Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ANA 101 Anatomi Z 3 0 3 5
ERG 101 Ergoterapiye Giriş Z 3 0 3 5
ERG 103 Ergoterapi ve Etik Prensipler Z 2 0 2 2
ERG 105 Sağlıklı Yaşam Stratejileri Z 2 0 2 3
ERG 107 Büyüme ve Gelişme Z 2 0 2 3
İNG 153 Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 0 16 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 109 Drama S 1 2 2 4
ERG 111 Sanat Terapi S 1 2 2 4
ERG113 Yaşam Kalitesi S 2 1 2 4
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
FZY 102 Fizyoloji Z 3 0 3 4
ERG 102 Ergoterapide Aktiviteler Z 2 2 3 5
IYD 104 İlk Yardım Z 2 2 3 5
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2 4
İNG 154 Sözlü İletişim Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 4 17 24
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 104 Sağlık ve Yaşam S 2 0 2 2
ERG 106 Müzik-Algılama-İletişim S 2 1 2 3
ERG 108 Şiddete Maruz Kalanlarda  Rehabilitasyon S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

İNG 153  alınmadan İNG 154  alınamaz

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 2
ERG 201 Performans Alanları Duyu, Algı, Motor Z 2 3 3 4
ERG 203 Performans Alanları Psikososyal Z 3 2 4 4
ERG 205 Performans Alanları Kognitif Z 2 2 4 4
ERG 207 Nöroanatomi Z 2 0 2 2
ERG 209 Ergoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme Z 2 3 3 4
ERG 211 Kinezyoloji ve Biyomekanik Z 2 0 2 2
İNG 223 Akademik Yazma Becerileri Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 10 23 25
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 213 Engellilik ve Sağlık Politikaları S 2 0 2 3
ERG 215 Yeme Bozuklukları S 2 1 2 2
ERG 217 Stigma ve Ergoterapi S 2 0 2 2
ERG 219 Müzik Terapi I S 2 2 3 3
MTB 217 Türk İşaret Dili I S 1 2 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 2
ERG 202 El Rehabilitasyonu ve Ergoterapi Z 2 2 2 3
ERG 204 Günlük Yaşam Becerileri Z 2 3 3 3
ERG 206 Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi Z 2 3 3 3
ERG 208 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergo Z 1 2 2 2
BİS 234 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 2
İNG 224 Sözlü İletişim Becerileri Z 3 0 3 3
ERG 210 ERG Stajı-I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 45 26 24
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 212 PlastikSanatUygulamaları S 1 2 2 4
ERG 214 Eleştirel Düşünme Becerileri S 2 0 2 4
ERG 216 Müzik Terapi II S 2 2 3 3
MTB 218 Türk İşaret Dili II S 1 2 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ERG 301 Koruyucu Ergoterapi Çalışmaları Z 2 3 3 4
ERG 303 Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları Z 2 3 3 4
ERG 305 Ergoterapide Bilgi ve Belge Yönetimi Z 2 0 2 2
ERG 307 Nörogelişimsel Bozukluklar Z 3 0 3 4
ERG 309 Geriatrik Rehabilitasyon Z 2 2 3 4
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 8 17 23
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 311 Engelli Bireylerin İnsan Hakları S 3 0 3 3
ERG 313 Engellilerde Spor ve Rekreasyon S 2 2 3 3
ERG 315 Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım S 2 0 2 3
ERG 317 Özel Eğitimde Multidisipliner Yaklaşımlar S 2 0 2 4
BES 315 Sağlıklı Beslenme S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ERG 302 Topluma Dayalı Rehabilitasyon Z 3 3 4 4
ERG 304 Mesleki Rehabilitasyon Z 2 3 3 4
ERG 306 Nörogelişimsel Bozukluklarda Ergoterapi Z 2 3 3 4
ERG 308 Ortez Protez ve Rehabilitasyon Z 2 3 3 3
ERG 310 ERG Stajı-II Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 9 47 22 21
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 312 Engellilik ve Sağlık Politikaları S 2 0 2 3
ERG 314 Mental Sağlık Problemlerinde Mesleki Rehabilitasyon S 1 2 2 3
ERG 316 Yeni Doğanda Duyu Bütünlüğü S 1 2 2 3
ERG 318 Dans ve Hareket Tedavisi S 1 2 2 3
ERG 320 Özel Gereksinimli Çocuk ve Bağımsız Yaşam S 2 2 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ERG 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
ERG 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
ERG 405 Klinik Eğitim I Z 0 14 6 7
ERG 407 Klinik Eğitim II Z 0 14 6 7
ERG 409 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 3 32 17 21
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 411 Sürücü Rehabilitasyonu S 2 1 3 4
ERG 413 Yutma Bozukluklarında Ergoterapi S 1 1 2 4
ERG 415 Kardiyak Rehabilitasyonda Ergoterapi S 2 1 3 5
ERG 417 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ERG 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
ERG 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
ERG 406 Klinik Eğitim III Z 0 14 6 7
ERG 408 Klinik Eğitim IV Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 33 15 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ERG 410 Pulmoner Rehabilitasyonda Ergoterapi S 1 2 2 4
ERG 412 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik S 1 2 2 4
ERG 414 Çalışma Ergonomisi ve İşle İlgili Risk Faktörleri S 2 0 2 2
ERG 416 Afetler ve Toplumsal Katılım S 1 1 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 182
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 58
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

