Prof. Dr. Mesut YALVAÇ

Also available in: English

1963 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimlerini İstanbul’da gördü. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini aldığı Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (eski adı Kütüphanecilik Bölümü)  yanında lisans sertifika programları kapsamında Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği’nden eğitim alan Yalvaç, konuk öğrenci olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Anatomi ve Adli Tıp derslerine de katıldı.

Yalvaç, 1988-2006 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ndeki görevi yanında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon Programı’nın kuruluş çalışmalarına katıldı ve bu programda ‘Tıbbi Dokümantasyon’, ‘Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi/ICD’ ve Tıp Kütüphaneciliği’ derslerini üstlendi. Yine, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı ve yalnızca lisansüstü eğitim veren İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Enformatik Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında bulunan ve aynı bölümde ‘Bilgi Yönetimi’ ve ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri’ dersleri de veren Yalvaç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda da öğretim faaliyetlerine katkıda bulundu. Yalvaç, İstanbul Üniversitesi’nde bulunduğu süre içinde Bölüm Başkan yardımcılığı,  Bilişim Birimi yöneticiliği, Fakülte Uluslararası İlişkiler ve Socrates & Erasmus Programı sorumluluğu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Akademik Değerlendirme Kurulu, Akreditasyon Kurulu, Disiplin Kurulu, Rektörlük Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu, Rektörlük Enformatik ve Bilgi Politikaları Kurulu, Rektörlük Etik Kurulu üyelikleri ve Rektörlük danışmanlığı yaptı.

2006’dan bu yana Kıbrıs’da, Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve 2007 yılından bu yana YDÜ Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün tam zamanlı öğretim üyesi kadrosunda, sağlık bilimlerindeki çeşitli bilim alanlarında ‘Bilgi’nin ‘Yönetimi’ni içeren dersler (‘Beslenme Bilimlerinde Bilgi Yönetimi’, ‘Hemşirelikte Bilgi Yönetimi’, ‘FTR’de Bilgi Yönetimi’, ‘Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetimi’, ‘Farmasötik ve Tıbbi Bilgi Yönetimi’ vd.) yanında, ‘Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri’,  ‘Sağlık Bilimleri ve Araştırmalarında Etik’ dersleri de veren Yalvaç, YDÜ Büyük Kütüphanesi’nin kuruluş aşamasında personel eğitimcisi, YDÜ Teknoparkı, YDÜ-IBM İnovasyon Merkezi ile YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi’nin kurucu üyeliği görevlerinde bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde, dünya üniversiteleri içinde ilk olarak bilinen, “Bilgi Yönetimi-Knowledge Management” Daire Başkanlığı’nı kurdu ve yönetti. Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi’nin de kurucusu olan Yalvaç,  hâlihazırda Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün tam zamanlı öğretim üyesidir.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok araştırma yapan, ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü ve görevli olarak yer alan, ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel ve mesleki toplantıya katılarak bildiri ve konferanslar veren, ulusal ve uluslararası birçok toplantı düzenleyen, seminer ve hizmet içi eğitimler veren, bilimsel dergilerde editörlük ve hakemlik görevleri bulunan Yalvaç’ın 30’u aşkın bilimsel eseri, süreli yayınlarda 200’ü aşkın araştırma yazısı vardır ve bu çalışmaları 100’ü aşkın atıf almıştır. İçlerinde Pfizer Medicine Co., BEKO Electronic Co., Garanti Bankası, Türk Mercedes-Benz, Efes Pilsen Beer Co., KOÇ-Döktaş Casting Co., Koç Holding, Sabancı Holding, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Kalkınma Bankası, Türk Ajansı Kıbrıs gibi kurum ve kuruluşların ‘Bilgi Yönetimi Sistem Analizi ve/veya Bilgi Merkezi Örgütleme’ çalışmalarında da bulunmuş olan Yalvaç, birçok ulusal ve uluslararası derneğin üyesidir. İngilizce bilen Yalvaç’ın bilimsel ve mesleki çalışmaları sonucu aldığı 100’ü aşkın teşekkür/takdir belgeleri yanında ödülleri de bulunmaktadır.