Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ANA 101 Anatomi Z 2 0 2 2
ÇGL 101 Çocuk Gelişimine Giriş Z 2 0 2 2
ÇGL 103 Aile Yaşamı ve Aile İçi İlişkiler Z 2 0 2 2
MAT 117 Temel Matematik Z 3 0 3 3
PSİ 101 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
İNG 123* Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
İNG 125 Mesleki İngilizce Z 2 0 2 4
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 19 0 19 23
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 105 Türk Toplumunda ve Dünyada Çocuk S 2 0 2 3
IYD 104 İlk Yardım S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTStoplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
FZY 102 Fizyoloji Z 2 0 2 2
MEB 102 TıbbiBiyoloji ve Genetik Z 3 0 3 3
SOS 104 SosyolojiyeGiriş Z 2 0 2 2
ÇGL 102 ÖzelEğitime Giriş Z 2 0 2 4
İNG 124* Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
İNG 126 Mesleki İngilizce Z 2 0 2 4
TKD 104 Türk DiliII Z 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarasıİlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 0 17 23
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 BedenEğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 104 Çocuk ve Medya S 2 0 2 2
ÇGL 106 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku S 2 0 2 2
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*Ders ingilizce olarak verilmektedir

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
ÇGL 201 Nörolojik Gelişim Z 2 0 2 3
ÇGL 203 Gelişim Psikolojisi I Z 3 0 3 3
ÇGL 205 Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim Z 3 0 3 4
ÇGL 207 Sosyal Gelişim Z 3 0 3 4
ÇGL 209 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 2 3 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 3 16 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 211 Çocuk Sanat ve Yaratıcılık S 2 0 2 3
ÇGL 213 Çocukla İletişim S 2 0 2 3
ÇGL 215 Erken Okur-Yazarlık S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTStoplamı 9
Yarıyılda alınmasıgereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
BES 202 Ana veÇocuk Beslenmesi Z 3 0 3 3
ÇGL 202 Beyin Gelişimi Z 2 0 2 2
ÇGL 204 Dil Gelişimi Z 3 0 3 4
ÇGL 206 Bilişsel Gelişim Z 3 0 3 4
ÇGL 208 Çocuk ve Oyun Z 2 0 2 3
ÇGL 210 Gelişim Psikolojisi II Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 0 18 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM  Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 212 Çocuk Edebiyatı S 2 0 2 3
ÇGL 214 Çocuk ve Spor S 1 3 2 4
ÇGL 216 Eğitsel Yaklaşımlar S 1 0 1 3
ÇGL 218 Duyu Eğitimi S 2 0 2 3
ÇGL 220 Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ÇGL 301 Gelişimsel Psikopatoloji Z 3 0 3 3
ÇGL 303 BebeklikteGelişimsel Destek Programları Z 2 0 2 3
ÇGL 305 Erken Müdahale I Z 2 0 2 3
ÇGL 307 Aile Danışmanlığı Z 2 0 2 2
ÇGL 309 Bebeklik Dönemi Uygulamaları Z 1 3 2 3
ÇGL 311 Zihinsel Engel Z 2 0 2 2
ÇGL 313 Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri I Z 3 0 3 4
BİS 301 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 25
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 315 Otizm S 2 0 2 2
ÇGL 317 Yaratıcı Drama S 1 3 2 4
ÇGL 319 Çocuk Yogası S 2 0 2 3
ÇGL 321 Çocuk ve Müzik S 1 3 2 4
ÇGL 323 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ÇGL 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Z 3 0 3 5
ÇGL 304 Davranış Problemleri ve Yönetimi Z 2 0 2 2
ÇGL 306 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuklar Z 2 0 2 2
ÇGL 308 Erken Müdahale II Z 2 0 2 3
ÇGL 310 Okul Öncesinde Gelişimsel Destek Programları Z 2 0 2 3
ÇGL 312 Okul Öncesi Dönemi Uygulamaları Z 1 3 2 3
ÇGL 314 Dil ve Konuşma Bozuklukları Z 2 0 2 3
ÇGL 316 Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri II Z 3 0 3 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTStoplamı 17 3 18 25
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 318 Işitme Engeli S 2 0 2 2
ÇGL 320 Çocuk ve Suç S 2 0 2 3
ÇGL 322 Çocuk Gelişiminde Beceri Geliştirme S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ÇGL 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
ÇGL 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
ÇGL 405 ÇGL Stajı I Z 0 14 6 7
ÇGL 407 ÇGL Stajı II Z 0 14 6 7
ÇGL 409 Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişimsel Destek Programı Z 3 0 3 5
ÇGL 411 Özel Eğitim Uygulamaları I Z 2 3 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTStoplamı 5 35 20 24
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 413 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
ÇGL 415 Fiziksel Engel S 2 0 2 2
ÇGL 417 Çocuk Yaşam Alanları ve Çevre Düzenlemesi S 2 0 2 4
ÇGL 419 Çocukluk Döneminde Bağımlılık S 1 0 1 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
ÇGL 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
ÇGL 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
ÇGL 406 ÇGL Stajı III Z 0 14 6 7
ÇGL 408 ÇGL Stajı IV Z 0 14 6 7
ÇGL 410 Özel Eğitim Uygulamaları II Z 0 3 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 36 16 25
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
ÇGL 412 Görme Engeli S 2 0 2 4
ÇGL 414 Anı Yaşam Olayları S 2 0 2 4
ÇGL 416 Çocuk, Teknoloji ve İnternet S 3 0 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTStoplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 187
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi  53
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

Ders Açıklamaları

Anatomi
Amaç ve Hedefler
İnsan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısı, komşulukları ve fonksiyonları.