ERGOTERAPİ

ANA 101Anatomi
Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

ERG 101 – Ergoterapiye Giriş
Ergoterapinin tarihçesini, ergoterapinin holistik yaklaşımlarını, üretmek ve anlamlı yaşamın psikososyal ve fiziksel görünüşünün bütünleşmesini öğretmek .

ERG 103 – Ergoterapi ve Etik Prensipler
Etik, ahlak ve deontoloji kavramlarını, ergoterapi etik kurallarını ve uygulama standartlarını, klinik ve araştırma etiğini öğretip benimseterek öğrencilerin bir ergoterapist olarak profesyonel etik davranış göstermesini sağlamaktır.

ERG 105 – Sağlıklı Yaşam Stratejileri
Sağlık, iyi olma ve sağlıklı yaşam stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak ve stratejiler geliştirebilmek.

ERG 107 – Büyüme ve Gelişme
Normal hareketin gelişimi, gelişimsel biomekanik, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algının gelişimi, kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin gelişimi, oromotor gelişim, düzeltici, koruyucu ve denge reaksiyonları, hareket disfonksiyonlarını öğretmektir.

İNG 153- Okuma Becerileri
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 103- Türk Dili I
Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil.

BED 101- Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 109- Drama
Kendini geliştirmek, bağımsız düşünme, iş birliği, yaratıcılık ve estetik gelişim kazandırmak, kendine güven duyma, karar verme becerilerini geliştirmek, sözel olmayan iletişimin öğrenilmesi, beden dilini anlayıp artırmak, yaşama ilişkin durumları etkili biçimde değerlendirme becerisini geliştirmektir. Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel farklılıklarını diğer öğrencilerle paylaşmalarına ortam hazırlamaktır.

ERG 111- Sanat Terapi
Öğrencilerin sanatın doğası ve görsel düşüncenin önemini, sezgi, yaratıcılık ve ergoterapide yaratıcılık arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetilerini geliştirmek için eğitim vermektir. Bölümde programın, amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacak desen, resim, özgün baskı resim ve duvar resmi atölyeleri vardır.

ERG113- Yaşam Kalitesi
Yaşam kalitesi kavramını, farklı problemlerde yaşam kalitesini ve yaşam kalitesinde ve etkinliğini öğretmek.

PDR 155- Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri
Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

FZY 102- Fizyoloji
İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.

