastanın ailesi ile işbirliği yapabilme

GRT 410 Yaşlı Danışmanlıkları, Planlama ve Organizasyon 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Planlama ve Organizasyonun yaşlı danışmanlıkları açısından kurumlar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri bazında yapılanmasının teorik çerçevesinde konuları kapsar

BES 402 Beden Eğitimi 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere BEDen eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, dopING ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

GRT 412 Gerontolojik Hizmet Sektörü 3 Credits
Amaç ve Hedefler
Artan Yaşlı Nüfusu ile birlikte yükselen hayat standartları ve uzayan yaşam süresi. Yaşlıların hayattan sosyal izalasyonu da göz önüne alındığında ayrıca Dünya nüfusunda ve Ülkemizin nüfus ortalamasına bakıldığında artan alzheimer, demans, parkinson gibi yaşlılık hastalıkları hem bakan kimseyi hemde yaşlı bireyi fazlaca olumsuzluk yaratmaktadır. Yaşlı bakımında kalitenin arttırılması, var olan durumun iyileştirilmesi için yapılacaklar ankatılacaktır.

GRT 414 Geronteknoloji 2 Credits
Amaç ve Hedefler
Teknolojik gelişmeler kullanılarak yaşlılara evde, sosyal yaşamda, hareketlilikte serbest ve özgürce hareket edebileceği alanlar nasıl oluşturulur? Teknolojik gelişmeler yaşlı sağlığının iyileştirilmesinde nasıl kullanılır? Sorularına cevaplar aranacaktır.