Çocuk Gelişimine Giriş
Amaç ve Hedefler
Çocuk Gelişimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak Doğum Öncesinde Gelişim, Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi, Okul Döneminde (Geç Çocukluk) Gelişim ve Ergenlik Döneminde Gelişime yönelik temel konular ve kavramlar hakkında bilgilendirmek, alanda Çocuk Gelişimcinin rolünü ve önemini vurgulamak, ekip çalışmasına yönelik olarak mesleki farkındalık oluşturmaktır.

Aile Yaşamı ve Aile İçi İlişkiler
Amaç ve Hedefler
Bireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile işi ilişkiler hakkında bilgi kazandırmak. Ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim.

Temel Matematik
Amaç ve Hedefler
Kümeler, kümeler üzerinde bağıntılar, fonksiyonlar,üslü-köklü çokluklar, logaritma, permütasyon, kombinasyon ve binom teoremi, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemleri.

Temel Psikoloji
Amaç ve Hedefler
Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel metod ve istatistik. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları.

Okuma Becerileri
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma  ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

Mesleki İngilizce-I
Amaç ve Hedefler
Çocuk gelişimi ve ilgili bilim dallarında seçilen konularda kelime analizi, kelimeleri yerine koyma, kelime ve anlam eşleştirme, şemaların ve tabloların doldurulması, yanlış kelimelerin bulunup yerlerine uygun kelimelerin eklenmesi ve güncel literatür kullanarak içerik araştırması ve kaynak bulumu ve kullanımında yardım.

Türk Dili-I
Amaç ve Hedefler
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri
Amaç ve Hedefler
Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

Beden Eğitimi
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Güzel Sanatlar
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Türk Toplumunda ve Dünyada Çocuk
Amaç ve Hedefler
Dersin amacı, çocuğun Türk toplumu ve diğer toplumlardaki algılanış biçimi hakkında bilgi vermenin yanı sıra çocuğun kültürel yapısında rol oynayan aile, çevre, akran etkileşimi ve çocuk oyunları ile ilgili temel bilgiler kazandırmaktır.

İlk Yardım
Amaç ve Hedefler
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.

Fizyoloji
Amaç ve Hedefler
Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Amaç ve Hedefler
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

Sosyolojiye Giriş
Amaç ve Hedefler
Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, Sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır.

Özel Eğitime Giriş
Amaç ve Hedefler
Dersin amacı, özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek programları hakkında bilgilendirmektir.

Konuşma Becerileri
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

Mesleki İngilizce-II
Amaç ve Hedefler
Seçilen  konularda güncel literatürden yararlanılarak makale ve yayın analizi. Seçilen konulara bağlı olarak farkı kaynaklardan bilgilerin karşılaştırılması. Konuya bağlı kelimelerin çalışımı, cümle yapıları ve içerik analizi.

Türk Dili-II
Amaç ve Hedefler
Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım,anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

Kişilerarası İlişkilerde İletişim
Amaç ve Hedefler
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

Beden Eğitimi
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Güzel Sanatlar
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Çocuk ve Medya
Amaç ve Hedefler
Bir çocuk gelişimci olarak medyaya karşı duyarlılık kazandırmak, sorumluluk almaya hazırlamak amaçlanmaktadır.

Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku
Amaç ve Hedefler
Genel olarak hak temelli yaklaşıma sahip birey yetişmesi. Alanda çalışmaya başlayan meslek çalışanının çocuklara yönelik hak ihlali veya hak mahrumiyeti ile karşılaştığında neyi nasıl yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması. Bununla tüm sorunlara hak temelli bir bakış açısı ile yaklaşılmasının sağlanması.

Bilgisayar Bilimi
Amaç ve Hedefler
Bilgisayar ve bilgisayar bölümleri. Hardware and software. İşletim sistemleri. Windows işletim sistemi . Windows uygulamaları: Microsoft Word, Excell,and Power Point.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Amaç ve Hedefler
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Osmanlı Meclisi ve Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

Nörolojik Gelişim
Amaç ve Hedefler
Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısal ve işlevsel özellikleri,normal nörolojik gelişim ve değerlendirilmesi, psikometrik testler ve kullanım alanları. Mental retardasyon, serebral palsi, epilepsi nedenleri, tanınması, korunma ve tedavi yaklaşımları. Çocuklarda sık rastlanan dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, mastürbasyon, örselenmiş çocuk gibi ruh sağlığı sorunları, tanınması ve yaklaşım.

