Doç. Dr. Serdar SUSEVER

Also available in: English, العربية

1976 yılında İskenderun’da doğdu. İlköğrenimini Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda tamaladıktan sonra orta öğrenimini türk marif koleji , lise öğrenimini Burhan felek Fen Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesin’ den mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde Mikrobiyoloji ve Kilinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzman, 2006 yılından aynı fakültede doktora ünvanını aldı . Doktora eğitiminin bir yılını Wuerzburg’da sürdürdü. 2012 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı . 2014 yılından itibaren aynı fakültede Yrd.Doç olarak çalışmalarına devam etmektedir. Halen kıbrıs Türk Mikrobiyolji Derneği Başkanlığını, Sağlıklı Yaşam ve Gıda Derneği yönetim kurulu üyeliğini ve International Society Human and Mycology’onin Kıbrıs temsiciliğini yürütmektedir. Mycology, Annals of Medical and Health Sciences Research ve Türk Mikrobiyoloji Derneğin Dergisin’de editor görevlerine devam etmektedir.