Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AAY101 Temel Afet Bilgisi Z 2 3 3 5
AAY103 Afet ve Acil Durum Yönetimi I Z 2 3 3 5
ANA101 Anatomi Z 2 0 2 2
MİK 101 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Z 2 3 3 2
İNG 123* OkumaBecerileri Z 2 0 2 2
PSİ101 TemelPsikoloji Z 2 0 2 2
TKD103 TürkDili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTStoplamı 14 9 17 20
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS101 BilgisayarBilimi S 2 2 3 5
AAY105 ÇevreSağlığı S 2 0 2 5
PDR 155 KendiniTanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTStoplamı 10
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AAY 102 Örgütsel Davranış Z 3 0 3 3
AAY 104 Afet ve Acil Durum Yönetimi II Z 2 3 3 5
AAY 106 Acil Servis Araçları Eğitimi Z 2 0 2 4
AAY 108 Acil Hasta Bakımı  I Z 2 3 3 5
AAY 110 Tıbbi Terminoloji Z 2 0 2 2
FZY 102 Fizyoloji Z 2 0 2 2
İNG 124* Konuşma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 17 6 18 25
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
HAS 110 Toplum Sağlığı S 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarasıİlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT   203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
AAY 201 AcilYardım ve Kurtarma Çalışmaları I Z 2 3 3 5
AAY 203 Kurtarma Araçları Eğitimi Z 2 0 2 4
AAY 205 Acil Hasta Bakımı I Z 2 3 3 5
AAY 207 Epidemiyoloji Z 2 0 2 3
AAY 209 Afetlerde SağlıkYönetimi Z 2 0 2 4
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 12 6 14 23
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY 211 Halkla İlişkiler S 2 0 2 3
PDR 213 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınmasıgereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AİT   204    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
AAY 202 AcilYardım ve Kurtarma Çalışmaları II Z 2 3 3 5
AAY 204 Afetlerde Salgın Hastaklıklar Z 2 0 2 4
AAY 206 Acil Hasta Bakımı II Z 2 0 2 4
AAY 208 Tim Liderliği Z 2 3 3 5
AAY 210 AAY Staj -I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 10 41 21 26
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 202   Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM  Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY 212 Bilgi Yönetimi S 2 0 2 4
AAY 214 Yaşam Kalitesi S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 4
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AAY 301 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş Z 2 0 2 3
AAY 303 Afet ve Acil Durum Mevzuatı Z 2 0 2 3
AAY 305 İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi Z 2 0 3 2
AAY 307 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III Z 2 3 3 5
AAY 309 Resussitasyon Z 2 0 2 2
AAY 311 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 10 17 18 22
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
BİS 335 SağlıkBilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
AAY 313 Sağlık Hizmetleri Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınmasıgereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AAY 302 Yangın Güvenliği Z 2 3 3 5
AAY 304 Temel Strüktür ve YapıBilgisi Z 2 0 2 2
AAY 306 Acil Yardım ve KurtarmaÇalışmaları IV Z 2 3 3 5
AAY 308 Adli Tıp Z 2 0 2 2
BİS 302 Biyoistatistik Z 2 3 3 5
AAY 310 AAY Staj -II Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 10 44 22 25
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BİS  306 Sağlık Bilişimi S 2 3 3 5
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
PDR 356 Stres Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 5
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AAY 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
AAY 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
AAY 405 Afet ve Acil DurumYönetimi Stajı I Z 0 14 6 7
AAY 407 Acil Yardım ve KurtarmaÇalışmaları V Z 2 3 3 5
AAY 409 Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları Z 2 0 2 4
AAY 411 Travma Z 3 0 3 3
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 7 21 16 21
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY 413 Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik S 3 0 3 5
AAY 415 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
AAY 417 İşaret Dili S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınmasıgereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
AAY 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
AAY 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
AAY 406 Afet ve Acil DurumYönetimi Stajı II Z 0 14 6 7
AAY 408 Afetlerden Korunma ve ÖnlemeTeknikleri Z 2 0 2 2
AAY 410 Acil Yardım ve KurtarmaÇalışmaları VI Z 2 3 3 5
Zorunlu olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 4 22 14 22
Kodu Dersin Adı Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
GSM Güzel Sanatlar S 1 2 2 1
AAY 412 Meslek Etiği S 3 0 3 3
AAY 414 Temel MeteorolojiBilgisi Z 2 0 2 4
AAY 416 DuyuBütünleme S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınmasıgereken AKTS toplamı 8
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETI
Tüm yıllar için Zorunluderslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 183
Tüm yıllar için Seçmeliderslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 57
Programdan Mezuniyetiçin gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

