Akademik Kadro

 

Unvan İsim-Soyisim Görev Bölüm E-posta Dahili
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Dekan sevin.yucecan@neu.edu.tr
Doç. Dr. Ümran Dal YILMAZ
 • Dekan Yardımcısı
 • Bölüm Başkanı
 • Öğretim Üyesi **
 • Odyoloji
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Çocuk Gelişimi
 • Hemşirelik
umran.dal@neu.edu.tr 5132
Prof. Dr. Bayram Ünver Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bayram.unver@neu.edu.tr
Prof. Dr. Berna Simten MALHAN Öğretim Üyesi* Sağlık Yönetimi berna.simtenmalhan@neu.edu.tr
Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK Öğretim Üyesi Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı) candan.ozturk@neu.edu.tr 5133
Prof. Dr. Emel Selma ÖZER Başkan* Tıbbi Beslenme Tedavisi Bilim Dalı emel.ozer@neu.edu.tr
Prof. Dr. Firdevs ERDEMİR Öğretim Üyesi Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı) firdevs.erdemir@neu.edu.tr 5109
Prof. Dr. Gülden KÖKSAL Öğretim Üyesi* Beslenme ve Diyetetik gulden.koksal@neu.edu.tr
Prof. Dr. Gülden PEKCAN Öğretim Üyesi* Beslenme ve Diyetetik gulden.pekcan@neu.edu.tr
Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN Öğretim Üyesi*
 • Ebelik
 • Dil ve Konuşma Terapisi
gulriz.erisgen@neu.edu.tr
Prof. Dr. Gülşen VURAL Öğretim Üyesi Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) gulsen.vural@neu.edu.tr 5133
Prof. Dr. Günay KIRKIM Öğretim Üyesi* Odyoloji gunay.kirkim@neu.edu.tr
Prof. Dr. Hatice BOSTANOĞLU Öğretim Üyesi Hemşirelik (İç Hastalıkları) hatice.bostanoglu@neu.edu.tr
Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) kansu.buyukavsar@neu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ Öğretim Üyesi* Odyoloji mehmetaif.kilic@neu.edu.tr
Prof. Dr. Mine YURTTAGÜL Başkan* Besin ve Beslenme Bilimleri Bilim Dalı mine.yurttagul@neu.edu.tr 5124
Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Öğretim Üyesi* Gerontoloji mustafa.gunduz@neu.edu.tr
Prof. Dr. Nurgün PLATİN Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) nurgun.platin@neu.edu.tr
Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR Öğretim Üyesi Hemşirelik (Cerrahi Hastalıkları) nurhan.bayraktar@neu.edu.tr
Prof. Dr. Nusret ERDOĞAN Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon nusret.erdogan@neu.edu.tr
Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ Öğretim Üyesi ** Beslenme ve Diyetetik orhan.ciftci@neu.edu.tr
Prof. Dr. Osman SAKA Öğretim Üyesi Sağlık Yönetimi osman.saka@neu.edu.tr
Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI Öğretim Üyesi* Sağlık Yönetimi sahin.kavuncubasi@neu.edu.tr
Prof. Dr. Salih ANGIN Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon salih.angin@neu.edu.tr
Prof. Dr. Sezgin İLGİ Öğretim Üyesi ** Fizyoterapi ve Rehabilitasyon sezgin.ilgi@neu.edu.tr
Prof. Dr. Yasemin BEYHAN Öğretim Üyesi* Beslenme ve Diyetetik yasemin.beyhan@neu.edu.tr
Prof. Dr. Yavuz SANİSOĞLU Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) yavuz.sanisoglu@neu.edu.tr
Doç. Dr. Ali KİTİŞ Öğretim Üyesi*
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Ergoterapi
ali.kitis@neu.edu.tr
Doç. Dr. Çetin BAYDAR Öğretim Üyesi ** Sağlık Yönetimi cetinlutfi.baydar@neu.edu.tr
Doç. Dr. Ebru Akgün ÇITAK Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) ebruakgun.citak@neu.edu.tr
Doç. Dr. Emre BASKAN Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon emre.baskan@neu.edu.tr
Doç. Dr. Erdal GÜRYAY Öğretim Üyesi **
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Sağlık Yönetimi
erdal.guryay@neu.edu.tr
Doç. Dr. İbrahim Engin ŞİMSEK Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ibrahimengin.simsek@neu.edu.tr
Doç. Dr. Maksim POLA Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) maksim.pola@neu.edu.tr
Doç. Dr. Mesut YALVAÇ
 • Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi **
 • Besin ve Beslenme
 • Sağlık Yönetimi
mesut.yalvac@neu.edu.tr
Doç. Dr. Nurten KAYA Öğretim Üyesi* Ebelik nurten.kaya@neu.edu.tr
Doç. Dr. Şenay Özen KAYMAKÇI Öğretim Üyesi Hemşirelik (Cerrahi Hastalıkları) senayozen.kaymakci@neu.edu.tr
Doç. Dr. Suat EREL Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon suat.erel@neu.edu.tr
Doç. Dr. Tamer Aksoy Öğretim Üyesi **
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Sağlık Yönetimi