ERG102- Ergoterapide Aktiviteler
Bu dersin amacı kendine bakım, üretim ve boş zaman aktivitelerinde performansı artırmaya yönelik olarak aktiviteye ait kavramlar, aktivitenin sağlıkla ilişkisi, aktiviteyi etkileyen faktörler, terapatik aktivite seçiminde aktivite analizinin rolü, aktivitenin terapatik kullanımı ve ergoterapi alanında kullanılan sıcak ve soğuk tedavi modalitelerini incelemektir.

IYD 104- İlk Yardım
Hastane öncesi acil müdahale, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile taşınması, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları anlatılır.

PSİ 102- Temel Psikoloji
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

PDR 156- Kişilerarası İlişkilerde İletişim
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

İNG 154- Sözlü İletişim Becerileri
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 10- Türk Dili II
Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım.

BED 102- Beden Eğitimi
Dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 10- Sağlık ve Yaşam
Sağlık nedir? Yaşam tarzının sağlık üzerine etkileri, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık konuları incelenecektir.

ERG 106- Müzik-Algılama-İletişim
Bu dersin amacı; müziğin insan yaşamında ve zihinsel gelişimde etkileri, sosyal yaşamda özgüvenli birey olmada katkılarını öğretmek; emosyonel iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmak için müziğin farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılaması konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ERG 108- Şiddete Maruz Kalanlarda  Rehabilitasyon
Sağlık nedir? Yaşam tarzının sağlık üzerine etkileri, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklar, beslenme ve sağlık konuları incelenecektir.

AİT 203- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

ERG 201- Performans Alanları Duyu, Algı, Motor
Duyu sistemlerini ve bunların günlük yaşamla ilişkisini açıklama, duyu bütünlüğünün teori ve teknikleri ile ilgili temel prensipleri, klinik değerlendirme ve tedavi yaklaşımları temeline dayalı olarak inme, motor bozukluklar, duyu bozukluklarının ve algı bozukluklarının değerlendirilmesi ve ergoterapi prensipleri konularında bilgi beceri ve davranış geliştirilir.

ERG 203 – Performans Alanları Psikososyal
Psikososyal problemlere yol açabilecek sağlık sorunlarında ergoterapi yaklaşımlarını planlamayı öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmak.

ERG 205 – Performans Alanları Kognitif
Kognitif fonksiyonları, beyin yapıları ile olan ilişkileri ve bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırılarak değişik hastalıklarda ergoterapi müdahale yöntemlerini öğretmektir.

ERG 207 – Nöroanatomi
Merkezi ve periferik sinir sistemini oluşturan yapılar hakkında temel düzeyde tanımlamak, bu yapıların birbiri ile olan ilişkilerini anlamak ve bu merkezlerin hasarı sonucu ortaya çıkabilecek klinik bulguları yorumlayabilmektir.

ERG 209 – Ergoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
Kişilerin çeşitli nedenlerle etkilenen rol performanslarını artırmak için planlanacak olan müdahale programlarının biçimlendirilmesinde yararlanılan temel değerlendirme yöntemlerini öğretmek.

ERG 211 – Kinezyoloji ve Biyomekanik
Biyomekanik prensiplerin, üst ve alt ektremite ve kolumna vertebralisin fonksiyonel kinezyolojisinin ve hareket analizinin öğretilmesi.

İNG 223 – Akademik Yazma Becerileri
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri güz dönemi için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce yazma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

BED 201 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 213 – Engellilik ve Sağlık Politikaları
Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik sağlık politikalarını incelemek, politikaları etkileyebilecek kanıta dayalı bilgilere ulaşma yollarını kavramak, engellilerin toplumsal katılımı için ergoterapi bilgilerini, politika yapanlarla işbirliği ve ortaklık kurma becerisi sağlamak üzere tanıtmaktır.

ERG 215 – Yeme Bozuklukları
Yeme bozuklukları kavramını, yeme bozukluklarında ergoterapi değerlendirmelerini ve yeme bozukluklarında ergoterapi müdahalelerini öğretmek.

