Lisans

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 105 Mesleki Oryantasyon Z 1 0 1 1
BES 109 Beslenme İlkeleri I Z 2 0 2 3
BES 111 Beslenme İlkeleri Uygulaması I Z 0 3 1 3
KİM 131 Temel Kimya I Z 3 0 3 3
MAT 117 Temel Matematik Z 3 0 3 3
EKO 115 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3
İNG 123 Okuma Becerileri I Z 2 0 2 2
İNG 125 Mesleki İngilizce I Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 103 Nutrition Basics-I* S 1 0 1 3
PDR  155 Kendini  Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
BES 107 Beslenme Antropolojisi S 1 0 1 3
SOS 103 Toplum Bilim S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 106 Mesleki Oryantasyon II Z 1 0 1 1
BES 110 Beslenme İlkeleri II Z 2 0 2 3
BES 112 Beslenme İlkeleri Uygulaması II Z 0 3 1 3
KİM 132 Temel Kimya II Z 3 0 3 3
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 3
BES 108 Demografik Yapı ve Sağlık Z 2 0 2 2
İNG 124 Okuma Becerileri II Z 2 0 2 2
ING 126 Mesleki İngilizce II Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 19 3 20 23
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
BES 104 Nutrition Basics-II* S 1 0 1 3
PDR  156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*İngilizce işlenen derslerdir. BES 105  alınmadan BES 106 ,BES 109 alınmadan BES 110 ,KİM 131  alınmadan KİM 132 ,İNG 123  alınmadan İNG 124 ,İNG 125  alınmadan İNG 126  kodlu dersler alınamaz.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
BES 221 Beslenme Biyokimyası I Z 3 0 3 4
BES 231 Besin Kimyası ve Analizleri I Z 2 3 3 5
ANA 201 Anatomi  I Z 2 0 2 2
FZY 203 Fizyoloji  I Z 2 0 2 2
MİK 203 Genel Mikrobiyoloji Z 2 2 3 5
İNG 223 Akademik Yazma Becerileri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 5 17 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 207 Beslenme ve Sağlıklı Yaşam S 2 0 2 4
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 201 Healthy Food  Choices  I* S 2 0 2 2
BES 203 Sağlığın Geliştirilmesi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
BES 222    Beslenme Biyokimyası II Z 3 0 3 4
BES 232    Besin Kimyası ve Analizleri II Z 2 3 3 5
ANA 202   Anatomi   II Z 2 0 2 2
FZY 204 Fizyoloji  II Z 2 0 2 2
BBY 202 Beslenme Bilimlerinde Bilgi Yönetimi Z 2 0 2 2
İNG 224 Sözlü İletişim Becerileri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 5 19 24
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 216    Egzersiz ve Beslenme S 2 0 2 4
BED 202   Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 224    Besin Kontrolunda Tanı Teknikleri S 1 2 2 4
BES 202    Healthy Food  Choices II* S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

* İngilizce işlenen derslerdir.  BES 221 alınmadan BES 222,BES 231 alınmadan BES 232,ANA 201 alınmadan ANA 202, FZY 203 alınmadan FZY 204 kodlu dersler alınamaz.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 311 Ana ve Çocuk Beslenmesi Z 2 0 2 3
BES 313 Ana ve Çocuk Beslenmesi Uygulaması Z 0 3 1 2
BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Z 3 0 3 3
BES 343 Toplu Beslenme Sistemleri I Z 3 0 3 3
BES 345 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I Z 2 0 2 3
BES 347 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması I Z 0 3 1 2
BES 349 Beslenme Eğitimi Z 2 0 2 2
PAT 311 Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi I Z 2 0 2 2
BES 317 Sporcu Beslenmesi ve Sağlık Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 6 18 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
“>BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
BES 301 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık S 1 0 1 3
BES 305 Kanser ve Beslenme S 1 0 1 3
IYB 371 Genel İşletme S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 312 Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi Z 2 0 2 3
BES 314 Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Bes. Uygulaması Z 0 3 1 2
BES 322 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Z 1 2 2 3
BES 334 Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 2 2
BES 344 Toplu Beslenme Sistemleri II Z 3 0 3 3
BES 346 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi II Z 2 0 2 3
BES 348 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması II Z 0 3 1 2
PAT 312 Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi II Z 2 0 2 2
HAS 320 Toplum Sağlığı Z 2 0 2 2
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 8 20 25
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BES 320 Fiziksel Aktivite ve Sağlık S 2 0 2 4
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES  318 Nutrigenetik ve Nutrigenomik S 1 0 1 3
BES 322 Beslenme Durumunu Tarama Testleri S 1 0 1 3
BES 324 Sağlık Bilişimi Z/S 2 3 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

BES 311 alınmadan BES 312, BES 321 alınmadan BES 322, BES 343 alınmadan BES 344, BES 345 alınmadan BES 346, PAT 311 alınmadan PAT 312 kodlu dersler alınamaz