tamer.aksoy@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Belkıs KARATAŞ AKTAN Öğretim Üyesi*
 • Hemşirelik (Psikoloji)
 • Ebelik
belkis.karatas@neu.edu.tr 5109
Yrd. Doç. Dr. Burçin IŞIK Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) burcin.isik@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Burcu Totur DİKMEN Öğretim Üyesi Hemşirelik (Cerrahi Hastalıkları) burcutotur.dikmen@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Emine ÇAKIRCALI Öğretim Üyesi Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Hemşirelikte Yönetim) emine.cakircali@neu.edu.tr 5134
Yrd. Doç. Dr. Erkut İnan İŞERİ Öğretim Üyesi **
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Odyoloji
 • Dil ve Konuşma Terapisi
erkutziya.sivrikaya@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ Öğretim Üyesi* Sağlık Yönetimi fikriye.yilmaz@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Filiz Yarıcı ATIŞ Öğretim Üyesi Ebelik filizyarici.atis@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Günnur KOÇER Öğretim Üyesi **
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
gunnur.kocer@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN Öğretim Üyesi ** Ebelik mahmutcerkez.ergoren@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ateş Akşit Öğretim Üyesi Odyoloji mehmet.ates@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Meltem MERİÇ Öğretim Üyesi Hemşirelik (Psikiyatri) meltem.meric@neu.edu.tr 5134
Yrd. Doç. Dr. Özdem NURLUÖZ İngilizce Hemşirelik Bölümü Öğrenci İşleri Koordinatörü Hemşirelik Bölümü ozlem.nurluoz@neu.edu.tr 5134
Yrd. Doç. Dr. Özlem Köseoğlu ÖRNEK Öğretim Üyesi* Hemşirelik (Psikoloji) ozlemkoseoglu.ornek@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Rukiye NUMANOĞLU Öğretim Üyesi* Sağlık Yönetimi rukiye.numanoglu@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Şebnem AVCI Öğretim Üyesi* Ergoterapi sebnem.avci@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Serdar SUSEVER
 • Öğretim Üyesi
 • Öğretim Üyesi **
 • Besin ve Beslenme
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
serdar.suever@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Can AKMAN Öğretim Üyesi* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tugbacan.akman@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ufuk GENÇALP Öğretim Üyesi* Beslenme ve Diyetetik ufuk.gencalp@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ARICAN Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yavuz.arican@neu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zahra Polat Öğretim Üyesi* Odyoloji zahra.polat@neu.edu.tr
Dr. Ahmet SAVAŞAN Öğretim Görevlisi ** Sağlık Yönetimi ahmet.savasan@neu.edu.tr
Dr. Aygün KUYUMCU Öğretim Görevlisi * Beslenme ve Diyetetik aygun.kuyumcu@neu.edu.tr
Dr. Duygu TOZCU Öğretim Görevlisi * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon duygu.tozcu@neu.edu.tr
Dr. Esra Ertan SCHLÜTER Öğretim Görevlisi * Dil ve Konuşma Terapisi esraertan.schluter@neu.edu.tr
Dr. Eşref VAİZ Öğretim Görevlisi * Sağlık Yönetimi esref.vaiz@neu.edu.tr
Dr. Ganna POLA
 • Öğretim Görevlisi *
 • İngilizce Hemşirelik Bölümü Öğrenci İşleri Koordinatörü
 • Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)
ganna.pola@neu.edu.tr 5133
Dr. Nur TALUY Öğretim Görevlisi *
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Sağlık Yönetimi
 • Odyoloji
 • Ebelik
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Çocuk Gelişimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Dil ve Konuşma Terapisi
nur.taluy@neu.edu.tr
Dr. Petek Ataman Öğretim Görevlisi * Beslenme ve Diyetetik petek.ataman@neu.edu.tr
Dr. Zehra Engin AKIŞ Öğretim Görevlisi * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon zehraengin.akis@neu.edu.tr
Dr. Dyt. Müjgan ÖZTÜRK ARIKBUKA Öğretim Görevlisi **
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Ergoterapi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
mujgan.ozturk@neu.edu.tr
Dr. Ody. Ebru Kösemihal Öğretim Görevlisi * Odyoloji ebru.kosemihal@neu.edu.tr
Dr. Ody. İclal ERTAŞ Öğretim Görevlisi *
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Odyoloji
 • Dil ve Konuşma Terapisi
iclal.ertas@neu.edu.tr
