Yararlı Linkler

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi FizikTedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Ýstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Muðla Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dumlupýnar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Baþkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Journal of the American Physical Therapy Association
Physiotherapy
Advances in Physiotherapy
Physiotherapy Theory and Practice
Clinical Journal of Sports Medicine
Archives of physiotherapy and rehabilitatio
The Cochrane Library
Clinical Rehabilitation
International Journal of Phsiotherapy and Rehabilitation
Science Direct
Elsevier
Pediatric Physical Therapy
Journal of Neurologic Physical Therapy
Yükseköðretim Kurulu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu
T.C. Üniversitelerarasý Kurul Baþkanlýðý
Türkiye Fizyoterapistler Derneði
Türkiye Cumhuriyeti Saðlýk Bakanlýðý
World Confederation for Physical Therapy
Eurapeon Network of Physiotherapy in Higher Education
Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe
Health Education Network
Chartered Society of Physiotherapy
Health Professions Council
Fizyoterapist