İş Olanakları

Diyetisyen aşağıda belirtilen alanlarda Klinik Diyetisyeni, Poliklinik Diyetisyeni, Yönetici Diyetisyen, Toplum Sağlığı Diyetisyeni, Danışman Diyetisyen, Eğitici Diyetisyen, Araştırmacı Diyetisyen ve Besin Sanayii Diyetisyeni olarak görev alır.

Tedavi Kurumlarında: Yataklı ve ayaktan tedavi veren tüm özel ve kamu kuruluşlarının bebek, çocuk, yetişkin, kadın, doğum, renal bakım, diabet, kardiyoloji, transplantasyon, onkoloji, nöroloji, metabolik, endokrin, ağırlık denetimi (zayıflık, şişmanlık vb), enfeksiyon, rehabilitasyon, enteral ve parenteral beslenme vb. ünitelerde;

Toplu Beslenme Yapılan Yerlerde: Kreşler, yuvalar ve anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, üniversiteler, yaşlı bakım evleri (huzurevleri), bankalar, resmi daireler, silahlı kuvvetler, hastaneler, oteller, lokantalar, fabrikalar, hızlı-hazır yemek sistemleri (fast-food), yemek üretimi yapan ve dağıtan yemek fabrikaları, turizm işletmeleri, işçi ve memur çalıştıran diğer tüm kamu ve özel kuruluşlarda;

Toplum Sağlığı Hizmetlerinde: Sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı merkezleri, ağırlık denetimi merkezleri, güzellik salonları, jimnastik salonları, sporcu merkezleri, işçi ve yaşlı beslenmesi uygulayan kurumlarda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. kamu kuruluşları ile FAO, WHO, UN, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarda;

Besin Sanayii ve Endüstrisinde,
Besin Denetimi ve Beslenme Laboratuvarlarında,
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında,
Araştırma Kurumlarında,
Özel Amaçlı Besinleri Üreten Kurumların Yöneticiliğinde ve Eğiticiliğinde,
Beslenme ve Diyet Danışma Merkezlerinde,
Kamplarda (diyabet, doğuştan metabolizma hastaları, sporcular vb için düzenlenen kamplar),
Yemek Fabrikalarında,

Diğer Kurumlarda (gıda standartlarını belirleme kuruluşları, radyo, televizyon, gazete vb basın yayın organları)
Mezunlarımızın iş bulma olanakları %100 dür.