Öğr. Gör. Ayden KAHRAMAN Öğretim Görevlisi **
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Sağlık Yönetimi
ayden.kahraman@neu.edu.tr
Öğr. Gör. Hediye SARIKAYA Öğretim Görevlisi **
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Çocuk Gelişimi
hediye.sarikaya@neu.edu.tr
Öğr. Gör. İlke YÜCEKAN Öğretim Görevlisi ** Beslenme ve Diyetetik ilke.yucekan@neu.edu.tr
Öğr. Gör. Şebnem GÜLDAL Öğretim Görevlisi **
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Ebelik
 • Çocuk Gelişimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
sebnem.guldal@neu.edu.tr
Öğr. Gör. Orhan ÖZKILIÇ Öğretim Görevlisi **
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Ebelik
orhan.ozkilic@neu.edu.tr
Uzm. Aydın BEYZADE Öğretim Görevlisi **
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Odyoloji
 • Ergoterapi
 • Ebelik
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Çocuk Gelişimi
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
aydin.beyzade@neu.edu.tr
Uzm. Dyt. Banu SÜZEN Öğretim Görevlisi * Beslenme ve Diyetetik banu.suzen@neu.edu.tr
Uzm. Dyt. Muhterem ATEŞBALLAR Öğretim Görevlisi * Beslenme ve Diyetetik muhterem.atesballar@neu.edu.tr
Uzm. Fzt. Hülya ÖZBEŞER Öğretim Görevlisi *
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Ergoterapi
hulya.ozbeser@neu.edu.tr
Uzm. Hem. Lütfiye TOLUNAY Öğretim Görevlisi * Hemşirelik (Psikoloji) lutfiye.tolunay@neu.edu.tr
Araş. Gör. Dyt. Fatma HACET Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD fatma.hacet@neu.edu.tr
Araş. Gör. Dyt. Gülşen ÖZDURAN Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD gulsen.ozduran@neu.edu.tr 5130
Araş. Gör. Dyt. Müjgan KUŞI Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD mujgan.kusi@neu.edu.tr
Araş. Gör. Fzt. Melis BAĞKUR Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   melis.bagkur@neu.edu.tr
Araş. Gör. Fzt. Neyran ALTINKAYA Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon neyran.altinkaya@neu.edu.tr
Araş. Gör. Fzt. Tuba ARSLAN Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tuba.arslan@neu.edu.tr
Araş. Gör. Uzm. Betül MAMMADOV Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) betül.mammadov@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Dilay NECİPOĞLU Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Psikiyatri) dilay.necipoğlu@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Dilek SARPKAYA GÜDER Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) dilek.sarpkaya@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Ezgi BAĞRIAÇIK Araştırma Görevlisi Hemşirelik (İç Hastalıkları) ezgi.bagriacik@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Günsu SOYKUT Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD gunsu.soykut@neu.edu.tr
Araş. Gör. Uzm. Nida AYDIN Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Cerrahi Hastalıkları) nida.aydin@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Özlem AKALPLER Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Doğum ve Kadın Hastalıkları) ozlem.akalpler@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Samineh ESMAEİLZADEH Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Psikiyatri) samineh.esmailzade@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Uzm. Seda BEHLÜL Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi seda.behlül@neu.edu.tr
Araş. Gör. Uzm. Dyt. Sabiha Gökçen ZEYBEK Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD sabihagokcen.zeybek@neu.edu.tr 5130
Araş. Gör. Uzm. Dyt. Serpil ÖZSOY Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD serpil.ozsoy@neu.edu.tr
Araş. Gör. Uzm. Dyt. Servet MADENCİOĞLU Araştırma Görevlisi Beslenme ve Diyetetik AD servet.madencioglu@neu.edu.tr
Araş. Gör. Uzm. Fzt. Ediz NECATİ Araştırma Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ediz.necati@neu.edu.tr
Araş. Gör. Ebru İNECİ Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi ebru.ineci@neu.edu.tr
Araş. Gör. Kevser TANYERİ Araştırma Görevlisi Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Hemşirelikte Yönetim) kevser.tanyeri@neu.edu.tr 5133
Araş. Gör. Zahide VAROL Araştırma Görevlisi Sağlık Yönetimi zahide.varol@neu.edu.tr

*:Yarı-Zamanlı – Ünirversite Dışından

**:Yarı-Zamanlı – Ünirversite İçinden

tercih robotu