İş Olanakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olanlar ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, nöroşirürjide fizyoterapi, kardiyopulmoner rehabilitasyon, serebral paralizi ve rehabilitasyonu, iş ve uğraşı tedavisi, el cerrahi rehabilitasyonu, kas hastalıkları ve rehabilitasyonu, kadın sağlığı, romatizmal hastalıklar rehabilitasyonu, protez – ortez ve biyomekanik, sporcu sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, az görenlerde rehabilitasyon ünitelerinde istihdam edilebilirler.

Yukarda belirtilen ünitelerdeki çalışmaların hepsinde, hareket sistemini ilgilendiren problem ve özür gruplarında günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyini geliştirmek, sosyal ve mesleki katılımları destekleyerek yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sağlık ve rehabilitasyon alanında ayrı birer meslek olan Protez Ortez ve İş Uğraşı Tedavisi konularındaki boşluk mezunlarımızın bu alanlarda da eğitim alıp çalışmaları ile doldurulmaktadır. Ünitelerin yıllar boyu gelişimi içinde; halk sağlığı çalışmalarından ev rehabilitasyonu, okullarda fizyoterapi, geriatri, obstetrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve endüstri alanlarına uzanan çalışmalarda, fizyoterapistler tıbbın çeşitli alanlarına verilen hizmetlerde olduğu gibi önleme, geliştirme, ölçme ve değerlendirme, fizyoterapi yaklaşımlarını planlama, uygulama, araştırma yapma ve danışmanlık rollerini gerçekleştirmektedirler.

Sağlıklı kişilerde Fiziksel Uygunluk ve Egzersiz , Bel ve Boyun sağlığı, Yoga, Plates, Geriatrik Rehabilitasyon , Kadın Sağlığı Programları, Vücut Tanıma ve Gevşeme Eğitimi yeni programlar arasındadır. Günümüzde, Fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve gelecekteki olası ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Piyasanın bu mezunlara olan talebi çok fazladır. Diğer bir yaklaşımla; mezunların iş bulma oranları % 100 dür.