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 431  Mezuniyet Çalışması  Z 0 3 2 5
BES 448 Klinik Beslenme Çocuk Stajı Z 0 14 6 7
BES 449 Klinik Beslenme Erişkin Stajı Z 0 14 6 7
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Z 0 14 6 7
BES 451 YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı Z 0 14 6 7
BES 441 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı Z 0 35 9 6
BES 445 Seminer Z 0 2 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 68 24 28
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 403 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 2
BES 405 Pediatride Enteral ve Parenteral Beslenme S 1 1 2 4
BES 406 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 2
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 431  Mezuniyet Çalışması  Z 0 3 2 5
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Z 0 14 6 7
BES 451 YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı Z 0 14 6 7
BES 445 Seminer Z 0 2 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 3 33 15 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 403 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 2
BES 406 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 4
BES 408 Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme S 1 1 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 188
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 52
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

BES kodlu 1. 2. 3 sınıf dersleri alınmadan BES 441 kodlu staj alınamaz

BES 431 ve BES 445 dersleri sadece 1 yarıyılda kodlanabilir

Bir yarıyılda BES 448, Bes 449, BES 450 ve BES 451 kodlu derslerden sadece 2 tanesi kodlanabilir

BES 105 – Mesleki Oryantasyon
Beslenme ve Diyetetik biliminin tanıtımı, diyetisyenlik mesleğinin tarihçesi, mesleki standartlar, mesleki etik ve deontoloji, bölüm tanıtımı ve yönetmelikler, öğrenci sorumlulukları, vb.

BES 109 – Beslenme İlkeleri I
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin yapısı, özellikleri sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri.

BES 111 – Beslenme İlkeleri Uygulaması I
Besinlerin besin ögesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması.

KİM 131 – Temel Kimya I
Madde-Özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar.

MAT 117 – Temel Matematik
Kümeler, kümeler üzerinde bağıntılar, fonksiyonlar,üslü-köklü çokluklar, logaritma, permütasyon, kombinasyon ve binom teoremi, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemleri.

EKO 115 – Genel Ekonomi
Ekonominin temel kavramları. Temel ekonomik sorunlar. Ekonomik sistemler. Fiyat teorisine giriş. Tüketici dengesi. Firma teorisi.Milli muhasebe kavramları, makro ekonominin temel kavramları, Temel makro ekonomik sorunlar.

İNG 123 – Okuma Becerileri I
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

İNG 125 – Mesleki İngilizce I
Beslenme, Diyetetik ve ilgili bilim dallarında seçilen konularda kelime analizi, kelimeleri yerine koyma, kelime ve anlam eşleştirme, şemaların ve tabloların doldurulması, yanlış kelimelerin bulunup yerlerine uygun kelimelerin eklenmesi ve güncel literatür kullanarak içerik araştırması ve kaynak bulum ve kullanımında yardım.

TKD 103 – Türk Dili I
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

BED 101 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES 103 – Nutrition Basics-I
Beslenmenin tanımı, insan sağlığında besin öğelerinin önemi, besin öğeleri ve enerji için temel besin kaynakları.

PDR  155 – Kendini  Tanıma ve İletişim Becerileri
Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

BES 107 – Beslenme Antropolojisi
Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.

SOS 103 – Toplum Bilim
Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması, kültür, birey ve sosyal etkileşim, grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma üzerine yoğunlaşılmaktadır.

BES 106 – Mesleki Oryantasyon II
Temel beslenme ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmak, ilgili konularda etkili sunum yapabilmek.

BES 110 – Beslenme İlkeleri II
Vitamin ve minerallerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri.

BES 112 – Beslenme İlkeleri Uygulaması II
Besinlerin besin ögesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması.

KİM 132 – Temel Kimya II
Kinetik, kimyasal denge, asitler-bazlar, organik kimya.

MEB 102 – Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

PSİ 108 – Temel Psikoloji
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

BES 108 – Demografik Yapı ve Sağlık
Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, yöntemler, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler, ölümlülük, göç, kentleşme, ana-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler, AİDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgi düzeyi

İNG 124 – Okuma Becerileri II
ING 123 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

ING 126 – Mesleki İngilizce II
Seçilen  konularda güncel literatürden yararlanılarak makale ve yayın analizi. Seçilen konulara bağlı olarak farkı kaynaklardan bilgilerin karşılaştırılması. Konuya bağlı kelimelerin çalışımı, cümle yapıları ve içerik analizi.

TKD 104 – Türk Dili II
Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım,anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

BED 102 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BİS 102 – Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar ve bilgisayar bölümleri. Hardware and software. İşletim sistemleri. Windows işletim sistemi . Windows uygulamaları: Microsoft Word, Excell,and Power Point.

BES 104 – Nutrition Basics-II
Besin ögeleri ve metabolizması, su, elektrolitler ve asit-baz dengesi.

PDR  156 – Kişilerarası İlişkilerde İletişim
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

AİT 203 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır.