ERG 217 – Stigma ve Ergoterapi
Kas iskelet sisteminde yetersizliğe yol açabilecek problemlerin tanımını yapmak, ortaya çıkan klinik özellikleri özetlemek, bu problemlerin occupational performans ve kişiye ait faktörler yönünden değerlendirilmesi ve ergoterapi yaklaşımları ve aktiviteler aracılığıyla müdahale planlama bilgi ve becerisini geliştirmektir.

ERG 219 – Müzik Terapi I
Bu dersin amacı; müziğin insan yaşamında ve zihinsel gelişimde etkileri, sosyal yaşamda özgüvenli birey olmada katkılarını öğretmek; emosyonel iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmak için müziğin farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılaması konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.

MTB 217 – Türk İşaret Dili I
Bu dersin amacı, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dil olan işaret dilini, işitme engeli bulunmayan kişilere de anlatmak ve öğretmektir. Her ülkenin ayrı bir işaret dili vardır. Dünya tarihinin en eski kayıtlı işaret dili olan Türk İşaret Dili’nin (TİD) yapısı, Türkçeden çok farklıdır. En büyük problemi iletişim olan işitme engelli bireylerin farklı yapıdaki gramerlerini, sözcüklerini ve metotlarını öğrencilere öğretip,iletişim konusunda işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek temel düzeyde “işaret dili tercümanları” yetiştirmektir.

AİT 20 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

ERG 202 – El Rehabilitasyonu ve Ergoterapi
Falanks ve metakarp kırıkları, karpal kırıklar, instabiliteler, ulnar köşe sorunları, el bileği artroskopisi distal radius kırıkları, tendon yaralanmaları, sinir yaralanmalaları, kombine yaralanmalar ve replantasyonlar,  kompresyon nöropatileri,  doğumsal brakiyal pleksus felci,  serebral paralizi, inme, travmatik beyin hasarı ve tetrapleji,  tendon transferleri, vasküler ve lenfatik sorunlar, dupuytren hastalığı, sert el,yanıklar, enfeksiyonlar, romatoid artrit ve diğer romatolojik snovit/tenosnovitler osteoartrit, kompleks bölgesel ağrı sendromu, ağrı tedavisi, splintleme prensipleri ve teknik ayrıntılar çalgısal müzikte el sorunları, ergonomi ve el, amputasyonlar, el ve üst ekstremite protezleri sistemik hastalıklarda el sorunlarına çözüm oluşturur.

ERG 20 – Günlük Yaşam Becerileri
Aktivite performans alanlarına göre farklı problemleri olan kişiler için temel ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını öğretmektir.

ERG 206 – Psikiyatrik Bozukluklarda Ergoterapi
Çocuk, adolesan ve erişkin bireylerde demans, duygu durum bozuklukları, madde kullanımı, yeme problemleri, kişilik bozuklukları, şizofreni ve kafa travması sonrası oluşan davranış bozuklukları gibi mental sağlığın etkilendiği durumlarda sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili üretkenlik ve toplumsal katılımı analiz etmek ve müdahale programını planlamak.

ERG 208 – Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Ergo
Yaşlıların istihdamı, yaşlılar için çevre faktörleri, yaşlılar için sosyal güvenlik sistemleri, yaşlı sosyal hizmetleri, ölüm ve doğum tabloları, yaşlıların gelir, eğitim, ve beslenme durumları.

BİS 23 – Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

İNG 22S – özlü İletişim Becerileri
İletişim, iletişim becerileri, sözlü iletişim becerileri.

ERG 210 – ERG Stajı-I
Farklı staj alanlarında, derslerde kazanılan teorik ve pratik bilgileri, staj sırasında pekiştirmek ve aktivite performans, modeller, referans çervelerinde ve bütün müdahale yöntemlerini uygulama konusunda öğrenciye gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.