Ders Açıklamaları

AAY101 Temel Afet Bilgisi 3 credits
Amaç ve Hedefler
Afet tanımı, afet çeşitleri, doğal afetler, insan kaynaklı afetler, yerleşim bölgesi seçimi, belediyelerin yerleşim planı üzerindeki görevleri, mülki idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, merkezi idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, doğal kaynakların kullanımı, insan yapımı büyük yapıların afetlerdeki davranışları, afet eğitiminin gerekliliği, risk tablosu, bütünleşik afet yönetimi

AAY 103 Afet ve Acil Durum Yönetimi I 3 credits
Amaç ve Hedefler
Yönetim süreçlerinden motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi vb yönetim konularının afetlerde ve acil durum yönetimine uyarlanması ve uygulanmasına yönelik beceriler kazanılacaktır.

ANA 101 Anatomi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin iskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite, solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

MİK 101 Mikrobiyoloji-Parazitoloji 3 credits
Amaç ve Hedefler
Öğrencilere mikrobiyolojinin kapsamı, mikroorganizmaların yapısı ve özellikleri; yaptıkları hastalıklar, korunma yöntemleri, immün sistemin özellikleri ve infeksiyonlar karşısındaki rolü hakkında bilgiler kazandırmaktır.

PSİ 101 Temel Psikoloji 2 credits
Amaç ve Hedefler
Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır.

İNG 123 Okuma Becerileri 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 103 Türk Dili I 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil

BED 101 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

BİS 101 Bilgisayar Bilimi 3 credits
Amaç ve Hedefler
Temel bilgisayar kavramları, işletim sistemi nedir ve Windows işletim sistemi, Microsoft Word (kelime işlem programı), Microsoft Excel ile çalışmak, klavye kullanımı, kelime işlem programı (Wordpad), denetim masası, windows gezgini, dosya ve klasör kavramları, dosyalar üzerinde işlem yapma, scandisk, defrag, kısayol tuşları.

AAY 105 Çevre Sağlığı 2 credits
Amaç ve Hedefler
Çevre Sağlığının temel konuları, tanımı ve bilinci ve çevresel sorumluluklar

PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri 2 credits
Amaç ve Hedefler
İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

AAY 102 Örgütsel Davranış 2 credits
Amaç ve Hedefler
öğrencinin acil yardım ve afet yönetimi gerektiği durumlarda olay yeri haricindeki birimlerle gerekli iletişimi ve koordinasyonu uyum içinde yapabilmesini sağlamak, müdahale ekipleri arasında koordinasyonu sağlamak, afet yaklaşımını bir çatı altında toplayabilmek, dünyanın diğer afet birimleriyle iletişim halinde olabilmesini sağlamaktır

AAY 104 3 credits
Amaç ve Hedefler
Yönetim süreçlerinden motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi vb yönetim konularının afetlerde ve acil durum yönetimine uyarlanması ve uygulanmasına yönelik beceriler kazanılacaktır.

AAY 106 Acil Servis Araçları Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin meslek hayatının büyük bir bölümünü geçireceği acil servis, ambulans ve ekipmanlarının klinik senaryolar ve ambulans kullanımı uygulaması ile öğretilmesi amaçlanmaktadır.

AAY 108 Acil Hasta Bakımı I 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin hastalıklar hakkında gerekli temel bilgilere sahip olmasını, temel tedavi ve tanı yöntemlerini kullanabilmesini sağlamak, hastalıklar arasında ayırt edici tanıya ulaşabilmesini sağlamaktır. AHB-1 dersi ile öğrenciye acil sağlık bakımında temel kavramların verilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk ve erişkin yaş grubunda temel yaşam desteği, hayati bulguların ölçülmesi, hasta monitorizasyonu, hava yolu teknikleri, ventilasyon ve oksijen desteği, damar yolu, kemik içi yol ve kan alma teknikleri ile ilaç uygulama teknikleri, triyaj, saha yönetimi, temel EKG kavramları hem teorik anlatım hem pratik uygulamalar ile bu ders içinde anlatılacaktır. AHB-2 dersi ile öğrenciye tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. EKG de ritim bozukluklarını tanıma, çocuk ve ileri yaşam desteği, göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım ve tedavi, kalp hastalıklarının yönetimi, elektriksel tedaviler, acil girişimsel işlemler, sindirim sistemi hastalıkları yönetimi, diyabet ilişkili hastalıklar yönetimi ve nörolojik acil durumların yönetimi hem teorik hem pratik uygulamalar ile anlatılacaktır.