BES 221 – Beslenme Biyokimyası I
Biyolojik moleküllerin sınıflaması, sindirim ve emilim,sindirime dirençli ve sindirilmeyen besin öğeleri, enerji metabolizması ve enerji gereksiniminin düzenlenmesi.

BES 231 – Besin Kimyası ve Analizleri I
Çözeltiler ve kolloid sistemler. Karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve kantitatif testler. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları. Besinlerde bulunan pigmentler, tat ve koku ögeleri, özellikleri ve işlevleri.

ANA 201 – Anatomi  I
Kas iskelet sistemi anatomisi, nöroanatomi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi.

FZY 203 – Fizyoloji  I
Hücre, kas, sinir, kan dolaşımı, boşaltım, solunum sindirim fizyolojisi.

MİK 203 – Genel Mikrobiyoloji
Temel mikrobiyoloji ve temel immünoloji

İNG 223 – Akademik Yazma Becerileri
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri güz dönemi için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce yazma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

BES 207 – Beslenme ve Sağlıklı Yaşam
Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, tip-2 diyabet ve kanser gibi beslenme ile ilintili kronik hastalıklara yakalanma riski ile yaşam süresi ilişkisi. Diyet kalitesi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde kullnaılan ölçekler.

BED 201 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES 201 – Healthy Food  Choices  I
Yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerin önemi ve temel besin grupları,  besin güvenliği ve değişik yiyeceklerin besin değerleri.

BES 203 – Sağlığın Geliştirilmesi
Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili temel kavramlar, sağlığı etkileyen faktörler, beslenmenin önemi ve diyetisyenin rolü, sağlığın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar ve ülke politikalar.

AİT 204    – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Tür toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

BES 222    – Beslenme Biyokimyası II
Açlık-tokluk-iştah, vitaminler, inorganik besin öğeleri metabolizması

BES 232    – Besin Kimyası ve Analizleri II
Besin kalitesi ve etkileyen etmenler. Besin kalitesinin sübjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Fonksiyonel besinler; pre ve probiyotikler, genetik modifiye besinler, soya. Sebze ve meyveler, yumurta, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve çikolatada bulunan ögeler, özellikleri ve işlevleri.

ANA 202   – Anatomi   II
Kas iskelet sistemi anatomisi, nöroanatomi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi.

FZY 204    – Fizyoloji  II
İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.

MİK 222    – Besin Mikrobiyolojisi
Besinlerde mikroorganizmaların üremesini etkileyen faktörler, bakteri porları ve indikatör mikroorganizmalar, besinlerde fermentasyon, besin mikrobiyolojisinde kullanılan yeni
yöntemler ve besin mikrobiyolojisinde temel mikrobiyolojik analizler ve tipik hatalar, hastane ve sağlık merkezlerinde besinlerin mikrobiyolojik güvenliği.

BBY 202    – Beslenme Bilimlerinde Bilgi Yönetimi
Beslenme bilimlerinde bilgi yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, beslenme bilimlerinde bilgi yönetiminde bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları, bilgi kaynakları: beslenme bilimlerinde bilgi kaynaklarının sınıflandırılması; temel Beslenme ve Diyetetik bilgi kaynakları,beslenme bilimlerinde bilgi yönetimi için bilgi teknolojisi.

İNG 224   – Sözlü İletişim Becerileri
İletişim, iletişim becerileri, sözlü iletişim becerileri.

BES 216    – Egzersiz ve Beslenme
Sağlıklı yaşam için egzersizin önemi, besin öğeleri gereksinimine etkisi, çeşitli hastalıkların önlenme ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi.

BED 202   – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES 224    – Besin Kontrolunda Tanı Teknikleri
Laboratuarda taze gıda ürünlerinden alınan örnekte dilüsyon hazırlama, toplam aerobik, psikrofil, maya-küf, toplam ve fekal koliform, Staphylococcus sp,, E.coli, Salmonella gibi patojen analizleri göstermektedir.

BES 202    – Healthy Food  Choices II
Yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerin önemi ve temel besin grupları,  besin güvenliği ve değişik yiyeceklerin besin değerleri.

BES 311 – Ana ve Çocuk Beslenmesi
Gebe-emzikli kadın, yenidoğan, okul öncesi, okul çağı ve adölesan yaş grubundaki çocukların beslenmesinin temel ilkeleri.

BES 313 – Ana ve Çocuk Beslenmesi Uygulaması
Gebe-emzikli kadın, yenidoğan, okul öncesi, okul çağı ve adölesan yaş grubundaki çocukların ilişkin güncel diyet uygulamalarını öğrenmek ve araştırmaktır.

BES 321 – Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemleri, beslenme antropometrisi, klinik belirtiler, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanması.

BES 343 – Toplu Beslenme Sistemleri I
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon,mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği.

BES 345 – Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I
Beslenme anemileri, artritler, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, yeme davranış bozuklukları, besin allerjileri, insan bağışıklık sistemi yetersizliği virusu, hipertansiyon, metabolik hastalıklar, obezite ve osteoporozis, besin ve besin öğesi etkileşimi, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler.

