Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Also available in: English

Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007-2008 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır. T.C. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) onayını almış, ÖSYS 2007-2008 kılavuzunda ‘Beslenme ve Diyetetik’ alanında lisans düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına başlayan dördüncü, KKTC’deki mevcut üniversiteler içerisinde ise ‘ilk’ ve ‘tek’ Beslenme ve Diyetetik Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Programın temel amacı lisans düzeyinde Beslenme ve Diyetetik eğitimi vermek ve yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun diyetisyen yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; ‘Besin ve Beslenme Bilimleri’ ve ‘Tıbbi Beslenme Tedavisi’ anabilim dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim programı Hacettepe Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir.

Misyon
Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, çağdaş ve evrensel etik değerler ışığında, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, tercih edilen, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir eğitim kurumu olmaktır.