Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
FZY 101 Fizyoloji Z 3 0 3 3
EBE 101 Ebeliğe Giriş Z 3 3 3 3
EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Z 3 0 3 3
MEB 101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 3
PSİ 101 Temel Psikoloji Z 3 0 3 3
PDR 155 İletişim Becerileri Z 3 0 3 4
İNG 123* Okuma Becerileri Z 3 0 3 3
TKD 103 Türk Dili I Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 3 3 1
EBE 105 Madde Bağımlılığı S 3 0 3 4
BİS 101 Bilgisayar Bilimi S 3 3 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ANA 102 Anatomi Z 3 0 3 3
EBE 102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Z 3 3 3 5
EBE 104 Tıbbi Terminoloji Z 3 0 3 3
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 3 0 3 4
MİK102 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Z 3 3 3 3
İNG 124 Konuşma Becerileri Z 3 0 3 3
TKD 104 Türk Dili II Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 6 17 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 106 Sağlığın Geliştirilmesi S 3 0 3 5
EBE 108 Sağlık Politikaları S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
2. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*Ders ingilizce olarak verilmektedir

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 3 0 3 3
EBE 201 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Z 3 0 3 5
EBE 203 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Uygulamaları Z 0 14 6 7
EBE 205 Epidemiyoloji Z 3 0 3 3
HİS 201 Histoloji -Embriyoloji Z 3 0 3 3
BES 201 Beslenme İlkeleri Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 11 14 17 22
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 207 Hasta ve Çalışan Güvenliği S 3 0 3 4
EBE 209 Çevre Sağlığı S 3 0 3 4
EBE 211 SosyalGelişim S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
3. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 3 0 3 3
EBE 202 Normal Doğum Öncesi Dönem Z 3 0 3 5
EBE 204 Normal Doğum Öncesi Dönem Uygulamaları Z 0 14 6 7
EBE 206 Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım Z 3 0 3 3
EBE 208 EBE Staj-I Z 0 35 9 6
FAR 208 Farmakoloji Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 9 49 24 24
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 210 Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık S 3 0 3 4
EBE 212 Sağlık Sosyolojisi S 3 0 3 3
EBE 214 Sağlık Eğitimi S 3 0 3 3
EBE 216 Aile Sağlığı S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
4. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
EBE 301* Riskli Doğum Öncesi Dönem Z 3 0 3 5
EBE 303 Kadın Hastalıkları ve Bakımı Z 3 0 3 5
EBE 305 Riskli Doğum Öncesi Dönem ve Kadın Hastalıkları Uygulamaları Z 0 14 6 7
EBE 307 Tıbbi Terminoloji Z 3 0 3 3
IYD 301 İlk Yardım Z 3 3 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 10 17 24
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 309 Ebelikte Adli Konular S 3 0 3 4
EBE 311 Ebelikte Yönetim S 3 0 3 3
EBE 313 İnfertilite S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
5. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*Normal Doğum Öncesi Dönem dersinin başarılmış olması gerekir

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
EBE 302* Normal Doğum ve Sonrası Dönem Z 3 0 3 5
EBE 304 Yenidoğan-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Z 3 0 3 3
EBE 306 Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamaları Z 0 14 6 7
EBE 308 EBE Staj-II Z 0 35 9 6
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 9 49 24 26
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 310 Kanıta Dayalı Ebelik S 3 0 3 4
EBE 312 Alternatif Doğum Yöntemleri S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 4
6. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*Normal Doğum Öncesi Dönem ve Riskli Doğum Öncesi Dönem derslerinin başarılmış olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
EBE 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 3 1 1
EBE 403 Seminer Hazırlama Z 0 3 1 1
EBE 405* Riskli Doğum ve Sonrası Dönem Z 3 0 3 5
EBE 407** Uygulamalı Doğum Bilgisi I Z 0 14 6 7
EBE 409 Koruyucu Jinekoloji Uygulaması S 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 3 32 17 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 411 Topluma Hizmet Uygulamaları S 3 0 3 4
EBE 413 Doğum Koçluğu S 3 3 3 4
EBE 415 Ebelikte Evde Bakım S 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
7. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

* Yenidoğan Sağlığı dersinin başarılmış olması gerekir
**Normal Doğum Öncesi Dönem, Riskli Doğum Öncesi Dönem ve Normal Doğum ve Sonrası Dönem derslerinin başarılmış olması gerekir.

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
EBE 402 Proje Çalışması Z 0 3 3 5
EBE 404 Seminer Sunumu Z 0 3 1 3
EBE 406 Uygulamalı Doğum Bilgisi II Z 0 14 6 7
EBE 408 Sezaryen Doğum Uygulaması Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 33 15 22
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 3 3 1
GSM Güzel Sanatlar S 0 1 1 1
EBE 410 Aile/Toplum Sağlığı Merkezi Uygulaması S 0 14 6 7
EBE 412 İnfertilite Ünitesi Uygulaması S 0 14 6 7
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
7. Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 181
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 59
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

Ders Açıklamaları

FZY 101 Fizyoloji
Amaç ve Hedefler
İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.