BES 347 – Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması I
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, tıbbi beslenme tedavileri , enteral-parenteral beslenme yöntemlerini öğretmak, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapmak, ve uygulamasını öğretmektir.

BES 349 – Beslenme Eğitimi
Beslenme eğitiminin prensipleri, hastalıklara göre beslenme eğitimi için temel müfredat, bireysel ve grup beslenme eğitimi için araçlar ve yöntem.

PAT 311 – Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi I
Gastrointestinal sistem hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları, hematolojik sistem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, enerji dengesi ve vücut ağırlığı, obezite, yeme bozuklukları, metabolik hastalıkların fizyopatolojisi

BES 317 – Sporcu Beslenmesi ve Sağlık
Sporcuların enerji, makro ve mikro besin öğeleri gereksinimi, sporcularda antrenman ve müsabaka öncesi, sırası ve sonrası dönemde beslenme özellikleri ve ergojenik yardım, vücut kompozisyonu, ağırlık kontrolü, özel durumlarda (kadın, çocuk, vejetaryen, vb.) beslenmenin önemi.

BED 301 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BİS 335 – Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Bilim, sağlık bilimi, araştırma, yöntem ve teknik, bilimsel araştırma ve onun yöntem ve tekniği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırmalarda, özellikle sağlık bilimleri araştırmalarında sorunlar ve bu sorunların çözümüne yaklaşımlar, sağlık bilimleri araştırmalarında sorunların çözümünde araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin önemi, sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma yöntemleri: sağlık bilimlerinde veri toplama teknikleri. Bu dersteöğrenciler tarafından bilimsel bir calışma denemesi yapılmış olacaktır.

BES 301 – Fonksiyonel Besinler ve Sağlık
Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri

BES 305 – Kanser ve Beslenme
Kanser,kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları ve kullanılan beslenme destek ürünleri, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri.

IYB 371 – Genel İşletme
Ekonomik yaşam ve işletme, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin hukuki yapıları,işletmelerin birleşmeleri, yönetim, yönetimin tarihçesi, yönetim işlevleri, işletmelerin temel işlevleri, üretim, pazarlama, finans, personel yönetimi, halkla ilişkiler, karar verme.

BES 312 – Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi
Çocuk hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi yöntemleri.

BES 314 – Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi Uygulaması
Çocuk hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan tıbbi beslenme tedavisi yöntemlerine ilişkin güncel diyet uygulamalarını öğrenmek ve araştırmaktır.

BES 322 – Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji
Besin ve beslenme plan ve politikaları, beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, protein-enerji malnutrisyonu, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi, büyümenin izlenmesi, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, fiziksel aktivite ve sağlık, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri folik asit yetersizliği, işçi, yaşlı beslenmesi, afet durumlarında beslenme, besin zenginleştirme ve besin ögesi desteği (suplemantasyon), rehberler besin ögesi, besine dayalı, besin), ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları.

BES 334 – Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personel, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü.

BES 344 – Toplu Beslenme Sistemleri II
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personel, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü.

BES 346 – Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi II
Gastrointestinal hastalıklar, karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, pankreas hastalıkları, böbrek, hastalıkları, travma, solunum yolu hastalıkları, besin ve besin öğesi etkileşimi ile tamamlayıcı ve alternatif tedaviler.

BES 348 – Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması II
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, tıbbi beslenme tedavileri , enteral-parenteral beslenme yöntemlerini öğretmak, beslenme tedavileri ile ilgili pratik uygulama yapmak, ve uygulamasını öğretmektir.

PAT 312 – Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi II
Endokrin sistem hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, onkolojik hastalıklar, infeksiyon hastalıkları, metabolik stres ve nörolojik hastalıkların fizyopatolojisi.

HAS 320 – Toplum Sağlığı
Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler ı,sağlık düzeyini belirleyen ölçütler ıı, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler ııı, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı.

BİS 302 – Biyoistatistik
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi. özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

BES 320 – Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Fiziksel aktivite nedir. Fiziksel aktivite sağlık ilişkisi ve yararları. Fiziksel hareketsizlik ve sağlık ilişkisi. Fiziksel aktivite ve mortalite ilişkisi. Hastalıklarda fiziksel aktivite. Yaş gruplarına göre fiziksel aktivite önerileri. Ulusal ve uluslararası fiziksel aktivite önerileri.

PDR 356 – Zaman Yönetimi
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun  ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

BED 302 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES  318 – Nutrigenetik ve Nutrigenomik
Beslenme genomiği, gelecekte beslenme rehberlerine ve kişisel önerilere yenilik getirme potansiyeline sahiptir. Beslenme genomiği; nutrigenomiği de kapsar ve besin ögelerinin genom, proteom ve metabolom üzerine etkilerini araştırır. Nutrigenetiğin en önemli hedefi ise , diyet ve hastalıklar arasındaki ilişkilerdeki genetik varyasyonlara açıklık getirmektir.