Gelişim Psikolojisi-I
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin, beyin gelişimi ve motor performans, motor gelişim dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, fiziksel büyümenin değerlendirilmesi, motor gelişim değerlendirilmesi, motor gelişimi destekleyici çalışmalar, ev-okul ve açık alanlarda uygulanabilecek çocuklara özgü egzersiz programları, ve çevre düzenleme konularında bilgi kazandırmak.

Sosyal Gelişim
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili bilgilenmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili ailelere, profesyonellere, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri verebilecek düzeye gelmeleri, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimiyle ilgili gecikme ve problem durumları farkedebilmeleri, uygun yönlendirmeyi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Topluma Hizmet Uygulamaları
Amaç ve Hedefler
0-18 yaş dönemindeki normal gelişim gösteren, engelli, hasta, suça sürüklenmiş, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan ve mülteci çocuklarına yönelik verilen teorik bilginin sahadaki pratik uygulaması.

Beden Eğitimi
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Güzel Sanatlar
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Çocuk Sanat ve Yaratıcılık
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, Çocuklarda gelişimlerine göre yaratıcılığın gelişimini, Öğrendikleri yaratıcı düşünce tekniklerini çocukla iletişim kurmaları ve çocuklarla yapacakları uygulamalar sırasında kullanabilmelerini, Çocukların çizimle ilgili gelişimsel aşamalarını öğrenmek ve sanat aracılığı ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sergileyebileceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır.

Çocukla İletişim
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin genel olarak kişiler arası iletişim ve özelde ise çocukla etkili bir iletişim için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak.

Erken Okur-Yazarlık
Amaç ve Hedefler
Erken çocukluk dönemi okuryazarlık becerileri ve çocuk edebiyatına ilişkin özelliklerin öğrenilmesi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Amaç ve Hedefler
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi’nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce’yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir. AİT 204 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir.

Ana ve Çocuk Beslenmesi
Amaç ve Hedefler
Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemler. Gebelik ve emziklilik fizyolojisi, sorunları, beslenme özellikleri, besin öğesi ve gereksinimleri. Yenidoğanın beslenmesi, anne sütü, okul öncesi, okul çağı ve adölesan dönem özellikleri ve beslenmesi. Akut ve kronik ishaller, malnutrisyon, malabsorbsiyon sendromları, metabolizma hastalıkları ve diyet tedavileri.

Beyin Gelişimi
Amaç ve Hedefler
Bu ders çocuğun sinir sisteminin yapısı (ANATOMİ), fonksiyonu (FİZYOLOJİ) ve bunlarda meydana gelen bozulmalar (DİSFONKSİYON) ile ilgili temel konuları anlatmayı amaçlamaktadır.

Dil Gelişimi
Amaç ve Hedefler
Çocukluk dönemindeki temel dil becerileri ile kazanım sıralarının öğrenilmesi.

Bilişsel Gelişim
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.

Çocuk ve Oyun
Amaç ve Hedefler
Çocuğun gelişiminde ve yaşamında önemli bir yer tutan oyun hakkında kapsamlı bilgi vermek.

Gelişim Psikolojisi-II
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.

Beden Eğitimi
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Güzel Sanatlar
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

Çocuk Edebiyatı
Amaç ve Hedefler
Dersin temel amacı öğrencilere çocuk kitabının içerik, resimleme ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesini ve iyi bir kitabın önemini örneklerle sunarak tartışılmasını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrencinin çocuk kitabının türleri, özellikleri ile öykü seçme ve hazırlama teknikleri konusunda teorik ve pratik bilgileri kazanmış olmaları beklenir.

Çocuk ve Spor
Amaç ve Hedefler
Çocukların yaş gruplarına göre motor gelişim açısından beceri düzeylerinin belirlenmesi, çocuklar için egzersiz programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarının yapılması konusunda öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca dersi alan öğrencilerin, sportif aktivite ortamlarının düzenlenmesi ve etkinlik sırasında uygun dilin kullanılması konularını örnek uygulamalarla tartışmaları sağlanmaktadır.

Eğitsel Yaklaşımlar
Amaç ve Hedefler
Bu dersin sonunda öğrencinin; Erken Çocukluk dönemindeki belli başlı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olması bu yaklaşımlarla ilgili ilke, kavram ve uygulamaları ayrıntılı analiz edebilme ve Türkiye için bu yaklaşımların uygulanabilirliği konularında yorumlama ve uygulama yeterliliğine sahip olması amaçlanmaktadır.

Duyu Eğitimi
Amaç ve Hedefler
Duyu gelişimi hakkında bilgi edinmek, konu ile ilgili olarak aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.

Gelişimsel Psikopatoloji
Amaç ve Hedefler
Çocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.

Bebeklikte Gelişimsel Destek Programları
Amaç ve Hedefler
Öğrencilerin 0-3 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimlerini anlayabilmeleri ve gelişimi en üst düzeyde gerçekleştirebilecek uygulamalar hazırlayabilmeleri, gelişimsel özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri, ailelere danışmanlık hizmetlerini sağlayabilmeleri, çocuk gelişimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.