BED 202 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 212 – PlastikSanatUygulamaları
Sanatın üç temel elemanı olan çizgi, ışık-gölge ve renge dair teorik ve pratik bilgiler verilir. Kişiye yönelik olarak hazırlanacak terapi programına uygun resim, heykel, seramik sanatlarından uygulamalar öğretilir.

ERG 21 – Eleştirel Düşünme Becerileri
Eleştirel düşünme yerine kimi zaman tartışma mantığı ya da biçim dışı (enformel) mantık terimleri de kullanılmaktadır. Eleştirel düşünme sağduyu ve bilimsel kanıtlarla uyuşan net hükümlere varmak için somut veya soyut konular üzerinde düşünme süreçlerini de içermektedir. Bu yönüyle diğer bir düşünme biçimi olan yaratıcı düşünmeyi tamamlamaktadır.

ERG 216 – Müzik Terapi II
Bu dersin amacı; müziğin insan yaşamında ve zihinsel gelişimde etkileri, sosyal yaşamda özgüvenli birey olmada katkılarını öğretmek; emosyonel iyilik hali ve yaşam kalitesini artırmak için müziğin farklı hastalıklarda tedavi amaçlı kullanımını incelemek ve farklı müzik deneyimlerinin emosyonel algılaması konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.

MTB 218 – Türk İşaret Dili II
Bu dersin amacı, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dil olan işaret dilini, işitme engeli bulunmayan kişilere de anlatmak ve öğretmektir. Her ülkenin ayrı bir işaret dili vardır. Dünya tarihinin en eski kayıtlı işaret dili olan Türk İşaret Dili’nin (TİD) yapısı, Türkçeden çok farklıdır. En büyük problemi iletişim olan işitme engelli bireylerin farklı yapıdaki gramerlerini, sözcüklerini ve metotlarını öğrencilere öğretip,iletişim konusunda işitme engelli bireylere yardımcı olabilecek temel düzeyde “işaret dili tercümanları” yetiştirmektir.

ERG 301 – Koruyucu Ergoterapi Çalışmaları
Koruyucu ergoterapi kavramları, bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörleri, kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engeller ve engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeler öğretmektir.

ERG 303 – Probleme Dayalı Ergoterapi Uygulamaları
Gerçek vaka çalışmaları ve/veya senaryo ile öğrencilere aktivite-rol performans problemleri ve bunların çözümü için gerekli olan bilgileri kazandırmak ve ergoterapi alanında uygulamalarda problem çözme becerisini geliştirmektir.

ERG 305 – Ergoterapide Bilgi ve Belge Yönetimi
Öğrencilere basılı ve elektronik ortamda yer alan tüm bilgi kaynaklarını tanıtmak ve bu kaynaklar aracılığıyla nasıl ve ne tür bilgiye erişileceğini öğretmektir.

ERG 307 – Nörogelişimsel Bozukluklar
Farklı nörogelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulgularını öğretmektir.

ERG 309 – Geriatrik Rehabilitasyon
Yaşlı mobilizasyonunu sağlama, Yatağa bağlı yaşlı bakımı, Terminal dönemde yaşlı bakımı, Yaşlıda O2 tedavisi ve aspirasyon uygulaması, Sıvı-elektrolit dengesi, Yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, Yaşlıda dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, Kardiyovasküler sistem sorunları ve uygulamaları, Solunum sistemine ait sorunlar ve uygulamaları.

BİS 301 – Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

BED 301 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 311 – Engelli Bireylerin İnsan Hakları
Engelli bireylerde insan hakları kavramını öğretme Sağlıkta ulaşılabilir en yüksek standart” hakkının ne anlama geldiğini anlama Sağlık ve engelilik arasındaki ilişkiyi tanımlama Sağlık bakım hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri arasındaki ayrımı tanımlama Engelli bireyler için sağlık kaynaklarına eşit erişimin önemini anlama ve başkalarına anlatma Sağlık hakkı ve diğer insan hakları arasındaki ilişkiyi anlama En yüksek ulaşılabilir sağlık standartları için engelli bireylerin hakkını destekleme Engelli haklarına İlişkin BM sözleşmesindeki sağlık ile ilgili hükümleri anlama.

