Sağlık Bilimleri Fakültesi

Also available in: English, العربية

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan’dan Mesaj
Fakültemiz Hızla Büyüyor…

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, tercih edilen, vereceği eğitim-öğretim, yapacağı özgün araştırmalar, inovasyon faaliyetleri ve sürekli gelişen bir eğitim sistemi anlayışı ile etik, yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahip, 21.yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış, Atatürk ilkeleri doğrultusunda elemanlar yetiştiren bir kurum olmayı görev edinmiştir.

Fakültemiz bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik (Türkçe ve İngilizce), İş Sağlığı ve Güvenliği, Gerontoloji, Odyoloji ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır. Her bölümün eğitim sisteminde; sorunlara geniş açıdan bakabilen, bilim alanında güncel gelişmeleri yakından izleyen, ve sürekli gelişen bir kurum anlayışı süregelmekte, dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerde verilen eğitimde çağdaş araç-gereçler ve olanaklardan yararlanılmaktadır,

Akademik kadromuz, bilgisini, yüreğini ve gücünü birleştirerek ve başaramayacağı bir şeyin olmadığı inancıyla hareket ederek yaptığı her işe fark ve değer katan, yaptığı her işte iz bırakmaya özen gösteren, özgüvenleri çok yüksek, kendine güvenen, sorumluluğunu herşeyin üzerinde tutan, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş gençler yetiştirmektedir…

Her yil, bir önceki yıldan daha büyük başarılara imza atan ve sürekli büyüyen Fakülte’mizde heyecan, coşku, sevgi ve başarı dolu daha nice yıllarda,birlikte olmak dileği ile…

Sevgi ile…

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN
Kurucu Dekan

Misyon
Uluslararası standartlarda vereceği eğitim-öğretim ve sunacağı araştırma olanakları ile, çağın gereksinmelerini karşılayacak bilgi ile donatılmış, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek, her alandaki birikimini toplum yararına sunmaktır.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, yetiştirdiği sağlık profesyonelleri ve üreteceği bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir eğitim kurumu olmaktır.