Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ANA 101 Temel Anatomi Z 3 0 3 3
FZY 101 Temel Fizyoloji Z 2 0 2 2
FİZ 151 Fizik Z 2 0 2 2
DKT 101 Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler Z 2 0 2 2
DKT 103 Dil Bilime Giriş Z 2 3 3 3
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
İNG 123 Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 3 18 20
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
MİK 109 Mikrobiyoloji S 2 3 3 5
IYD 104 İlk Yardım S 2 3 3 5
FAR 115 Farmakoloji S 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 10
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
DKT 102 Temporal Kemik Klinik Anatomisi Z 2 0 2 2
DKT 104 İşitme Fizyolojisi Z 2 0 2 2
DKT 106 İşitme, Konuşma ve Yutma Nöroanatomisi Z 2 0 2 3
DKT 108 Konuşma ve Dil Terapisine Giriş Z 2 3 3 3
PSİ 102 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2 4
İNG 124 Konuşma  Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 3 17 20

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
PDR 158 Gelişim Psikolojisi S 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 10
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
DKT 201 Konuşma Bilimine Giriş Z 2 3 3 3
DKT 203 Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri Z 3 0 3 3
DKT 205 Enstrumantasyon ve Kalibrasyon Z 2 0 2 4
DKT 207 Dil ve Konuşma Gelişimi Z 2 2 3 4
DKT 209 Psikodilbilim Z 2 0 2 2
DKT 211 Odituar Sistem Hastalıkları Z 2 0 2 2
DKT 213 İşitsel Algı Süreçleri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 5 19 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
MEB 201 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 3 0 3 4
DKT 215 Dil ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknik. S 2 0 2 4
DKT 217 Tıbbi Etik ve Deontoloji S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
DKT 202 Ses Tasarımı Z 2 0 2 2
DKT 204 Odyolojik Tanı Yöntemleri Z 2 3 3 3
DKT 206 Konuşma ve Yutma Nörofizyolojisi Z 2 0 2 2
DKT 208 Konuşma Akustiği ve Fonetik Z 4 0 4 4
DKT 210 Aerodigestiv Sistem Hastalıkları Z 4 0 4 4
DKT 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi Z 2 0 2 2
DKT 214 DKT Stajı -I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 38 28 25
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202   Beden Eğitimi S 1 2 2 1
DKT 216 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı S 2 0 2 4
DKT 218 Kognitif Nörobilim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
DKT 301 Akıcılık Bozuklukları Z 2 3 3 5
DKT 303 İşitme Taraması Teknikleri Z 2 0 2 4
DKT 305 Yenidoğan-Çocukluk Dönemi Dil Bozukluğu Z 2 3 3 4
DKT 307 Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar Z 2 3 3 4
DKT 309 Türk İşaret Dili-1 Z 2 0 2 2
DKT 311 Nörojenik Dil Bozuklukları Z 2 3 3 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 12 12 16 23
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
HUK 323 Sağlık Hukuku S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
DKT 302 Okul Çağı Adölesanlarda Dil Bozuklukları Z 3 0 3 3
DKT 304 İşitme Engelli Çocuk. Gelişimsel Öz.ve Rehb. Z 3 0 3 3
DKT 306 Türk İşaret Dili-2 Z 2 0 2 2
DKT 308 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yöntemi Z 2 3 3 5
DKT 310 Psikodilbilim Z 3 0 3 3
DKT 312 DKT Stajı -II Z 0 35 9 6
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 38 26 27
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
BİS 306 Sağlık Bilişimi S 2 3 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 3
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
DKT 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
DKT 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
DKT 405 Yutma Bozuklukları Stajı Z 0 14 6 7
DKT 407 Eğitim Konuşma ve Dil Terapisi Stajı Z 0 14 6 7
DKT 409 İletişim Bozukluklarında Nörolojik Temeller Z 2 3 3 4
DKT 411 Oyun ve Dil Gelişimi Z 2 1 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 4 36 20 23
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
DKT 413 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
DKT 415 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 2
DKT 417 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları S 3 0 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
DKT 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
DKT 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
DKT 406 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında İlt.Yön. Z 2 0 2 2
DKT 408 Baş-Yüz Anomalilerinde Değ. Terapi Yaklaş. Z 2 0 2 2
DKT 410 Ses Bozuklukları Uygulaması Z 0 14 6 7
DKT 412 Konuşma Bozuklukları Uygulaması Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 4 33 19 26
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
DKT 414 Endüstriyel Odyoloji S 3 0 3 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 4
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 186
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 54
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240


DKT 101 – Temel Anatomi
Genel insan anatomisinin ve işitme-konuşma organları anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi.

