Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Also available in: English

Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2011-2012 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Programın temel amacı; toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde, yaşam kalitesinin arttırılmasında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek; uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun fizyoterapist yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Programın ayrıca hedefi eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, saygın ve önder bir fakültenin bölümü konumuna gelmektir.

Fizyoterapistlik mesleğinde 20. yüzyılda büyük gelişmeler gözlenmiştir. Fiziksel yöntemlerin uygulanmasında beceri sahibi bireyler olarak karakterize edilen ve yöntemlere dayalı tanımı yapılan bir meslekten vücudun hareket işlevine dair bilimsel bilgi ile karakterize edilen akademik bir mesleğe ilerlenmiştir. Günümüzde fizyoterapistlik mesleği kullanılan usul ve yöntemlerden daha çok, fiziksel fonksiyonların ölçüm ve değerlendirilmesi, yaşam kalitesinin sağlanması, tedavi ve hareket sistemi bozukluklarının önlenmesi konularında bilimsel ilkelerin uygulaması ve araştırılmasına yönelik beceriler ile tanımlanmaktadır.

Misyon
Uluslararası standartlarda verilen eğitim ışığında gerekli ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulayan, uygun tedavi programlarını planlayan ve uygulayabilen yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, eğitim ve araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon biliminindeki gelişmeler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon
Sürekli gelişmeyi hedefleyerek eğitim ve öğretim hizmetlerinin evrensel nitelikte olmasını sağlamak, uluslarası akredite olan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir eğitim kurumu olmak.