EBE 101 Ebeliğe Giriş Amaç ve Hedefler
İnsan nedir? /Sağlık nedir?/ Sağlığın korunmasında ebenin rolü / Kuramcılar / Maslow’un insan gereksinimleri kuramı / Virginia henderson / Faye Abdellah / / İletişimci Kuramcılar ve insan iletişiminin önemi / Ebelikte iletişimin önemi / Sağlık Ekibinin Özellikleri ve Ekipte ebenin rolü / Ebelik vizyonu /Toplum sağlığının geliştirilmesinde ebenin rolü / Sağlık Sisteminde Ebenin Çalışma koşulları / Ebelikte Yüksek eğitimin önemi

EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Amaç ve Hedefler
Deontoloji ve etik biliminin tarihi gelişimi; Ebeliğin tarihi gelişimi; Ebelik mesleğinin gelişimini etkileyen faktörler; Bir meslek olarak ebelik; Ebelik eğitiminin gelişimi ve bu günkü durumu; Ebelik mesleğinde ahlak kavramı; Ebenin sağlık ekibi içinde yeri ve sorumlulukları; Ebelik mesleği ile ilgili yasa; tüzük; yönetmelik; yönerge ve talimatlar; Anne ve bebeğin ihmal ve istismarı; Etik seçimler; Etik sorunlar; Ulusal ve uluslararası ebelik organizasyonları.

MEB 101 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Amaç ve Hedefler
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

PSİ 101 Temel Psikoloji Amaç ve Hedefler
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

PDR 155 İletişim Becerileri Amaç ve Hedefler
İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

İNG 123 Okuma Becerileri Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 103 Türk Dili I Amaç ve Hedefler
Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil

BED 101 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 105 Madde Bağımlılığı Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin bağımlılık, etyolojisi, epidemiyolojisi, bağımlılık yapıcı maddeler ve etkileri, bağımlılığı önleme, bağımlılık tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Madde ve İlaç Bağımlılığında temel kavramlar, Bağımlılığa yol açan etkenler, bağımlılık tipleri ve başlıca özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BİS 101 Bilgisayar Bilimi Amaç ve Hedefler
Temel bilgisayar kavramları, işletim sistemi nedir ve Windows işletim sistemi, Microsoft Word (kelime işlem programı), Microsoft Excel ile çalışmak, klavye kullanımı, kelime işlem programı (Wordpad), denetim masası, windows gezgini, dosya ve klasör kavramları, dosyalar üzerinde işlem yapma, scandisk, defrag, kısayol tuşları.

ANA 102 Anatomi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

EBE 102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Amaç ve Hedefler
Ebelik mesleğinin profesyonel gereklerini y erine getirerek, birey v e toplumun sağlık- hastalık bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilmek. Temel hasta bakım ilke ve yöntemlerini bilerek klinik uygulamalarda gerekli bilgi,beceri ve davranışı kazandırabilmek. Parenteral ilaç uygulamaları, Preoperatif ve postoperatif bakım, Solunum sistemi uygulamaları, Sindirim sistemi uygulamaları, Üriner sistem uygulamaları, Sıcak-soğuk uygulamaları, Ağrı-uyku–dinlenme, Terminal dönemde hasta bakımı, ölüm kavramı konularını içermektedir.

EBE 104 Tıbbi Terminoloji Amaç ve Hedefler
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems), son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Amaç ve Hedefler
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

MİK 102 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Amaç ve Hedefler
Öğrencilere mikrobiyolojinin kapsamı, mikroorganizmaların yapısı ve özellikleri; yaptıkları hastalıklar, korunma yöntemleri, immün sistemin özellikleri ve infeksiyonlar karşısındaki rolü hakkında bilgiler kazandırmaktır.

İNG 124 Konuşma ve Sunum Becerileri Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 104 Türk Dili II Amaç ve Hedefler
Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım

BED 102 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 106 Sağlığın Geliştirilmesi Amaç ve Hedefler
Öğrencinin, sağlığı etkileyen koşulları değerlendirmesini, insan yaşamında sağlığı koruma ve geliştirmenin önemini kavraması, sağlığı koruma ve geliştirmede hemşirenin sorumluluklarını öğrenmesini amaçlar.

EBE 108 Sağlık Politikaları Amaç ve Hedefler
Sağlık Politikaları İle İlgili Temel Kavramlar; Türkiye’de Geçmişte Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi; Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası; Sağlıkta Dönüşüm Projesi; Aile Hekimliği Modeli; 224 Sayılı Yasa ile SDP karşılaştırılması; Bazı Gelişmiş Ülkelerin Sağlık Politikaları: Almanya-İsveç-İngiltere-Amerika; 21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri; DSÖ Avrupa Bölgesi 21. Yüzyıl Sağlık Hedefleri; Türkiye’de Ebelik Alanındaki Yasalar ve Uygulamalar; Ebeliği ilgilendiren yasalar ve yönetmelikler; Ebelik eğitim müfredatının sağlık politikaları doğrultusunda incelenmesi.

AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Amaç ve Hedefler
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

EBE 201 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Amaç ve Hedefler
Anne ve yeni doğanın sağlığının önemi ve kapsamı, Dünyada ve Türkiye’de anne ve yeni doğan sağlığı ve sorunları, Maternal mortalite ve morbidite, Sağlık örgütlenmesi ve ebenin yeri, Aile planlamasının önemi; amacı; Dünya’da ve Türkiye’de aile planlaması çalışmaları; Aile planlamasının anne ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri; Aile planlamasında danışmanlık; Aile planlaması uygulamalarında kullanılan gebeliği önleyici yöntemler; Gebeliğin sonlandırılması; İnfertilite, Kayıt sistemi ve kontraseptif dağıtımı.

EBE 203 Üreme Sağlığı ve Aile   Planlaması Uygulamaları Amaç ve Hedefler
Sağlıklı bir nesil sağlıklı beden imajı ve cinsel kimliğin kazanımı, cinsel gelişimde biopsikosoyal sağlığı sürdürmek ile olasıdır. Anne ve çocuk sağlığı düzeylerini yükseltmek, aşırı doğurganlığın olumsuz etkilerini azaltmak ve nüfus artışını ekonomik gelişmemizi engellemeyecek düzeyde tutabilmek amacıyla üreme sağlığı hizmetlerine ağırlık ve öncelik verilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda; geleceğin koruyucu sağlık profesyonelleri olacak öğrencilerin; okul sağlığı, aile sağlığı ve gençlerin üreme sağlığı ve eğitimi hakkında bilgilenmesi ve beceri geliştirmesi amaçlanır.

EBE 205 Epidemiyoloji Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, Epidemiyolojinin tanımını, önemi, yöntemlerini ve kullanım alanları, Epidemiyolojiyi ve önemi Epidemiyolojinin gelişme süreci ve tarihçesi Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynakları Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisi ve nedensellik faktörleri Epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve araştırma tipleri Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar ve özelliklerini kavramaktır.

HİS 201 Histoloji-Embriyoloji Amaç ve Hedefler
Embriyolojinin anlamı, tarihçesi ve embriyoloji terimleri, kadın ve erkek üreme sistemi organları, gametogenez, ovulasyon, implantasyon, fetüs dönemi, plasenta ve fetal zarlar, çoğul gEBElikler, kromozomlar ve genetik, kromozom anomalileri, teratoloji, insan doğum defektleri (konjenital malformasyonlar) Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması, hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplâzma, çekirdek, çekirdekçik ve hücrenin organelleri, dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri, epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri.

BES  201 Beslenme İlkeleri Amaç ve Hedefler
Beslenme ve sağlık; Besin ögeleri; karbonhidratlar; lipitler; proteinler su ve mineralller; vitaminler ve diğer içecekler; Nükleik asitler; Enzimler; Enerji metabolizması; Hormonlar ve metabolizma; Besin grupları; Yiyeceklerin işlenerek saklanması; Şişmanlık ve zayıflık; Gebe ve emzikli kadınların beslenmesi; Bebek ve çocukların beslenmesi; Hasta çocukların beslenmesi.

BED 201 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 207 Hasta ve Çalışan Güvenliği Amaç ve Hedefler
Hasta ve çalışan güvenliği, hasta güvenliği kültürü, uluslararası hasta güvenliği hedefleri, güvenlik standartları ve ebenin hasta güvenliği konusundaki rolü hakkında bilgi sahibi olma.

EBE 209 Çevre Sağlığı Amaç ve Hedefler
Bu ders ile öğrenciye, Çevre Sağlığının temel konularının neler olduğu, tanımı ve bilinci ve çevresel sorumluluklarını kavramaları amaçlanmaktadır

EBE 211 Sosyal Gelişim Amaç ve Hedefler

AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Amaç ve Hedefler
Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

EBE 202 Normal Doğum Öncesi Dönem Amaç ve Hedefler
Normal Doğum eyleminde rol oynayan faktörler, Doğum eyleminin fizyolojisi, Anne organizmasının doğum eylemine sistematik yanıtı, Doğum eyleminin evreleri, Doğum eyleminde bakım, Doğum eyleminde ağrı, Evde doğum, Partograf kullanılması, Alternatif doğum uygulamaları, Doğum Sonu Dönem, İnvolusyon süreci, Loşia, Puerperal bakım, Doğum sonu döneme annenin uyumu, Laktasyon-Emzirmede danışmanlık, Güvenli Annelik.

EBE 204 Normal Doğum Öncesi Dönem Uygulamaları Amaç ve Hedefler
Normal doğum eyleminde ve doğum sonrası dönemde ebenin rolünü ve önemini açıklayabilme, Doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğandaki fizyolojik değişiklikleri açıklayabilme, Doğum sonrası dönemde beslenmenin anne ve bebek sağlığı açısından önemini açıklayabilme, Normal doğum eyleminin her aşamasında ve doğum sonrası dönemde birey/ailenin bakımını planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme, Eylemde ve doğum sonrası dönemde birey/ailenin anksiyete, stres ya da kriz ile baş etmelerine yardım edebilme, Partografa kadın ve fetüse ait bilgileri ve gözlemleri eksiksiz olarak kaydedebilme, Bebeğin ve plasentanın doğumunu yaptırabilme, Doğum eyleminde  gebe ve fetüsün fiziksel ve psikolojik sağlığını değerlendirebilme,      Doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğanın fiziksel ve psikolojik sağlığını değerlendirebilme,  Doğum eyleminin her evresinde ve doğum sonrası dönemde birey/aileye gereksindiği konularda bilgi ve danışmanlık verebilme, Ailenin, ebeveynlik rolüne uyumunu değerlendirebilme, Doğum sonrası dönemde anne ve yenidoğan sağlığını yükseltmeye yönelik uygulamaları yapabilme,        Emzirme dönemindeki kadına beslenme konusunda eğitim verebilme.

EBE 206 Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım Amaç ve Hedefler
Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

EBE 208 EBE Staj I 9 CreditsAmaç ve Hedefler
Meslek esasları ile ilgili temel kavram ve kuralları inceleyerek, ülke gereksinimleri doğrultusunda öğrencinin birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde meslek disiplinin önemi, konumunu, rol v e işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını, bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini ve bu bilgiler doğrultusunda Hemşirelikuygulamalarındaki psikomotor gelişmeyi sağlamaktır. Parenteral ilaç uygulamaları tekrar, Preoperatif ve postoperatif bakım, Solunum sistemi uygulamaları Sindirim sistemi uygulamaları, Üriner sistem uygulamaları, Sıcak-soğuk Uygulamaları, Ağrı-uyku-dinlenme, Terminal dönemde hasta bakımı, ölüm kavramı konularını içermektedir.

FAR 208 Farmakoloji Amaç ve Hedefler
İlaçlara genel bakış; Otonom sinir sistemi ilaçları; Santral sinir sistemi ilaçları; Kardiyovasküler sistem ilaçları; Solunum sistemine etkili ilaçlar; Sindirim sistemi ilaçları; Endokrin sisteme etkili ilaçlar; Antibiyotikler; Antiseptikler; Antiparaziter ilaçlar; Kanser ve tedavisi; İlaç suistimali ve ilaç bağımlılığı.

BED 202 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 210 Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık Amaç ve Hedefler
Amniyosentez, Koriyonvillusaspirasyonu ve kromozon analizi kordosentez, komozom analiz endikasyonları, Genetik danışma, Hastalık titleri ve danışmanlık, Tek genli hastalıklar, Multi faktöriyel hastalıklar, sitogenetik bozukluklar, ana-baba etkileri, genetik danışmanlık, Prenatal tanı ve fetal örnekleme, Koryonikvillus örneklemesi, fetal kan örneklemesi fetal biyopsi amniyesentez riskleri, fetal kalp atım hızı, akselerasyonlar, dese-relasyonlar, kontraksiyon stres testi, Fetaldobler incelemesi, nonstres testi. Fetal sağlığın değerlendirilmesi ve kullanılan testler.

EBE 212 Sağlık Sosyolojisi Amaç ve Hedefler
Sosyolojinin tanımı, özellikleri. Sosyolojinin diğer birimlerle ilişkisi, Bir bilim olarak sosyoloji, a-Sosyolojinin konusu ve alanı, b- Sosyolojinin dalları, Toplum nedir? A-Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler nelerdir? b-Rol, statü, grup, kurum gibi, Sağlık açısından hasta ve hastalık. Sosyolojik açıdan hasta ve hastalık, Hasta statüsü ve rolü, Türkiyede sağlık Türkiyenin toplumsal yapısı, sağlık politikaları, Hastalıkların toplumun sosyal yapısıyla ilişkisi. Kültür, sağlık-hastalık ilişkisi Aile ve aile kavramı, Hasta ailesi, aile hekimliği, koruyucu hekimlik, halk sağlığı kavramları Sağlık eğitimi ve sisteminin sosyal yapı içerisindeki yeri, Yoksulluk, işsizlik, boşanma, şiddet gibi sosyal olguların sağlık-hastalık ilişkisi Yaş ve cinsiyetin etkisi, Hastane ve sağlık kuruluşlarının örgütsel yönetsel yapısı. Doktor, hemşire, diyetisyen vb. sağlık personelleri, Sosyal etyoloji. Hastalığın sosyal ekolojisi. Klinik sosyoloji. Sosyal Epidemiyoloji. Medikal demografi, Sağlık Bakım Sistemi Ulusal ve Uluslararası Sağlık Kuruluşları, Sosyal statüler ve sosyal roller. Kavram tanımı. Statülerin fonksiyonları ve kazanılması. Engelli ve Sakat Bireylerin Sağlığı ve İzlenimleri. Günümüzde etkin olan başlıca kronik hastalıkların sosyal boyutları.

EBE 214 Sağlık Eğitimi Amaç ve Hedefler
Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar, Sağlık Eğitiminde Tarihsel Süreç, Sağlık Eğitiminin Planlanması, Bireylere Yönelik Sağlık Eğitimi,Gruplara Yönelik Sağlık Eğitimi, Topluma Yönelik Sağlık Eğitimi, Sağlık Eğitimi Yöntemleri, Sağlık Eğitiminde Materyal ve Araçlar, Sağlık Eğitimi Modelleri, Sağlık Davranışı Değişikliği İle İlgili Toplumsal Modeller, Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt

EBE 216 Aile Sağlığı Amaç ve Hedefler
Toplumun Çekirdeği: Aile/ Aile İçi Şiddet/ Kadın Sağlığı/ Üreme Sağlığı/ Yenidoğan ve Adelosan Sağlığı/ Yaşlılık/ Hastalıklar/ Koruyucu Sağlık Hizmetleri

EBE 301 Riskli Doğum Öncesi Dönem Amaç ve Hedefler
Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi, fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler, gebelikte risk faktörleri, önceden var olan riskli durumlar, gebelikte enfeksiyon hastalıkları, gebelikte hipertansif durumlar, prenatal kanamalar, gebelikte riskli durumlar, sistemik hastalıklar ve gebelik konularına özgü temel bilgi ve becerileri vermek.

EBE 303 Kadın Hastalıkları ve Bakımı Amaç ve Hedefler
Kadın sağlığı ile ilgili kavramlar Kadın ve Erkek Üreme Organları Anatomi ve Fizyolojisi Üreme Fizyolojisi ve Embriyonel Gelişim Aile Planlaması Cinsel Sağlık İnfertilite Gebelik dönemindeki fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ve Hemşirelik bakımı Gebelikte Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi Erken Dönem Riskli Gebelikler Geç Dönem Riskli Gebelikler Doğum Eylemi ve Bakım Doğum Sonu Bakım Menopoz ve Hemşirelik Bakımı Jinekolojide Tanı ve Tedavi Yöntemleri GYE ve CYBH’lar veHemşirelik bakımı Üreme Organları Yapı Bozuklukları ve Hemşirelik bakımı Üreme Organlarının Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik bakımı Üreme organ iyi huylu tümörleri ve Hemşirelik bakımı Üreme organ kanserleri ve Hemşirelik bakımı Aile içi şiddet

EBE 305 Riskli Doğum Öncesi Dönem ve Kadın Hastalıkları Uygulamaları Amaç ve Hedefler
Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi, fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler, gebelikte risk faktörleri, önceden var olan riskli durumlar, gebelikte enfeksiyon hastalıkları, gebelikte hipertansif durumlar, prenatal kanamalar, gebelikte riskli durumlar, sistemik hastalıklar ve gebelik konularına özgü temel bilgi ve becerileri konularında uygulamalar.

EBE 307 Tıbbi Terminoloji Amaç ve Hedefler
Tıbbı terminolojiye giriş. Kökler. Ön ekler. Son ekler. Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı. Hareket sistemine ilişkin terimler. Anatomik terimler. Tanısal terimler. Ameliyat terimleri. Semptomlara ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler. Sindirim sistemine ilişkin terimler. Kan ve kan yapan organlara ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. İç salgı sistemine ilişkin terimler. Göze ilişkin terimler. Kulağa ilişkin terimler. Deriye ilişkin terimler. Anesteziyoloji terimleri. Tıbbı kısaltmalar. Rapor içeriklerinin çözümlenmesi ve yazılması sırasında tıbbı terminoloji kullanımı.

İYD 301 İlk Yardım Amaç ve Hedefler
İlk yardımın önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok, ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım. Omurga, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilkyardım. İlkyardımı gerektiren diğer durumlar.

BED 301 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 309 Ebelikte Adli Konular Amaç ve Hedefler
Adli tıp ve adli bilimler, Adli Hemşirelik, Ebelik Etiği, Yasal Sorumluluklar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Yaralar, NBC Silahlar, Ateşli Silahlar, Isırık İzleri, Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler Ebelik Yönetiminin Sorumluluğu, Asfiksiler, Zehirlenmeler, Islahevi ve Cezaevi Hemşireliği, Olay Yeri İncelemesi, Cinsel Suçlar, Cinsel Suçlarda Ebenin Rolü, Adli Psikiyatri, Psikiyatri Hemşireliği, Aile İçi Şiddette Ebenin Rolü

EBE 311 Ebelikte Yönetim Amaç ve Hedefler
Yönetim bilimi ile ilgili kavram ve kuramlar; Sağlık bakım sistemi ve ulusal sağlık politikası; Sağlık ekibi ve rol yapıları; Sağlık kurumlarında primer ve destek hizmetleri; Yataklı ve yataksız sağlık kurumları ve görevleri; Sağlık kurumu ve ebelik hizmetlerinin planlanması; organizasyonu; komite ve komisyonlar; Bir bakım ünitesinin organizasyonu ve yönetimi; Organizasyon yapıları ve ebelik bakımı sunumunun organizasyonu; Ebelik hizmetlerine rehber olacak standartlar; Ebelik hizmetlerinde etkin yönetimin esasları; Ebelikte liderlik; Yönetime yardımcı teknikler; Personel yönetimi; Bütçe hazırlama ve kaynak kullanımı; Sağlık eğitimi yönetimi; Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi; Sağlık/ebelik ile ilgili yasal ve etik düzenlemeler.

EBE 313 İnfertilite Amaç ve Hedefler
İnfertilitenin tanımı Dünyada ve Türkiye’de infertilite oranları; Kadın infertilitesinin nedenleri; Erkek infertilitesinin nedenleri; İnfertilitenin çiftler üzerindeki psikolojik etkileri; İnfertilite teşhisinde kadınlara uygulanan yöntemler; İnfertilite teşhisinde erkeklere uygulanan yöntemler; İnfertilite tedavisi; Yardımcı üreme teknikleri (Yapay aşılama); Yardımcı üreme teknikleri (İn vitro fertilizasyon);Yardımcı üreme teknikleri (Gamet intrafallopiyan Transfer); İnfertilitede danışmanlık; Yardımcı üreme teknikleri ve etik; Yardımcı Üreme tenikleri ve ebelik yaklaşımı

EBE 302 Normal Doğum ve Sonrası Dönem Amaç ve Hedefler
Doğum eylemi; Doğum eyleminde ebelik; Doğum eyleminde riskli durumlar; Yeni doğan fizyolojisi ve bakımı; Özel bakım gerektiren yeni doğan; Doğum ve doğum sonu döneme ait annede oluşan fizyolojik, psiko-sosyal değişiklikler; Anne ve yeni doğanın sağlığının korunması; geliştirilmesi; sürdürülmesi için gerekli müdahalelerin yapılması; Ebeveynlik sürecine adaptasyonda ailenin baş etme güçlüklerinin desteklenmesi; Annenin ve bebeğinin kendi sağlık bakım sorumluluğunu almasına yönelik gerekli olan bilgi ve becerilerin kavramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

EBE 304 Yenidoğan-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Amaç ve Hedefler
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu, Yenidoğan Döneminin Önemi ve Yenidoğan Terminolojisi, Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Uterus Dışı Yaşama Adaptasyonu, Yenidoğanın Doğum Odasında İlk Bakımı ve Fizik Muayenesi, Yenidoğanda Olası Sağlık Sorunları, Yüksek Riskli Yenidoğan Bakımı ve Transportu, Yenidoğan Resusütasyonu, Yenidoğan Beslenmesi ve Yenidoğan Beslenmesinde Anne Sütünün Önemi, Emzirme Teknikleri, Sağlık Personelinin Anne Sütüyle Beslenme Hakkında Görevleri, Rolleri, Yenidoğanda İlaç Uygulamaları, Yenidoğana Yönelik Özel Uygulamalar, Yenidoğanda Ağrı, Yenidoğan ve Ailesinde Psikososyal Bakım, Yenidoğanda Sıvı-Eletrolit Dengesizlikleri, Yenidoğan Tanılama, Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama, Genetik Danışmanlık. Çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş; Çocuğun bakımında ebelik süreci; Uygulamalar; Normal yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi; Yeni doğanın hastalıkları ve bakımı; Yeni doğanın besin gereksinimleri; Yüksek riskli yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi; Yüksek riskli yeni doğan hastalıkları ve bakımı; Yenidoğanda konjenital anomaliler ve bakım; Çocukluk döneminde sık görülen hastalıklar.

EBE 306 Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamaları Amaç ve Hedefler
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu, Yenidoğan Döneminin Önemi ve Yenidoğan Terminolojisi, Yenidoğanın Fizyolojik Özellikleri ve Uterus Dışı Yaşama Adaptasyonu, Yenidoğanın Doğum Odasında İlk Bakımı ve Fizik Muayenesi, Yenidoğanda Olası Sağlık Sorunları, Yüksek Riskli Yenidoğan Bakımı ve Transportu, Yenidoğan Resusütasyonu, Yenidoğan Beslenmesi ve Yenidoğan Beslenmesinde Anne Sütünün Önemi, Emzirme Teknikleri, Sağlık Personelinin Anne Sütüyle Beslenme Hakkında Görevleri, Rolleri, Yenidoğanda İlaç Uygulamaları, Yenidoğana Yönelik Özel Uygulamalar, Yenidoğanda Ağrı, Yenidoğan ve Ailesinde Psikososyal Bakım, Yenidoğanda Sıvı-Eletrolit Dengesizlikleri, Yenidoğan Tanılama, Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama, Genetik Danışmanlık. Çocuk sağlığı ve hastalıklarına giriş; Çocuğun bakımında ebelik süreci; Uygulamalar; Normal yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi; Yeni doğanın hastalıkları ve bakımı; Yeni doğanın besin gereksinimleri; Yüksek riskli yeni doğan bakımı ve değerlendirilmesi; Yüksek riskli yeni doğan hastalıkları ve bakımı; Yenidoğanda konjenital anomaliler ve bakım; Çocukluk döneminde sık görülen hastalıklar. Konularıbda uygulamalı eğitimin sağlanması.

EBE 308 EBE Staj II 9 CreditsAmaç ve Hedefler
Bu ders öğrenciye; normal doğumda ve doğum sonrası dönemde ebeye düşen rol ve sorumlulukların benimsenmesi, annenin kendi bakım sorumluluğunu alabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kavramsal ve uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır. Hastane ortamında doğuma yönelik uygulamalarda bulunmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BİS 302 Biyoistatistik Amaç ve Hedefler
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

BED 302 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 310 Kanıta Dayalı Ebelik Amaç ve Hedefler
Kanıta Dayalı Tıp ve Tarihçesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar; Kanıta Dayalı Tıp ile ilgili tüm tanımlar Kanıt düzeyleri: Elde edilebilir en iyi kanıt nedir?, Kanıta Dayalı Uygulama Süreci; Kanıta Dayalı Uygulama Kaynakları; Sistematik İnceleme; Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri; Cochrane Merkezi ve kullanma kılavuzu; Kanıtların Düzeyleri – Kanıtların Hiyerarşisine Göre Puanlandırma Sistem; Obsetrik uygulamalardan ebelik mesleğine özel kanıt temelli uygulama örnekleri.

EBE 312 Alternatif Doğum Yöntemleri Amaç ve Hedefler
Normal Doğum Eyleminde Rol Oynayan Faktörler, Doğum Eyleminin Mekanizması, Doğum Eyleminin Fizyolojisi, Doğum ağrısı ile başetme yöntemleri, Litotomi pozisyonu, lternatif Doğum Yöntemleri Ve Pozisyonları A) Dik Duruş Pozisyonu B) Eğilme Pozisyonu, C) Çömelme D) Sol Yan Yatma (Sim’s Pozisyonu) E) Horizontal Ya da Uzanma, F) Doğal Doğum, evde doğum, suda doğum konularında bilgi kazandırılması.

EBE 401 Proje Planlama İlkeleri Amaç ve Hedefler
Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre – Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları

EBE 403 Seminer Hazırlama Amaç ve Hedefler
Ebelik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

EBE 405 Riskli Doğum ve Sonrası Dönem Amaç ve Hedefler
Gebenin Müdahaleli Doğuma Hazırlanması (Vakum, Forseps, Sezaryen); Ağrı Mekanizması Anomalileri (Ağrı zaafı, Uterus Kontraksiyonlarının Düzenli Olmaması); Uterus Tetanisi, Fetal Distres; Partus Presipitatus; Prematüre Doğum Eylemi; Uzamış Doğum Eylemi, Sürmatürasyon, İntrauterin fetus Ölümü; Deflexion Gelişler (Bregma Geliş, Alın Geliş, Yüz Geliş); Başla Gelişlerin Diğer Şekilleri (Oksipito Posterior Geliş, Yüksekte Düz Duruş, Derinde Transvers Duruş; Makat Gelişler (Tanımı, Çeşitleri, Nedenleri, Teşhis, Doğum Mekanizması); Makat Gelişlerinde Doğum Teknikleri; Makat Gelişlerin Tehlikeleri; Transvers ve Oblik Gelişler; Doğumun III. Evresinde Görülen Komplikasyonlar; Erken ve Geç Dönemde olan Postpartum Kanamalar, Sheen Sendromu.

EBE 407 Uygulamalı Doğum Bilgisi I Amaç ve Hedefler
Doğum bilgisini uygulamalı ve detaylı olarak öğrenilmesini sağlamak, Uygulamaya Yönelik Riskli Gebelerin Bakımı, Ebelik mesleğinin geliştirilmesi ve Riskli gebeliklerin tanılaması ve ebelik bakımı konusunda öğrencileri bilinçlendirmek. Sağlığı Koruma Geliştirme ve Ebelik, Sağlığı Koruma Geliştirme ve Ebelik, Farklı Alanlarda Çalışmanın Getirdiği Riskler Farklı Alanlarda Çalışmanın Getirdiği Riskler Farklı Alanlarda Çalışmanın Getirdiği Riskler Doğum ve doğum eyleminde ağrı yönetimi, Doğum ve doğum eyleminde ağrı yönetimi, Doğum ve doğum eyleminde ağrı yönetimi, Doğum şekilleri, sezaryan sonrası vajinal doğum Doğum şekilleri, sezaryan sonrası vaginal doğum Sağlığı Koruma Geliştirme ve Ebelik, Sağlığı Koruma Geliştirme ve Ebelik dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EBE 409 Koruyucu Jinekoloji Uygulaması Amaç ve Hedefler

BED 401 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 411 Topluma Hizmet  Uygulamaları Amaç ve Hedefler
Topluma hizmet uygulamaları dersi ebe adaylarına, toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

EBE 413 Doğum Koçluğu Amaç ve Hedefler
Anne Sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak ve  anne adaylarının kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla  ebe adaylarının anne adaylarına desteğini arttırmak. Doğum ağrı ve nefes tekniklerini öğreterek normal doğumu desteklenmesi, Doğum evrelerinin gebelere öğretilmesi, Gebelerin başlamış olan doğum eylemini ve ağrı yönetimini evde sakin ortamda geçirmelerinin sağlanması için gerekli eğitimin verilmesi.

EBE 415 Ebelikte Evde Bakım Amaç ve Hedefler
Evde Bakımın Amacı, Hasta ve Ailesi İçin Yararları; Avrupa ve Dünyada Evde Bakım Modelleri; Türkiye’de evde bakım gereksinimi ve yasal düzenlemeler; Evde bakım veren aile üyelerinin yaşadığı güçlükler ve hakları; Evde bakım veren sağlık çalışanlarının yaşadığı güçlükler; Hasta ya da ailesinin taburculukta ve evde eğitimi; Evde bakım gereksinimi olan hastalar; Psikiyatrik problemi olan hastanın evde bakımı; Postpartum dönem ve evde bakım; Evde ilaç uygulamaları ve tedavi; Evde bakım ziyaretleri ve diğer ekip üyeleriyle iletişim; Bakımın planlanması, uygulanması ve tutulacak kayıtlar; Evde bakım hizmeti veren kurumlar-hastaneler-özel ajanslar.

EBE 402 Proje ÇalışmasıAmaç ve Hedefler
Ebelik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

EBE 404 Seminer Sunumu Amaç ve Hedefler
Ebelik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

EBE 406 Uygulamalı Doğum Bilgisi II Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı; normal doğumda ve doğum sonrası dönemde ebeye düşen rol ve sorumlulukların benimsenmesi, annenin kendi bakım sorumluluğunu alabilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kavramsal ve uygulamalı olarak öğretmektir. Obstetrikte acil durumlar, riskli doğum eylemi, komplikasyonlu doğum sonrası anne ve yenidoğanın izlenmesi, doğum sonrası anne ve yenidoğanın izlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

EBE 408 Sezaryen Doğum Uygulaması Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin doğum hastanesinde yeterli sayıda sezeryan doğum uygulamasına katılması ve gerçekleştirilmesini sağlamak

BED 402 Beden Eğitimi Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

EBE 410 Aile/Toplum Sağlığı   Merkezi Uygulaması Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde gebe adayları, gebe, anne ve yeni doğanlar ile uygulamalı olarak ilgilenmelerini sağlamak

EBE 412 İnfertilite Ünitesi Uygulaması Amaç ve Hedefler
Atmosfer, hava ve iklimin temelleri, geniş ve bölgesel ölçekli basınç ve rüzgar sistemleri, atmosferdeki kısa süreli süreçler, meteorolojik olaylar ve bunlardaki değişimlerin anlaşılması ile yüzey ve yüksek hava haritalarının kavranması ve değerlendirilmesi, basit kişisel hava tahmin ve değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik temel bilgilerin oluşturulması.