DKY 103 – Temel Fizyoloji
Dersin temel amacı bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp ders, seminer, makale hazırlama, araştırma planlama, hazırlama becerilerini kazandırmaktır.

DKT 105 – Fizik
Fiziğin mekanik ve elektromanyetizma alanındaki temel kavramları ve kanunları öğretmek.

DKT 107 – Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler
Özellikle konuşma-dil-işitme bilimi ile ilgilenen kişilere akustiğin temel kavramlarını öğretmek Konuşma-dil-işitme bilim dalının öğrencileri, daha ileri bir çalışma yapmadan önce akustiğin unsurlarının son derece ayrıntılı bir şekilde anlayıp kavramalıdırlar. Ses, sesin oluşumu, sesin parametreleri, sesin yayılımı, sesin algılanması.

DKT 109 – Dil Bilime Giriş
Dil ve konuşma terapisi mesleğinin tanımı, dil-konuşma terapistinin görev, yetki ve sorumluluklarının etik prensipler çerçevesinde öğretilmesi, Mesleğin uygulama alanları ve çalışma konuları hakkında temel bilgilerin öğretilmesi.

PDR 155 – Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri
İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

İNG 123 – Okuma Becerileri
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 103 – Türk Dili I
Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil bilgisini kavrama ve anlama

BED 101 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

MİK 109 – Mikrobiyoloji
Bu ders kapsamında virüsler, bakteriler, mantarlar gibi mikroorganizmaların çeşitleri, işitme üzerine etki eden tipleri, laboratuvar ortamında değerlendirilme yöntemleri, hastalıkların oluşmasında yarattıkları etkiler gibi konular ele alınacaktır.

IYD 104 – İlk Yardım
İlk yardımın temel kapsamlarının işleneceği bu derste acil durumlarda ilk yapılması gereken müdahaleler üzerinde durulacaktır.

FAR 115 – Farmakoloji
Farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramları, doku ve organ sistemlerine etkili ilaçların farmakolojik özellikleri ve yan etkileri öğretmek.

DKT 102 – Temporal Kemik ve Klinik Anatomisi
İşitmede önemli rol oynayan temporal kemiğin anatomik yapısının detaylı incelenmesi ve öğrenilmesi.

DKT 104 – İşitme Fizyolojisi
Kulak fizyolojisi ile ilgili temel kavramlar, kulak fizyolojisi ve işlevleri, işitme testleri ve işitme bozukluklarının anlatılması ve merkezi sinir sisteminin fizyolojik yapıları hakkında genel bilgi verilmesi.

DKT 106 – İşitme, Konuşma ve Yutma Nöroanatomisi
Kulak, işitme yolları,  konuşma ve yutma ağırlıklı olarak, genel insan nöroanatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması.

DKT 108 – Konuşma ve Dil Teparisine Giriş
Dil ve konuşma terapisi mesleğinin tanımı, dil-konuşma terapistinin görev, yetki ve sorumluluklarının etik prensipler çerçevesinde öğretilmesi, Mesleğin uygulama alanları ve çalışma konuları hakkında temel bilgilerin öğretilmesi.

PSİ 102 – Temel Psikoloji
Dersin temel amacı psikoloji’nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır.

FİZ 152 – Biyofizik
Bu dersin amacı sistem biyofiziği ve moleküler biyofizik hakkında öğrencilere temel bilgileri edindirmek ve dil ve konuşma terapisindeki önemini öğretmeyi sağlamaktır.

PDR 156 – Kişilerarası İlişkilerde İletişim
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

İNG 154 – Konuşma ve Sunum Becerileri
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 104 – Türk Dili II
Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım.

BED 102 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

BİS 102 – Bilgisayar Bilimi
Öğrenciye bilgisayar hakkında temel kavramları öğretmek, işletim sistemi kavramını vermek, Windows işletim sisteminin işlevlerini öğretmek, Windows Programlarından Word, Excell ve Power Point ile ileriki yaşamlarında gereksinim duyacakları uygulamaları yapabilecek düzeye getirmek.

PDR 158 – Gelişim Psikolojisi
Doğumdan ölüme kadar insanın geçirdiği evreler, gelişim basamakları ve özellikleri.

AİT 203 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

DKT 201 – Konuşma Bilimine Giriş
Bu dersin amacı öğrencinin normal ve patolojik konuşma ve dil gelişimine bir giriş yapmasına yönelik olarak planlanmıştır.