BES 322 – Beslenme Durumunu Tarama Testleri
Beslenme durumu yetersizlikleri, malnutrisyon, beslenme durumu tarama testleri, tarama testlerinin geçerlilik ve güvenilirliği, toplumdaki risk grupları ve bu gruplara uygun beslenme durumu tarama testleri.

BES 324 – Sağlık Bilişimi
Sağlık bilişimin tanımı, teorisi, uygulama alanları, Sağlık bilişimine ilişkin temel kavramlar, Bilgi ve bilgi teknolojilerinin Sağlık Yönetimindeki önemi,Teknolojinin e-sağlık ve telesağlık mobil sağlık uygulamalarını tartışır,Veri bütünlüğü, bilgi ve belge yönetimi,Sağlık Bilgi Standartlarının önemi, Elektronik sağlık kaydında uygulamaların önemi, Karar destek sistemleri, Kodlama ve sınıflama sistemleri, Bilgi sistemlerinde bilgi güvenliği ve etik konuları.

BES 431  – Mezuniyet Çalışması 
Besin, Beslenme ve Diyetetikile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

BES 448 – Klinik Beslenme Çocuk Stajı
Metabolizma hastalıklarında tıbbi beslenme tedavisi,malabsorbsiyonlar ve beslenme tedavisi, prematüre bebek beslenmesi, çocuk mamaları ve özellikleri, diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi, izelementler,çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom ve yeme bozuklukları, enteral ve parenteral beslenme (çocukta), enfeksiyon hastalıklarında beslenme, onkolojik hastalıklar, böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi.

BES 449 – Klinik Beslenme Erişkin Stajı
Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi,koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS,kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin – ilaç etkileşimi,pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral paranteral beslenme.

BES 450 – Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması.

BES 451 – YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin kurum ve hastane diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması.

BES 441 – Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/materyallerinin geliştirilmesi.

BES 445 – Seminer
Besin, beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

BED 401 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES 403 – Meslekte Marka Yaratmak
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

BES 405 – Pediatride Enteral ve Parenteral Beslenme
Pediatrik hastaların beslenme durumunun saptanması, pediatrik hastalarda enteral ve parenteral beslenme yöntemleri, gereksinmeler, ürünlerin öğrenilmesi, Enteral ve parenteral beslenme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması, Pediatrik hastalıklarda enteral ve parenteral beslenme uygulamaları.

BES 406 – Sağlık Bilimlerinde Etik
Etik anlayış ve prensipleri, sağlık bakımında etik,Beslenmeciler ve diyetisyenler için etik kurallar, etik kararlar alma .

BES 431  – Mezuniyet Çalışması 
Besin, Beslenme ve Diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

BES 450 – Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında, öğrencilerin kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması.

BES 451 – YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi,koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS,kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin – ilaç etkileşimi,pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral paranteral beslenme.

BES 445 – Seminer
Besin, beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

BED 402 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES 403 – Meslekte Marka Yaratmak
Marka kavramı ve tanımı, ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

BES 406 – Sağlık Bilimlerinde Etik
Etik anlayış ve prensipleri, sağlık bakımında etik,Beslenmeciler ve diyetisyenler için etik kurallar, etik kararlar alma.

BES 408 – Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme
Yetişkin hastaların beslenme durumunun saptanması, Yetişkin hastalarda enteral ve parenteral beslenme yöntemleri, gereksinmeler, ürünlerin öğrenilmesi, Enteral ve parenteral beslenme tedavisi yöntemlerindeki farklı uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması, Yetişkin hastalarda enteral ve parenteral beslenme uygulamaları.