HIS 102 Histoloji-Embriyoloji 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, İnsan organizmasındaki temel yapı olan hücreden başlayarak doku organ ve sistemlerin mikroskobik (ışık ve Elektron mikroskobu) moleküler yapıları, bununla bağlantılı olan işlevlerini tanımlamak.Normal yapının oluşumunu sürekliliğini kontrol eden moleküler mekanizmaları açıklamaktır.

FZY 102 Fizyoloji 2 credits
Amaç ve Hedefler
İnsan fizyolojisi, doku, organ ve organ sistemlerinin işleyiş mekanizmaları, organizmada canlılığın devamı için meydana gelen biyolojik olaylar, biyokimyasal reaksiyonlar, bu olayların kontrol ve koordinasyonu işlenmektedir.

İNG 124 Konuşma ve Sunum Becerileri 4 credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 104 Türk Dili II 2 credits
Amaç ve Hedefler
Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım

BED 102 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

AAY 110 Toplum Sağlığı 2 credits
Amaç ve Hedefler
Toplum sağlığına giriş, toplum sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı

PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim 2 credits
Amaç ve Hedefler
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

AAY 201 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları I 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

AAY 203 Kurtarma Araçları Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin afet ve acil yardım gereken durumlarda daha önceden edindiği teorik bilgileri eldeki kurtarma malzemesi, tıbbi malzeme ve mevcut insan kaynaklarını kullanarak olaya müdahale etme ve organize edebilme yeteneğine sahip olmasına çalışmaktır.

AAY 205 Acil Hasta Bakımı I 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin hastalıklar hakkında gerekli temel bilgilere sahip olmasını, temel tedavi ve tanı yöntemlerini kullanabilmesini sağlamak, hastalıklar arasında ayırt edici tanıya ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciye acil sağlık bakımında temel kavramların verilmesi amaçlanmaktadır. Çocuk ve erişkin yaş grubunda temel yaşam desteği, hayati bulguların ölçülmesi, hasta monitorizasyonu, hava yolu teknikleri, ventilasyon ve oksijen desteği, damar yolu, kemik içi yol ve kan alma teknikleri ile ilaç uygulama teknikleri, triyaj, saha yönetimi, temel EKG kavramları hem teorik anlatım hem pratik uygulamalar ile bu ders içinde anlatılacaktır.

AAY 207 Epidemiyoloji 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, Epidemiyolojinin tanımını, önemi, yöntemlerini ve kullanım alanları, Epidemiyolojiyi ve önemi Epidemiyolojinin gelişme süreci ve tarihçesi Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynakları Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisi ve nedensellik faktörleri Epidemiyolojik araştırma yöntemleri ve araştırma tipleri Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmalar ve özelliklerini kavramaktır.

AAY 209 Afetlerde Sağlık Yönetimi 2 credits
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin afetlerde ve acil durum müdahale ve yönetim kaynaklarını tanımasını ve kullanmasını sağlamaktır.

BED 201 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

AAY 211 Halkla İlişkiler 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin acil yardım ve afet durumlarında halkla gerekli şekilde iletişim kurabilmek, ihtiyaç duyulan acil durum, yaralı sayısını doğru alabilmek ve durumun ciddiyetini belirlemek, organizasyon gerektiğinde gerekli iletişimi kurmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlayabilmektir.

PDR 213 Zaman Yönetimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

AAY 202 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları II 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

AAY 204 Afetlerde Salgın Hastalıklar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders afet öncesi ve sonrasında ortaya çıkacak salgın hastalıkları tanımlama, bu hastalıklara yönelik koruyucu önlemleri belirleme ve uygulama, olası sakatlıkları ve ölümleri en aza indirme amaçları doğrultusunda işlenecek bir derstir.

AAY 206 Acil Hasta Bakımı II 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin hastalıklar hakkında gerekli temel bilgilere sahip olmasını, temel tedavi ve tanı yöntemlerini kullanabilmesini sağlamak, hastalıklar arasında ayırt edici tanıya ulaşabilmesini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciye tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. EKG de ritim bozukluklarını tanıma, çocuk ve ileri yaşam desteği, göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım ve tedavi, kalp hastalıklarının yönetimi, elektriksel tedaviler, acil girişimsel işlemler, sindirim sistemi hastalıkları yönetimi, diyabet ilişkili hastalıklar yönetimi ve nörolojik acil durumların yönetimi hem teorik hem pratik uygulamalar ile anlatılacaktır.

AAY 208 Tim Liderliği 3 credits
Amaç ve Hedefler

Bu dersin amacı, öğrencinin afet durumlarında kendi meslektaşları ve yardımcı sağlık personeliyle beraber uyum içinde çalışması için gerekli bilgi ve beceriyi edinmesini sağlamak, gerektiği anda kendi ekibini kurabilmesi ve yönetici olarak grupları organize edebilmesi için yeterli özgüveni almasına yardımcı olabilmektir.

AAY 210 AAY Staj -I 9 credits
Amaç ve Hedefler
Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratik olarak uygulamaya dökülmesi.

BED 202 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

AAY 212 Bilgi Yönetimi 4 credits
Amaç ve Hedefler
Bu derste, yeni ve disiplinler arası bir özellik taşıyan bilgi yönetimi alanı, dayandığı disiplinler perspektifinden tartışılmaktadır. Bu bağlamda; yönetim bilimi, enformasyon bilimi, biliş bilimi ve teknoloji biliminin ortak noktasında yer alan bilgi yönetimi, disipliner bir çerçeveden öğrencilere sunulacaktır. Ders kapsamında, bilgi yönetimine benzer diğer disiplinler de açıklanmakta ve farklılıkları uygulamalı ve teorik olarak öğrencilerle tartışılması amaçlanmaktadır.

AAY 214 Yaşam Kalitesi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu derste ,Uzun mu yaşamak istersiniz kaliteli mi? Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi nedir? ICF ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, Yaşam kalitesini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin birbirleri ile etkileşimi, Ağrı ve uykunun yaşam kalitesine etkileri, Fiziksel hareketlilik ve yorgunluğun yaşam kalitesine etkileri, Emosyonel durum, stres ve anksiyetenin yaşam kalitesine etkisi, Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi-Genel yaşam kalitesi değerlendirmeleri, Hastalığa özel yaşam kalitesi değerlendirme yöntemleri, Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesi, Ortopedik hastalıklarda yaşam kalitesi, Çocuk ve yaşam kalitesi, Bakım verenlerin yaşam kalitesi, Sağlık çalışanlarının yaşam kalitesi gibi konularda bilgi verilecektir.

AAY 301 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş 4 credits
Amaç ve Hedefler
İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkeleri, İtfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemler, İtfaiyecilikte yangın kimyasını öğrenip ve teorileri ile ilgili açıklamalar, İtfaiyecilikte ilkyardım ve kurtarma tekniklerini açıklayabilme, uygulayıp uygulatabilme, Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapabilme

AAY 303 Afet ve Acil Durum Mevzuatı 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları, hukuk kurallarının kaynağı ve sınıflandırılması, anayasal ilkeler ve temel hak ve görevler, özel hukuk ve kamu hukuku ayrımı, dalları ve normlar hiyerarşisi, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili temel hukuki düzenlemeler hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlayabilmektir.

AAY 305 İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilerin afet durumlarında itfaiye birimlerinin kullandığı tüm yardımcı malzemeleri kullanabilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.

AAY 307 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları III 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

AAY 309 Resussitasyon 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin, meslek hayatında karşılaşacağı kritik hasta grubunda yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Resüssitasyon dersi ile öğrenciye kritik hasta grubunda tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Kanama kontrolü, şok, zehirlenmeler, asid baz dengesi, yanıklar, özel durumlarda resüssitasyon esasları anlatılacaktır. Öğrencinin bilmesi gereken tüm algoritmalar gözden geçirilecektir

AAY 311 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları 6 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilerin, teorik ve pratik derslerde anlatılan uygulamaları gözlemleme ve süpervizör gözetiminde hasta başında uygulama yaparak gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Acil servis, yoğun bakım ünitesi, doğumhane, triyaj ve ambulans servisi arasında rotasyon yapılarak bu uygulama dersi tamamlanacaktır.

BED 301 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

AAY 313 Sağlık Hizmetleri Yöntemi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

AAY 302 Yangın Güvenliği 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, itfaiyecilikte kullanılan temel araç gerecin kullanımına yönelik bilgi ve beceri sahibi olmak, olay yeri güvenliğini sağlayabilmek ve yangın nedenleri hakkında gerekli bilgi ve beceriyi sağlamaktır

AAY 304 Temel Strüktür ve Yapı Bilgisi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders kapsamında inşaat mühendisliği yapıları hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Dersin nihai amacı olarak, öğrencilerin yapı malzemelerinin sınıflandırılmasını ile bir bina projesinde yapı elemanlarının tanımlamasını yapabilmesi hedeflenmiştir.

AAY 306 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları IV 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı öğrenciye, meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Hasta ve yaralıya uygun pozisyon vermek, kurtarma ve çıkarma teknikleri, saldırgan hastaya müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi teorik ve pratik olarak anlatılacaktır. Ayrıca meslek hayatında karşılaşacağı hasta ve yaralılar için kurtarma ve taşıma prensipleri anlatılacaktır. Su içinden ve enkaz içinden yaralı kurtarma teknikleri, telsiz kullanma, ambulans sürüş teknikleri teorik ve pratik olarak anlatılacaktır.

AAY 308 Adli Tıp 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders postmortem muayene ve kimliklendirme, postmortem değişiklikler ve ölüm nedeni ile ilişkisi, adli otopsi, yaralanma bulguları ve yaralanma nedenleri arasındaki ilişki, zehirlenmeler ve cinsel suçlar konularını kapsamaktadır. Ceza ehliyeti kavramı, akıl hastalarının ceza hukuku ve medeni hukukta değerlendirilmesi incelenmektedir.

BİS 302 Biyoistatistik 3 credits
Amaç ve Hedefler
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

AAY 310 AAY Staj -II 9 credits
Amaç ve Hedefler
Teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratik olarak uygulamaya dökülmesi.

BİS 306 Sağlık Bilişimi 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları, medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri /Hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

BED 302 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

PDR 356 Stres Yönetimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Stres ile ilgili kavramlar, stres kavramı ve kapsamı, stresin belirtileri ve temel aşamaları, strese neden olan faktörler, stresin yol açtığı sonuçlar, stres yönetimi ve kontrolü, krizi önleme, çözme veya faydaya dönüştürmede kullanılabilecek yöntemler.

AAY 401 Proje Planlama İlkeleri 1 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilerin afet yerlerine ulaşmada, afet alanlarında yeterli organizasyonu yapmak için mevcut arazi şartlarını değerlendirerek sağlık ve teknik yardım ekiplerinin uygun yerleşebilmesini sağlamak, kazazedelerin belli bir düzene göre yerleşmesini, barınmasını ve sağlık yardımı almasını sağlamak için olay yerindeki arazi şartlarını belirleyebilmesini sağlamaktır.

AAY 403 Seminer Hazırlama 2 credits
Amaç ve Hedefler
Afet ve Acil Durum ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

AAY 405 Afet ve Acil Durum Yönetimi Stajı I 6 credits
Amaç ve Hedefler

Bu stajın amacı öğrencilerimizin, en az ikisi itfaiye teşkilatlarında olmak üzere toplam 14 saatten oluşan staj yapmalarıdır. Bu staj, kendilerine verilen bir konu üzerinde kapsamlı araştırma, projelendirme ve uygulama aşamalarını da kapsayacaktır.

AAY 407 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları V 3 credits
Amaç ve Hedefler
Gönüllü ilk müdahale ekipleri organizasyonu, toplantı kuralları ve gönüllü kabulu, çevre keşif çalışmaları, bilgi tabanı oluşturma, ilk müdahale ekibi seçimi, tim liderliği eğitimi, ekip üyelerinin eğitimi, diğer gönüllü ekiplerle ortak çalışma ilkeleri, bölge kriz merkezi kuruluşu, kriz merkezi idaresi, yabancı ekiplere kılavuzluk

AAY 409 Acil Yardım Organizasyonu ve Rehabilitasyon Çalışmaları 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilerin acil yardım gereken durumlarda olay yerindeki kurtarma ekiplerinin uyum içinde çalışabilmesini sağlayabilmek, gerekli emir-komuta zincirini tamamlayabilmek, ekiplerin birbirleriyle koordinasyonunu sağlamak, kurtarılan kazazedelerin en uygun sağlık merkezine yönlendirmesini sağlamak, afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarını organize etmesini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri elde etmesine yardımcı olmaktır.

AAY 411 Tramva 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencinin, meslek hayatında karşılaşacağı travma sonucu oluşan yaralanmalarda yapması gereken uygulamaları öğrenmesi amaçlanmaktadır. Travma dersi ile öğrencinin travma hastasında tanı koyma, tedavi önceliklerini belirleme ve uygulama esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır. Travma mekanizması, ilk değerlendirme, birincil ve ikincil bakı, sistem travmalarının gözden geçirilmesi, yara onarımı esasları anlatılacaktır.

BED 401 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

AAY 413 Çevre Sağlığı ve Biyogüvenlik 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, salgın hastalıkların kontrol altına alınması ve hayvansal ürünlerin üretiminde mikrobiyolojik güvenliğin arttırılması ile çevre sağlığının korunması, afet durumlarında kazazedelerin uygun ve hijyenik beslenmesi için eldeki kaynakların biogüvenliğinin sağlanması hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

AAY 415 Meslekte Marka Yaratmak 2 credits
Amaç ve Hedefler
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

AAY 417 İşaret Dili 2 credits
Amaç ve Hedefler
Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TID alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.

AAY 402 Proje Çalışması 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilerin afet yerlerine ulaşmada, afet alanlarında yeterli organizasyonu yapmak için mevcut arazi şartlarını değerlendirerek sağlık ve teknik yardım ekiplerinin uygun yerleşebilmesini sağlamak, kazazedelerin belli bir düzene göre yerleşmesini, barınmasını ve sağlık yardımı almasını sağlamak için olay yerindeki arazi şartlarını belirleyebilmesini sağlamaktır.

AAY 404 Seminer Sunumu 1 credits
Amaç ve Hedefler
Afet ve Acil Durum ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

AAY 406 Afet ve Acil Durum Yönetimi Stajı II 6 credits
Amaç ve Hedefler
Bu ders sağlık organizasyonları, STK lar, yerel yönetimler ve özel kuruluşların afetlere hazırlık ve yönetim organizasyonlarına yönelik problemlerin incelenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AAY 408 Afetlerden Korunma ve Önleme Teknikleri 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersi alan öğrenciler afet yönetiminin temel ilkelerini uygulamaya dönük beceri kazanırlar. Öğrenciler, farklı afet türlerine karşı risk yönetimi konusunda temel bilgi edinirler. Öğrenciler, farklı afet türlerine karşı kriz yönetimi konusunda temel bilgi edinirler.

AAY 410 Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları VI 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu derste dispne-diabet, akut batın-yaygın medical sorunlar, bulaşıcı hastalıklar-madde bağımlılığı, madde bağımlılığı-bilinç kaybı ve epilepsy pediatrik acil durumlar-doğum, yanıklar-tehlikeli maddeler, sıcak ve soğuk çarpması, değerlendirme ve tartışma, suyla ilgili tehlikeler-hastalarla etkileşim, acil durumlarda ruhsal destek, hasta taşınması ve triyaj, çıkartma kurtarma, intravenöz tedavi-ileri hava yolu temini –defibrilasyon konuları olarak anlatılacaktır.

BED 402 Beden Eğitimi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

GSM Güzel Sanatlar 2 credits
Amaç ve Hedefler
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi koordinatörlüğünde,öğrencinin seçeceği bir dalda hem teorik, hem atölye çalışmalarıyla yürütülecektir.

AAY 412 Meslek Etiği 3 credits
Amaç ve Hedefler
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

AAY 414 Temel Meteoroloji Bilgisi 2 credits
Amaç ve Hedefler
Atmosfer, hava ve iklimin temelleri, geniş ve bölgesel ölçekli basınç ve rüzgar sistemleri, atmosferdeki kısa süreli süreçler, meteorolojik olaylar ve bunlardaki değişimlerin anlaşılması ile yüzey ve yüksek hava haritalarının kavranması ve değerlendirilmesi, basit kişisel hava tahmin ve değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik temel bilgilerin oluşturulması.

AAY 416 Duyu Bütünleme 2 credits
Amaç ve Hedefler
Bu dersin amacı; otizm, dikkat dağınıklığı, motor beceri ve koordinasyon bozukluğu içerisinde bulunan ve yaygın gelişimsel bozukluk, geriliğin getirmiş olduğu negatif olguların rehabilitesi, bireyde duyusal dengenin sağlanması, beden ve çevre farkındalığının yükseltilmesi, sosyal iletişim becerilerinin yükseltilmesi , motor planlamasının oluşturulması , öz bakım becerilerinin kazandırılması , dikkatin yükseltilmesi, devamlılığın davranışta yerleştirilmesi, organizasyon olgusunun iyileştirilmesi gibi olguları bireylere nasıl kazandırılacağının oluşturulmasıdır.