Araş. Gör. Uzm. Betül MAMMADOV

Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov, İlk ve Orta Öğrenimini İstanbul’da, lise öğrenimini Otakçılar Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Ebelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 5 yıl değişik kliniklerde ebe olarak çalıştı. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesinde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları alanında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde çalışmaya başladı. 2015 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları alanında doktora eğitimine başladı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.