AKTS BES 105 Mesleki Oryantasyon Z 1 0 1 1 BES 109 Beslenme İlkeleri I Z 2 0 2 3 BES 111 Beslenme İlkeleri Uygulaması I Z 0 3 1 3 KİM 131 Temel Kimya I Z 3 0 3 3 MAT 117 Temel Matematik Z 3 0 3 3 EKO 115 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 İNG 123 Okuma Becerileri I Z 2 0 2 2 İNG 125 Mesleki İngilizce I Z 2 0 2 2 TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2 Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 103 Nutrition Basics-I* S 1 0 1 3
PDR  155 Kendini  Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
BES 107 Beslenme Antropolojisi S 1 0 1 3
SOS 103 Toplum Bilim S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 106 Mesleki Oryantasyon II Z 1 0 1 1
BES 110 Beslenme İlkeleri II Z 2 0 2 3
BES 112 Beslenme İlkeleri Uygulaması II Z 0 3 1 3
KİM 132 Temel Kimya II Z 3 0 3 3
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 3
PSİ 108 Temel Psikoloji Z 2 0 2 2
BES 108 Demografik Yapı ve Sağlık Z 2 0 2 2
İNG 124 Okuma Becerileri II Z 2 0 2 2
ING 126 Mesleki İngilizce II Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 19 3 20 23
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
BES 104 Nutrition Basics-II* S 1 0 1 3
PDR  156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*İngilizce işlenen derslerdir. BES 105  alınmadan BES 106 ,BES 109 alınmadan BES 110 ,KİM 131  alınmadan KİM 132 ,İNG 123  alınmadan İNG 124 ,İNG 125  alınmadan İNG 126  kodlu dersler alınamaz.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
BES 221 Beslenme Biyokimyası I Z 3 0 3 4
BES 231 Besin Kimyası ve Analizleri I Z 2 3 3 5
ANA 201 Anatomi  I Z 2 0 2 2
FZY 203 Fizyoloji  I Z 2 0 2 2
MİK 203 Genel Mikrobiyoloji Z 2 2 3 5
İNG 223 Akademik Yazma Becerileri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 5 17 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 207 Beslenme ve Sağlıklı Yaşam S 2 0 2 4
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 201 Healthy Food  Choices  I* S 2 0 2 2
BES 203 Sağlığın Geliştirilmesi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
BES 222    Beslenme Biyokimyası II Z 3 0 3 4
BES 232    Besin Kimyası ve Analizleri II Z 2 3 3 5
ANA 202   Anatomi   II Z 2 0 2 2
FZY 204    Fizyoloji  II Z 2 0 2 2
MİK 222    Besin Mikrobiyolojisi Z 2 2 3 5
BBY 202    Beslenme Bilimlerinde Bilgi Yönetimi Z 2 0 2 2
İNG 224   Sözlü İletişim Becerileri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 5 19 24
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 216    Egzersiz ve Beslenme S 2 0 2 4
BED 202   Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 224    Besin Kontrolunda Tanı Teknikleri S 1 2 2 4
BES 202    Healthy Food  Choices II* S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

* İngilizce işlenen derslerdir.  BES 221 alınmadan BES 222,BES 231 alınmadan BES 232,ANA 201 alınmadan ANA 202, FZY 203 alınmadan FZY 204 kodlu dersler alınamaz.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 311 Ana ve Çocuk Beslenmesi Z 2 0 2 3
BES 313 Ana ve Çocuk Beslenmesi Uygulaması Z 0 3 1 2
BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Z 3 0 3 3
BES 343 Toplu Beslenme Sistemleri I Z 3 0 3 3
BES 345 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I Z 2 0 2 3
BES 347 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması I Z 0 3 1 2
BES 349 Beslenme Eğitimi Z 2 0 2 2
PAT 311 Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi I Z 2 0 2 2
BES 317 Sporcu Beslenmesi ve Sağlık Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 6 18 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
BES 301 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık S 1 0 1 3
BES 305 Kanser ve Beslenme S 1 0 1 3
IYB 371 Genel İşletme S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 312 Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi Z 2 0 2 3
BES 314 Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Bes. Uygulaması Z 0 3 1 2
BES 322 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Z 1 2 2 3
BES 334 Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 2 2
BES 344 Toplu Beslenme Sistemleri II Z 3 0 3 3
BES 346 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi II Z 2 0 2 3
BES 348 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması II Z 0 3 1 2
PAT 312 Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi II Z 2 0 2 2
HAS 320 Toplum Sağlığı Z 2 0 2 2
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 8 20 25
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BES 320 Fiziksel Aktivite ve Sağlık S 2 0 2 4
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES  318 Nutrigenetik ve Nutrigenomik S 1 0 1 3
BES 322 Beslenme Durumunu Tarama Testleri S 1 0 1 3
BES 324 Sağlık Bilişimi Z/S 2 3 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

BES 311 alınmadan BES 312, BES 321 alınmadan BES 322, BES 343 alınmadan BES 344, BES 345 alınmadan BES 346, PAT 311 alınmadan PAT 312 kodlu dersler alınamaz