ERG 313 – Engellilerde Spor ve Rekreasyon
Sporun engelli bir birey için önemini tanımlamak, engelli bireylerin yapabileceği çeşitli spor dallarını örneklendirebilmek, engelli sporcuyu kişisel ve çevresel faktörler açısından değerlendirmek ve spora yönlendirilebilmesi için çeşitli çözüm önerileri geliştirebilmektir.

ERG 315 – Rehabilitasyonda İnterdisipliner Yaklaşım
Bu dersin amacı rehabilitasyonla ilgili meslek elemanlarının görev ve sorumluluklarının incelenmesi ve rehabilitasyon uygulamalarında interdisipliner çalışmayla ilgili öğrenciye bilgi kazandırmaktır.

ERG 317 – Özel Eğitimde Multidisipliner Yaklaşımlar
Özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin disiplinler arası yaklaşımlar tedavisinin öğrenilmesi.

BES 315 – Sağlıklı Beslenme
Sağlıklı beslenmenin öğrenilmesi, besin tüketiminin sağlık ile ilişkisinin öğrenilmesi.

ERG 302 – Topluma Dayalı Rehabilitasyon
Topluma dayalı rehabilitasyonu, uygulama alanlarını, rehabilitasyona ihtiyacı olan hem bireylere hem de yetkililere ulaşmanın yollarını ve rehabilitasyon uygulamalarında ekipte yer alarak ergoterapi değerlendirme ve müdahale yöntemlerini uygulamasını öğretmektir.

ERG 30 – Mesleki Rehabilitasyon
Dersin amacı öğrencilere meslekli rehabilitasyon kavramı ve prensipleri konusunda bilgi ve beceri vermektir.

ERG 306 – Nörogelişimsel BozukluklardaErgoterapi
Pediatrik ergoterapide kullanılan değerlendirme yöntemleri ve müdahale yaklaşımlarını referens çerçevesinde öğretmektir.

ERG 308 – Ortez Protez ve Rehabilitasyon
Üst ekstremite problemlerinde kullanılan ortezlerin genel anlamda biomekanik prensiplerini, kullanımını ve yapımını öğrenmektir.

ERG 310 – ERG Stajı-II
Farklı staj alanlarında, derslerde kazanılan teorik ve pratik bilgileri, staj sırasında pekiştirmek ve aktivite performans, modeller, referans çervelerinde ve bütün müdahale yöntemlerini uygulama konusunda öğrenciye gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmaktır.

BED 30 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 312 – Engellilik ve Sağlık Politikaları
Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik sağlık politikalarını incelenir, politikaları etkileyebilecek kanıta dayalı bilgilere ulaşma yollarını kavratılır, engellilerin toplumsal katılımı için ergoterapi bilgileri, politika yapanlarla işbirliği ve ortaklık kurma becerisi öğretilir.

ERG 31 – Mental Sağlık Problemlerinde Mesleki Rehabilitasyon
Mental sağlık problemi olanlarda sosyal katılımı destekleme, ayrımcılıkla mücadele etme, iş analizi, eğitim ve diğer aktiviteler için ihtiyaçları tanımlama konularında yönlendirme sağlamak, mesleki rehabilitasyonla iş fırsatlarına ulaşma konusunda bilgi ve beceri geliştirmektir.

ERG 316 – Yeni Doğanda Duyu Bütünlüğü
Prematüre bebeklerde duyu bütünlüğü kavramını öğretmek, duyu bütünlüğü problemlerinde ergoterapi değerlendirme ve müdahaleleri.

ERG 318 – Dans ve Hareket Tedavisi
Hareketin psikomotor gelişim, emosyonel ve davranışsal paternlerle ilişkisi, vücudun potansiyel hareketlerini ortaya çıkarma, dansın ve farklı hareket tedavilerinin farklı durumlarda kullanımını öğretmektir.