DKT 203 – Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri
Dilbilimi çalışmalarının temel amaçları; dil edinimi; dil ve beyin ilişkisi (psiko-dilbilim); dilbilimsel çalışmaların iletişim-dil-konuşma bozuklukları ve terapisi alanına katkıları ve önemi; modern dilbiliminin çalışma alanı ve konuları hakkında temel bilgiler: sesletim (fonetik) ve sesbilgisi (fonoloji); biçimbilgisi (morfoloji).

DKT 205 – Enstrumasyon ve Kalibrasyon
Bu dersin amacı, odyoloji kliniğinde kullanılan cihazlar (odyometre, immittansmetre, otoakustik emisyon, işitsel beyin sapı cevapları gibi) ve kalibrasyon yöntemleri hakkında temel bilgileri vermektir.

DKT 207 – Dil ve Konuşma Gelişimi
Kendini ifade etme ve başkalarıyla iletişim kurma, yetersizliği olan çocukların en önemli gereksinimlerinden biridir. Dil ve Konuşma Gelişimi dersi ile bu çocukların Türkçe’yi doğru kullanarak; duygularını, düşüncelerini, isteklerini dile getirmeleri ve çevreleriyle iletişim sağlamaları amaçlanmıştır.

DKT 209 – Psikodilbilim
Karmaşık bir insan etkinliği olarak dili bilişsel, sinirsel ve sosyal yönleri ile incelemek.

DKT 211 – Odituar Sistem Hastalıkları
Odituar sistem ile ilgili hastalıkların detaylı bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.

DKT 213 – İşitsel Algı Süreçleri
Bu ders kapsamında periferik ve merkezi işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, artikülasyon, rezonans, solunum, yutma sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi ile dil ve konuşma algısı için önemli olan fizyolojik olarak ele alınacaktır.

BED 201 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

MEB 102 – Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Bu ders kapsamında temel genetik bilgileri, genetik işitme kaybına neden olan mutasyonlar, kromozom bozuklukları, genetik tanılama gibi konular ele alınacaktır.

DKT 215 – Dil ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik  ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

DKT 217 – Tıbbi Etik ve Deontoloji
Tıp ahlakı, hasta sağlık çalışanı arasındaki ilişkiler, hasta hakları gibi konular tartışılacak.

AİT 204 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

DKT 202 – Ses Tasarımı
Öğrencinin işitme ve konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan sesleri bilgisayar ortamında analiz ve sentezini yapmayı öğrenmesidir.

DKT 204 – Odyolojik Tanı Yöntemleri
Dil ve konuşma terapistlerine işitme kaybı ve dereceleri konusunda bilgi sahibi olmaları
ve işitmenin değerlendirilmesi için gerekli olan sesin özellikleri, kulağın anatomik ve fizyolojik yapısı ile odyometrik ve immitansmetrik ölçüm cihazları konusunda bilgi verilmektedir.

DKT 206 – Konuşma ve Yutma Nörofizyolojisi
Dil ve konuşma süreçlerinin anatomik, fizyolojik, nörolojik ve nöroanotomik temelleri; merkezî ve çevresel sinir sistemi: beynin bölgeleri ve işlevleri; merkezî ve periferik organlar; sinir sinyalinin işlenmesi, nöron iletişimi, nörotransmitterler ve işlevleri, nöral ağ bağlantıları, istemli ve istemsiz motor kontrol mekanizması, korteks üstü ve altı yapılar ve işlevleri, beyin işlevlerinde lokalizasyon lokalizasyoncu ve bütünselci bakışlarla dil ve konuşma fonksiyonları; periferik organların konuşma düzeneğindeki işlevleri, fonksiyonel asimetri; nöroplastisite; ayrık beyin çalışmaları, klinik örneklerle dil ve konuşma bozukluklarına sinirbilimsel yaklaşım.

DKT 208 – Konuşma Akustiği ve Fonetik
Konuşulan dilin, konuşma mekanizmasını ve linguistik özelliklerini öğretmek. Konuşmaya ait özelliklerin fiziksel ve biyolojik boyutlarını incelemek.

DKT 210 – Aerodigestiv Sistem Hastalıkları
Üst solunum yolları, faringeal ve laringeal sistemler, osefagus fonksiyon bozuklukları ile seyreden kulak burun boğaz hastalıkları tartışılacaktır.

DKT 212 – İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi
Doğumdan ergenliğe dil gelişim örüntüsü. Bebek ve çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları
riskine sebep olan koşullar. Normal dil gelişiminin paternleri, dil bozukluklarına sahip işitme
kayıplı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi süreci.

DKT 214 – DKT Stajı I
Bölüm öğrencilerinin bugüne kadar olan teorik derslerinin pratik uygulamaya dökülmesi.

BED 202 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

DKT 216 – İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı
İletişim bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yapılacak danışmanlık ve bilgilendirme yöntemleri, danışmanlık teorileri ve yöntemleri, amaç belirleme, hastalar ve aileleriyle yapılan stratejik görüşmeler.

DKT 218 – Kognitif Nörobilim
Bu ders kapsamında kognitif nörobilimin çalışma alanlarına giren bilinç, hafıza, işitsel hafıza gibi konular ele alınacaktır.

DKT 301 – Akıcılık Bozuklukları
Akıcı konşma önündeki engeller, tanı ve tedavi teknikleri tartışılacaktır. Bu amaçla anlatım, tartışma, soru-yanıt, gözlem, alan gezisi, takım/grup çalışması, rol oynama/dramatize etme, rapor hazırlama ve/veya sunma, gösteri, deney, uygulama-alıştırma, örnek olay incelemesi, sorun/phroblem çözme, beyin fırtınası, proje tasarımı/yönetimi teknikleri ve akışı kullanılacaktır.

DKT 303 – İşitme Taraması Teknikleri
İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması gibi konularda öğrencilerimiz için eğitim hedefleri arasında yer almaktadır.

DKT 305 – Yenidoğan-Çocukluk Dönemi Dil Bozukluğu
Bu derste öğrencilerin, bebek, erken çocukluk ve okul öncesi çocukluk döneminde görülen dil gecikmesi/bozukluklarının dil bozukluklarını formal ve informal yöntemler kullanarak değerlendirme ve terapi yaklaşımlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır. Dil gelişiminde gecikme/bozukluklar ve risk faktörleri, normal ve anormal dil gelişimi paternleri, dil gelişimi ve dil gelişimi ile bağlantılı diğer gelişimsel süreçler, 0-5 yaş arası çocuklarda formal ve informal dil değerlendirme yöntemleri, 0-5 yaş arası dil gecikmesi/bozukluğu olan çocuklarda terapi prensipleri, kanıta dayalı terapi uygulamaları yapılır.

DKT 307 – Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar
Öğrencinin, artikülasyon ve fonolojik bozuklukları önleme, değerlendirme ve tedavi yöntemlerini öğrenmesi sağlanır. Konuşma sesleri ile ilgili temel bilgiyi kullanır. Konuşma üretiminin anatomik-fizyolojik temellerini açıklar, normal konuşma gelişimini öğrenir.

DKT 309 – Türk İşaret Dili I
Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

DKT 311 – Nörojenik Dil Bozuklukları
Nörolojik sebeplere bağlı olarak görülen dil bozukluklarının kökeni, nedeni ve tedavileri bu derste işlenecektir.

BED 301 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

BİS 335 – Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Bu ders kapsamında temel biyoistatistik uygulamaları, terminolojisi, kullanılan değerlendirme yöntemleri ve araştırma yöntemleri gibi konular yüksek lisansa temel olması amacıyla verilecektir.

HUK 323 – Sağlık Hukuku
Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötenazi kavramlarının hukuksal vasıfları,  milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.

DKT 302 – Okul Çağı Adölesanlarda Dil Bozuklukları
Bu derste öğrencilerin, okul çağı çocuklarda ve adölesanlarda konuşma dili ve yazı dilinin gelişim aşamaları, bu çoçğlarda görülen dil bozuklarının özelliklerii, dil bozukluklarını değerlendirme ve terapi yaklaşımlarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.

DKT 304 – İşitme Engelli Çocuklarda Gelişimsel Özellikleri ve Rehabilitasyon
Bu dersin kapsamında öğrenciler; işitme engelli çocukların gelişimsel özellikleri, İşitsel re/habilitasyon prensipleri, eğitsel değerlendirme, işitme kaybı derecelerine göre eğitim prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

DKT 306 – Türk İşaret Dili II
Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

DKT 308 – Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Yöntemi
Öğrencilerin, ses patolojilerini, ses terapi temellerini, çocuk ve yetişkinler için uygulanan terapi yaklaşımlarını öğrenmesi sağlanır. Öğrenciler, elde edilen verileri tanı ve tedavide kullanır.

DKT 310 – Psikodilbilim
Bu dersin amacı psikodilbilimin temel kavram ve prensiplerini tanıtmak, dil olgusunun altında yatan psikolojik ve biyolojik mekanizmaları incelemek, dilin algılanması ve bunu olanaklı kılan bilişsel süreçleri, konuşma üretimi ve dilin çocuklar tarafından edinim süreçlerini ayrıntılarıyla ortaya koymak.

DKT 312 – DKT Stajı II
Bölüm öğrencilerinin bugüne kadar olan teorik derslerinin pratik uygulamaya dökülmesi.

BİS 302 – Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

BED 302 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

PDR 356 – Zaman Yönetimi
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun  ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

BİS 304 – Sağlık Bilişimi
Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları,  medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri / hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

DKT 401 – Proje Planlama İlkeleri
Proje yazılımının adım adım planlanması ve ikinci dönem yapılacak proje çalışması dersi için gerekli hazırlıkların yapılması.

DKT 403 – Seminer Planlama
Dil ve konuşma terapisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

DKT 405 – Yutma Bozuklukları Stajı
Yutma bozukluklarının tedavi planı ve klinik uygulaması yapılır.  Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.

DKT 407 – Eğitim Konuşma ve Dil Terapisi Stajı
Bu ders kapsamında işitme engelli bireylerin sınıf ortamında, iş ortamında ya da ev ortamında işitsel algı becerilerini iyileştirecek çevresel düzenlemeler, yardımcı dinleme cihazları, alternatif iletişim stratejileri gibi konuların uygulanması ele alınacaktır.

DKT 409 – İletişim Bozukluklarında Nörolojik Temeller
Konuşma, dil, ve işitmenin nöroanatomik ve nörofizyolojik mekanizmaların öğrenilmesinin amaçlar.

DKT 411 – Oyun ve Dil Gelişimi
Bu kursun amacı erken çocukluk eğitim programlarını, müfredatlarındaki gelişim alanlarına (ör. sanat, muzik, bilim, matematik, okuma-yazma, dil, duyusal oyun) vurgu yaparak öğrenmektir.

BED 401 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

DKT 413 – Meslekte Marka Yaratmak
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

DKT 415 – Sağlık Bilimlerinde Etik
Etik anlayış ve prensipleri, sağlık bakımında etik,Beslenmeciler ve diyetisyenler için etik kurallar, etik kararlar alma.

DKT 417 – İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları
İşitme kaybı ile birlikte hasta tarafından duyulamayan birtakım fonemler, zamanla konuşmanın artikülayonunda da bozulmalara neden olacaktır. Bu derste ayrıntılı olarak artikülasyon sorunları üzerinde durulacaktır.

DKT 402 – Proje Çalışması
Bu ders kapsamında öğrencilerden Konuşma ve Dil Terapisi alanında yapacakları bilimsel bir proje ile eğitimlerini hem teorik hem de pratik açıdan pekiştirmeleri ve olası akademik kariyerlerine ilk adımlarını atmaları hedeflenmektedir.

DKT 404 – Seminer Sunumu
Dil ve konuşma tepapisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

DKT 406 – İşitme ve Konuşma Bozukluklarında İletişim Yönetimi
İşitme ve Konuşma bozukluklarında kullanılan iletişim yöntemleri ile ilgili temel konuların öğrenilmesinin sağlanmasıdır. İşitme ve konuşma bozukluklarında kullanılacak iletişim yöntemini belirleme, hasta yakınlarına bu konu ile ilgili bilgi verme becerisini kazanma.

DKT 408 – Baş-Yüz Anomalilerinde Değerlendirme Terapi Yaklaşımları
Baş-yüz anomalilerinin konuşma gelişimi üzerine olan etkilerini açıklamak. Konuşma, rezonans ve velofarengeal fonksiyonun interdisipliner yaklaşım ile değerlendirilmesi ve tedavisinin önemini açıklamak ve göstermek. Beslenme problemlerini ve tedavi yaklaşımlarını tartışmak.

DKT 410 – Ses Bozuklukları Uygulaması
Öğrencilerin, ses bozukluklarına yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda rehabilitasyon alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

DKT 412 – Konuşma Bozuklukları Uygulaması
Öğrencilerin, konuşma bozukluklarına yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda rehabilitasyon alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

BED 402 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM – Güzel Sanatlar
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

DKT 414 – İşitsel Algı Süreçleri
Bu ders kapsamında periferik ve merkezi işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, artikülasyon, rezonans, solunum, yutma sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi ile dil ve konuşma algısı için önemli olan fizyolojik olarak ele alınacaktır.

DKT 416 – Endüstriyel Odyoloji
Bu ders kapsamında kognitif nörobilimin çalışma alanlarına giren bilinç, hafıza, işitsel hafıza gibi konular ele alınacaktır.