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 431  Mezuniyet Çalışması  Z 0 3 2 5
BES 448 Klinik Beslenme Çocuk Stajı Z 0 14 6 7
BES 449 Klinik Beslenme Erişkin Stajı Z 0 14 6 7
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Z 0 14 6 7
BES 451 YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı Z 0 14 6 7
BES 441 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı Z 0 35 9 6
BES 445 Seminer Z 0 2 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 68 24 28
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 403 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 2
BES 405 Pediatride Enteral ve Parenteral Beslenme S 1 1 2 4
BES 406 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 2
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 431  Mezuniyet Çalışması  Z 0 3 2 5
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Z 0 14 6 7
BES 451 YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı Z 0 14 6 7
BES 445 Seminer Z 0 2 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 3 33 15 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 403 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 2
BES 406 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 4
BES 408 Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme S 1 1 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 105 Mesleki Oryantasyon Z 1 0 1 1
BES 109 Beslenme İlkeleri I Z 2 0 2 3
BES 111 Beslenme İlkeleri Uygulaması I Z 0 3 1 3
KİM 131 Temel Kimya I Z 3 0 3 3
MAT 117 Temel Matematik Z 3 0 3 3
EKO 115 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3
İNG 123 Okuma Becerileri I Z 2 0 2 2
İNG 125 Mesleki İngilizce I Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 103 Nutrition Basics-I* S 1 0 1 3
PDR  155 Kendini  Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
BES 107 Beslenme Antropolojisi S 1 0 1 3
SOS 103 Toplum Bilim S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 106 Mesleki Oryantasyon II Z 1 0 1 1
BES 110 Beslenme İlkeleri II Z 2 0 2 3
BES 112 Beslenme İlkeleri Uygulaması II Z 0 3 1 3
KİM 132 Temel Kimya II Z 3 0 3 3
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 3 3
BES 108 Demografik Yapı ve Sağlık Z 2 0 2 2
İNG 124 Okuma Becerileri II Z 2 0 2 2
ING 126 Mesleki İngilizce II Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 19 3 20 23
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 102 Bilgisayar Bilimi S 2 2 3 5
BES 104 Nutrition Basics-II* S 1 0 1 3
PDR  156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*İngilizce işlenen derslerdir. BES 105  alınmadan BES 106 ,BES 109 alınmadan BES 110 ,KİM 131  alınmadan KİM 132 ,İNG 123  alınmadan İNG 124 ,İNG 125  alınmadan İNG 126  kodlu dersler alınamaz.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
BES 221 Beslenme Biyokimyası I Z 3 0 3 4
BES 231 Besin Kimyası ve Analizleri I Z 2 3 3 5
ANA 201 Anatomi  I Z 2 0 2 2
FZY 203 Fizyoloji  I Z 2 0 2 2
MİK 203 Genel Mikrobiyoloji Z 2 2 3 5
İNG 223 Akademik Yazma Becerileri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 5 17 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 207 Beslenme ve Sağlıklı Yaşam S 2 0 2 4
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 201 Healthy Food  Choices  I* S 2 0 2 2
BES 203 Sağlığın Geliştirilmesi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT 204    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
BES 222    Beslenme Biyokimyası II Z 3 0 3 4
BES 232    Besin Kimyası ve Analizleri II Z 2 3 3 5
ANA 202   Anatomi   II Z 2 0 2 2
FZY 204 Fizyoloji  II Z 2 0 2 2
BBY 202 Beslenme Bilimlerinde Bilgi Yönetimi Z 2 0 2 2
İNG 224 Sözlü İletişim Becerileri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 5 19 24
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 216    Egzersiz ve Beslenme S 2 0 2 4
BED 202   Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 224    Besin Kontrolunda Tanı Teknikleri S 1 2 2 4
BES 202    Healthy Food  Choices II* S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

* İngilizce işlenen derslerdir.  BES 221 alınmadan BES 222,BES 231 alınmadan BES 232,ANA 201 alınmadan ANA 202, FZY 203 alınmadan FZY 204 kodlu dersler alınamaz.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 311 Ana ve Çocuk Beslenmesi Z 2 0 2 3
BES 313 Ana ve Çocuk Beslenmesi Uygulaması Z 0 3 1 2
BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması Z 3 0 3 3
BES 343 Toplu Beslenme Sistemleri I Z 3 0 3 3
BES 345 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I Z 2 0 2 3
BES 347 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması I Z 0 3 1 2
BES 349 Beslenme Eğitimi Z 2 0 2 2
PAT 311 Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi I Z 2 0 2 2
BES 317 Sporcu Beslenmesi ve Sağlık Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 6 18 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
“>BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
BES 301 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık S 1 0 1 3
BES 305 Kanser ve Beslenme S 1 0 1 3
IYB 371 Genel İşletme S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 312 Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Beslenmesi Z 2 0 2 3
BES 314 Akut ve Kronik Hastalıklarda Çocuk Bes. Uygulaması Z 0 3 1 2
BES 322 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji Z 1 2 2 3
BES 334 Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Z 2 0 2 2
BES 344 Toplu Beslenme Sistemleri II Z 3 0 3 3
BES 346 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi II Z 2 0 2 3
BES 348 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi Uygulaması II Z 0 3 1 2
PAT 312 Kronik  Hastalıkların Fizyopatolojisi II Z 2 0 2 2
HAS 320 Toplum Sağlığı Z 2 0 2 2
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 8 20 25
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BES 320 Fiziksel Aktivite ve Sağlık S 2 0 2 4
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES  318 Nutrigenetik ve Nutrigenomik S 1 0 1 3
BES 322 Beslenme Durumunu Tarama Testleri S 1 0 1 3
BES 324 Sağlık Bilişimi Z/S 2 3 3 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

BES 311 alınmadan BES 312, BES 321 alınmadan BES 322, BES 343 alınmadan BES 344, BES 345 alınmadan BES 346, PAT 311 alınmadan PAT 312 kodlu dersler alınamaz