ERG 320 – Özel Gereksinimli Çocuk ve Bağımsız Yaşam
Özel gereksinimi olan çocuklarda performans alanlarına göre aktiviteleri ve bağımsız yaşama etkisini açıklamak, aile ve bakım verenlerle kişiye özel değerlendirme ve müdahalelerin temel özelliklerinin kavranmasını sağlamak ve günlük yaşam aktiviteleri, kavrama/el becerileri ve oyun alanlarındaki uygulamaya yansıtmaktır

ERG 401 – Proje Planlama İlkeleri
Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre – Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları.

ERG 403 – Seminer Hazırlama
Ergoterapi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

ERG 405 – Klinik Eğitim I
Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.

ERG 407 – Klinik Eğitim II
Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.

ERG 409 – Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları
Araştırma kanıtını ergoterapinin değişik alanlarında kullanma, klinik uzmanlığıaraştırma kanıtı olarak uygulamalarda kullanma, karar verme sürecinde kişi merkezli çalışma, mevcut kaynaklara göre sağlık bakım kararlarını verme konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BED 401 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 411 – Sürücü Rehabilitasyonu
Bireylerde araba kullanma sırasında gerekli olan becerileri ve bu becerilerin etkilendiği rahatsızlıklarda ergoterapiye ait değerlendirme ve müdahale yöntemlerini öğretmektir.

ERG 413Yutma Bozukluklarında Ergoterapi
Yutma bozukluğu tedavisinde interdisipliner sağlık ekibi içinde ergoterapinin katkısını keşfetmek Sağlık profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla kanıta dayalı yutma bozukluğu yaklaşımları için gerekli koşulları tanımlamak Yutma bozuklu değerlendirme ve müdahalelerinde ortak ilkeler keşfetmek.

ERG 415 – Kardiyak Rehabilitasyonda Ergoterapi
Kardiovasküler sistem problemleri nedeniyle oluşabilecek problemlerin tanımını yapmak, bu problemlerin fiziksel fonksiyon ve aktiviteye olan etkilerini anlamak, değerlendirmek ve bağımsızlığın devam ettirilmesini sağlamak için uygun ergoterapi yaklaşımlarını uygulamak.

ERG 417 – Meslekte Marka Yaratmak
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

ERG 402 – Proje Çalışması
Ergoterapi ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

ERG 400 – Seminer Sunumu
Ergoterapi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

ERG 406 – Klinik Eğitim III
Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.

ERG 408 – Klinik Eğitim IV
Öğrenilen değerlendirme ve tedavi stratejilerinin ergoterapinin farklı alanlarında uygulamasını yapmaya fırsat sağlamak.

BED 402 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ERG 410 – Pulmoner Rehabilitasyonda Ergoterapi
Solunum sistemi anotomisi ve fizyolojisi ve solunum sistemi hastalıkları ve bu problemlerin aktivite performansı ve kişiye ait faktörler yönünden değerlendirilmesi ve ergoterapi yaklaşımları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ERG 412 – Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik
Sanal gerçeklik uygulamalarının rehabilitasyondaki yeri üzerinde durmak ve farklı yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.

ERG 41 – Çalışma Ergonomisi ve İşle İlgili Risk Faktörleri
Bu dersin amacı, işle ilgili kas iskelet sistemi problemleri ve risk faktörlerini incelemek, çalışma çevresinin çalışanların iş performansı üzerine etkilerini analiz etmek, iş analizi, iş yerinde yaralanma, kaza ve yorgunluğun önlenmesi amacıyla ergonomik yaklaşımlar konusunda bilgi kazanmaktır.

ERG 416 – Afetler ve Toplumsal Katılım
Depremin sonuçlarını çok boyutlu anlamak, kişilerin toplumsal katılımının sağlanması için stratejileri öğrenmek.