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 431  Mezuniyet Çalışması  Z 0 3 2 5
BES 448 Klinik Beslenme Çocuk Stajı Z 0 14 6 7
BES 449 Klinik Beslenme Erişkin Stajı Z 0 14 6 7
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Z 0 14 6 7
BES 451 YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı Z 0 14 6 7
BES 441 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı Z 0 35 9 6
BES 445 Seminer Z 0 2 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 0 68 24 28
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 403 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 2
BES 405 Pediatride Enteral ve Parenteral Beslenme S 1 1 2 4
BES 406 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 2
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BES 431  Mezuniyet Çalışması  Z 0 3 2 5
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı Z 0 14 6 7
BES 451 YDÜ Dışı Hastane ve Kurum Stajı Z 0 14 6 7
BES 445 Seminer Z 0 2 1 3
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 3 33 15 22
Ders Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 403 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 2
BES 406 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 4
BES 408 Yetişkinlerde Enteral ve Parenteral Beslenme S 1 1 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 188
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 52
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

BES kodlu 1. 2. 3 sınıf dersleri alınmadan BES 441 kodlu staj alınamaz

BES 431 ve BES 445 dersleri sadece 1 yarıyılda kodlanabilir

Bir yarıyılda BES 448, Bes 449, BES 450 ve BES 451 kodlu derslerden sadece 2 tanesi kodlanabilir

BES 105 – Mesleki Oryantasyon
Beslenme ve Diyetetik biliminin tanıtımı, diyetisyenlik mesleğinin tarihçesi, mesleki standartlar, mesleki etik ve deontoloji, bölüm tanıtımı ve yönetmelikler, öğrenci sorumlulukları, vb.

BES 109 – Beslenme İlkeleri I
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin yapısı, özellikleri sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri.

BES 111 – Beslenme İlkeleri Uygulaması I
Besinlerin besin ögesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması.

KİM 131 – Temel Kimya I
Madde-Özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar.

MAT 117 – Temel Matematik
Kümeler, kümeler üzerinde bağıntılar, fonksiyonlar,üslü-köklü çokluklar, logaritma, permütasyon, kombinasyon ve binom teoremi, matrisler, determinantlar ve doğrusal denklem sistemleri.

EKO 115 – Genel Ekonomi
Ekonominin temel kavramları. Temel ekonomik sorunlar. Ekonomik sistemler. Fiyat teorisine giriş. Tüketici dengesi. Firma teorisi.Milli muhasebe kavramları, makro ekonominin temel kavramları, Temel makro ekonomik sorunlar.

İNG 123 – Okuma Becerileri I
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

İNG 125 – Mesleki İngilizce I
Beslenme, Diyetetik ve ilgili bilim dallarında seçilen konularda kelime analizi, kelimeleri yerine koyma, kelime ve anlam eşleştirme, şemaların ve tabloların doldurulması, yanlış kelimelerin bulunup yerlerine uygun kelimelerin eklenmesi ve güncel literatür kullanarak içerik araştırması ve kaynak bulum ve kullanımında yardım.

TKD 103 – Türk Dili I
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

BED 101 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BES 103 – Nutrition Basics-I
Beslenmenin tanımı, insan sağlığında besin öğelerinin önemi, besin öğeleri ve enerji için temel besin kaynakları.

PDR  155 – Kendini  Tanıma ve İletişim Becerileri
Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

BES 107 – Beslenme Antropolojisi
Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.

SOS 103 – Toplum Bilim
Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması, kültür, birey ve sosyal etkileşim, grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşma üzerine yoğunlaşılmaktadır.

BES 106 – Mesleki Oryantasyon II
Temel beslenme ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmak, ilgili konularda etkili sunum yapabilmek.

BES 110 – Beslenme İlkeleri II
Vitamin ve minerallerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri.

BES 112 – Beslenme İlkeleri Uygulaması II
Besinlerin besin ögesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması.

KİM 132 – Temel Kimya II
Kinetik, kimyasal denge, asitler-bazlar, organik kimya.

MEB 102 – Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

PSİ 108 – Temel Psikoloji
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

BES 108 – Demografik Yapı ve Sağlık
Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, yöntemler, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler, ölümlülük, göç, kentleşme, ana-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler, AİDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel bilgi düzeyi

İNG 124 – Okuma Becerileri II
ING 123 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

ING 126 – Mesleki İngilizce II
Seçilen  konularda güncel literatürden yararlanılarak makale ve yayın analizi. Seçilen konulara bağlı olarak farkı kaynaklardan bilgilerin karşılaştırılması. Konuya bağlı kelimelerin çalışımı, cümle yapıları ve içerik analizi.

TKD 104 – Türk Dili II
Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım,anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

BED 102 – Beden Eğitimi
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

BİS 102 – Bilgisayar Bilimi
Bilgisayar ve bilgisayar bölümleri. Hardware and software. İşletim sistemleri. Windows işletim sistemi . Windows uygulamaları: Microsoft Word, Excell,and Power Point.

BES 104 – Nutrition Basics-II
Besin ögeleri ve metabolizması, su, elektrolitler ve asit-baz dengesi.

PDR  156 – Kişilerarası İlişkilerde İletişim
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen