Laboratuvarlar

Also available in: English

Laboratuvarlar

Genel Kimya Laboratuvarı
Genel Kimya Laboratuvarı teoride verilen kimyasal kavramları desteklemek ve örneklemek için tasarlanmıştır. Temel laboratuvar tekniklerini öğretmeyi ve analitik düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Derslerin teorik kısmında öğrenilen kimyasal kavramlar dışında, laboratuvar deneyleri teorik ve pratik ilave kimya bilgileri içermektedir. Kimya Laboratuvarında metrik sistemde düşünmek ve ölçüm yapabilmek, özelliklerine göre maddeyi ayırt etmek, sabit oranlar kanunun deneysel uygulaması, temel ayırma yöntemleri, reaksiyon stokiyometrisi, gaz kanunlarının örneklenmesi, elektrokimya ve termokimya ile ilgili deneyler .

Laboratuvarlar

Genel Fizik Laboratuvarı
Mühendislik Fakültesi öğrencileri, ilk yıl aldıkları temel fizik derslerinde gördükleri teorik konulara paralel olarak, laboratuvarda üçer kişilik gruplar halinde deneyler yapmaktadırlar. Öğrenciler, bu sayede veri alma, deney hatası, grafik çizimi ve veri analizi gibi kavramları bire bir tecrübe ederek derste öğrendikleri ile pekiştirmekte, konuları daha iyi kavrama ve kendilerini yetiştirme olanağına sahip olmaktadırlar.

Genel Fizik-I laboratuvarı altı mekanik deneyi kapsamaktadır (ölçme bilgisi, deney verilerinin işlenmesi ve hata analizi, boyut analizi, mekaniğin temel deneyleri).
Genel Fizik-II laboratuvarı elektrik ve manyetizma dan oluşan yedi deneyi kapsamaktadır (elektrik ve magnetik alan ölçümleri, elektrik devreleri, akım ve gerilim ölçümleri).

Laboratuvarlar

Bilgisayar Laboratuvarları
Fakültenin 4 bilgisayar Laboratuvarıda toplam 200 bilgisayar vardır. Her bilgisayara WİNDOWS XP ve LİNUX işletim sistemleri mevcuttur. Laboratuvarlardaki bilgisayarlardan merkezi yazıcı aracılığı ile çıktı alınabilmekte ve internet ereşimi sağlanabilmektedir. Bilgisayarlarda öğrencilerin kullanabilmesi için icin aşağıdaki yazlım paketleri mevcuttur: Windows OS, MS Offıce, Visual Studio, Boprland C++, Vısual C++, Delphi 7,Visual Basic, Oracle 8, Matlab, Mathematica,Turbo-Pascal 7, Turbo-Ptolog, Csharp, Java Compiler, Linux OS, gcc, g++, Java Development, Pascal Compiler, Firefox, Openoffice.org, Open GL Development.

Laboratuvarlar

Sayısal Devreler Laboratuvarı
Laboratuvarın esas amacı sayısal mantık konusunda öğrencilere pratik beceriler kazandırmak ve bilgilerini arttırmakdır. Laboratua orta seviye sayısal sistemlerin tasarımına uygundur. Temel eğitim seti ETS-7000 tipi çalışma istasyonudur. Öğrenciler fonksiyonel pratik sayısal tasarımları kurarak irdeleyebimektedirler. Bu laboratuvarda gerçekleştirilen tasarımlar zamanlayıcılar, sayıcılar, dekoder/enkoder, multiplekser vb. olarak sıralanabilir.

 

Laboratuvarlar

Microişlemci Laboratuvarı
Mikroişlemciler laboratuvarı temel mikroişlemci sistemlerinin tasarımını amaçlamıştır. Donanım ve yazılım açısından makinaların çalışma prensipleri öğrencilere aktarılmaktadır. Laboratuvarda Zilog Z 80 ve Motorolla M 6809 eğitim setleri kullanılmaktadır. Intel 8080 mimarisi ve programlaması eğtimi bilgisayar simulasyon yazılımı sayesinde yapılmaktadır.

Laboratuvarlar

Veri İletişim Laboratuvarı
Laboratuvarın amacı öğrencilere analog ve digital veri iletişim sistemleri hakkında bilgi ve praktik becerileri kazandırmaktır. Laboratuvar uygulamaları veri iletişim eğitim sistemlerini kapsamaktadır. Sistem çeşitli modülleri içermektedir. Bu modullar anolok ve digital signalların analizi, gönderilmesi, bulunması, filteresinde kullanılır.

Laboratuvarlar

Devre Teorisi Laboratuvarı
Laboratuvarın amacı temel eletrik devre elemanlarını öğrenciye tanıtmak ve devre analiz metodlarının pratik olarak deney sonuçlarıyla pekiştirilmesini sağlamaktır. Öğrenciye verilen AC veya DC teorik bilgilere paralel olarak yürütülen deneyler için moduler setler yerine gerçek uygulamalar tercih ediliştir. Öğrenciler devreleri kendileri kurarak sonuçları ölçmekte, verileri değerlendirerek raporlamaktadırlar.

Laboratuvarlar

Elektronik Laboratuvarı
Laboratuvar öğrencilere elektronikdevre elemanlarını ve uygulamalarını tanıtmak amacı ile çalışmaktadır. Elektronik devre elemanları kullanılarak kurulan devreler ile gerçekleştirilen deneyler teknolojik ölçüm cihazları aracılığı ile veri toplanması sonucu gerçekleştirilir. Toplanan veriler analiz edilip raporlanarak deney sonuçlandırılır.

Laboratuvarlar

Güç Elektroniği Laboratuvarı
Güç Elektroniği laboratuvarı öğrencilerin konverter, inverter, güç filtreleri, motor sürücüleri, ve çeşitli güç ve endistüriyel elektronik deneylerinin gerçekleştirilebildiği setlerle donatılmıştır. Bu laboratuvarda toplam 24 değişik deney modüler deney setleri aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Laboratuvarlar

Yüksek Gerilim Tekniği Laboratuvarı
Laboratuvar 240 kV darbe jeneratörü aracılığı ile gerçekleştirilen deneylerden oluşmaktadır. Darbe jeneratörünün yanısıra 40 kV DC ve 100 kV AC güç kaynakları, yağ test cihazı, elektrodlar ve dielektrik test ekipmanı mevcutdur.

Laboratuvarlar

Elektrik Ölçme Laboratuvarı
Laboratuvar elektriksel ölçme teori ve tekniklerini öğretme amacı gütmektedir. Öğrenciler ölçüm teknikleri ve ölçü aletlerinin çalışma prensiplerini bu laboratuvar aracılığı ile öğrenmekte ve ölçüm prensiplerini uygulamalı olarak kavramaktadırlar.

Laboratuvarlar

Mobil İletişim Sistemleri Laboratuvarı
Laboratuvar Hücresel Telefon Sistem modulü (STS – EV) ile gerçekleştirilmektedir.
Dalga şekillerinin analizi, ölçümü, ses ve veri işleme, verici, alıcı işlemleri öğretilmektedir.
Pratik eğitimin yanında GMSK, QPSK, OQPSK π/4QPSK, Avrupada kullanılan sinyaller, Amerikan ve Japon sistemleri MATLAB aracılığı ile üretiliyor ve inceleniyor.

Laboratuvarlar

Komunikasyon Sistemleri Laboratuvarı
Laoratuvarda 20’den fazla farklı set kullanılmakdadır. Amplitud, faz, frekans puls ve delta modulyasyon sistemler, sinyallerin filtre edilmesi, harmonik analiz, analog dijital çeviriciler ve diger konular incelenmekdedir.

Laboratuvarlar

Telekomunikasyon Laboratuvarı
Sayısal ve analog iletişim sistemlerinin derinliğine analiz ve pratiğinin yapılmasına imkan vermektedir. İletişim ve Telekomünikasyon modülleri aracılığı ile deneyler gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilebilen 20 deneyden bazıları Kanal kodlama, hat kodlama, ASK, FSK, PSK ve PSK modulasyon teknikleri, FDM multikanal gibi teknolojik deneylerdir.

Laboratuvarlar

Uydu İletişimi Laboratuvarı
Uydu İletişim laboratuvarı yüksek teknoloji cihazlar ile donatılmıştır. Öğrenciler uydu iletişimi ile ilgili tüm teorik bilgilerin pratiğini bu laboratuvarda gerçekleştirme şansına sahiptirler.

Laboratuvarlar

Sinyal ve Sistem Laboratuvarı
Sinyal ve Sistem Laboratuvarı sınıfta verilen teorik bilgilerin öğrenciler tarafından pratik ve gerçek deneyler aracılığı ile pekiştirilmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Sayısal ve analog sinyallerin davranışları ve sistemler aracılığı ile işlemleri bu laboratuvarda öğrencilere aktarılmaktadır.
Çeşitli sinyalların değerlerinin ölçülmesi, harmonik analiz, sinyalların filtresi, çoğullanması ve diger konular incelenmekdedir.

Laboratuvarlar

Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Laboratuvar tek faz ve üç faz trafo, elektrik makinaları, varyak, ototrafolar gibi cihazlarla donatılmıştır. Yüksek kaliteli güç kaynakları ile donatılmış laboratuvarda tek faz ve üç faz elektrik motor ve jeneratör deneylerinin yanı sıra doğru akım motor ve üreteç deneyleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar bitirme öğrencilerinin bitirme ödevlerini pratik olarak gerçekleştirmelerinede olanak sağlamaktadır.

Laboratuvarlar

Makina Atölyesi
Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bulunan tam teşekküllü atölyede öğrenciler temel üretim yöntemleri ile ilgili deneyim kazanmaktadır. Öğrencilerimiz atölyeyi ders saatleri dışında da uzman teknisyenlerimiz gözetiminde kullanma şansına sahiptirler. Atölyede torna, freze, testere, dikey matkap, planya tezgahları, tesviye takımları, kaynak makinaları, pres ve ısıl işlem fırını ve diğer olanaklar bulunmaktadır.

Laboratuvarlar

Isı Transferi Laboratuvarı
Temel ısı transferi ölçüm düzenekleri öğrencilere gözterilmektdir. Isıl iletkenlik ve taşınım deney uygulamaları ve ısı değiştirgeçleri deney uygulamaları.

Laboratuvarlar

Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarı
Malzeme Testi ve Mukavemet Analizi Laboratuvarında öğrenciler malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve yapılarının incelenmesi ile ilgili uygulamaların yanısıra değişik yüklemeler altında makina elemanlarının deformasyonlarını gözlemektedir. Üniversal çekme, sertik ölçme, darbe, malzeme yorgunluğu deneylerinin yanısıra metal mikroskobu ile malzemelerin mikroskopik yapılarını inceleme imkanı bulunmaktadırlar.

Laboratuvarlar

Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında öğrenciler akım rejiminin belirlenmesi, farklı akışkanlar için viskozite, akışkanın kapalı bir sistemde hızının ölçülmesi ve Pneumatik eğitim deney düzeneğini kullanarak uygulamalı deneyler yapmaktadırlar.

Laboratuvarlar

Termodinamik Laboratuvarı
Soğutma çevrimi deney düzenekleri üzerinde uygulamalar yapılmaktadır.

 
 

Laboratuvarlar

İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı
Motor kesitleri üzerinde içten yanmalı motorların çalışma prensipleri gösterilmekte, içten yanmalı motora ait güç belirleme ve yakıt sarfiyatı deneyleri yapılmaktadır.

Laboratuvarlar

Güneş Enerjisi Laboratuvarı
Güneş enerji labratuvarı yüksek lisans ve lisans oğrencilerin bitirme porojeleri için kullanılır. Güneş radyosyunu pyranometre ile ölçülüp değerlendirilebilmektedir. Oğrenciler güneş enerjisi ile deneysel olarak su ısıtarak, eğime bağlı verimlilik ve diğer verimlilik testleri yaparlar. Ayrıca güneşin ışıma şiddetini ölçülebilmekte ve Güneş pili ile güneş kollektörü gibi sistemlerin verimliliklerine bakılabilmektedir.

Laboratuvarlar

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı
Biyomedikal Enstrimantasyon laboratuvarının amacı, insan vucüdünda oluşan sinyal ve görüntü işleme deneylerinin yapılmasını sağlamaktır. Biyometrik sinyaller, pulse oksimetre, elektrokardioyogram, kan akışı analizi ve daha pek çok sinyal örnek olarak sayılabilir. Bu sinyallerden elde edilen faydalı verilerin çözümleyebilme yetisinin kazandırılması en önemli hedeftir. Buna ilaveten, laboratuvar lisan üstü öğrencileri ve bölüm öğretim üyelerinin, biyomedikal sinyal işleme konusunda ileri araştırmalar yaptıkları laboratuvardır. Kullanılan metodlar, biyoistatistik metodları, görüntü işleme, audio işleme, görüntü tanıma ve biyomedikal algoritma geliştirme konularını kapsamaktadır.

Laboratuvarlar

Biyokimya Laboratuvarı
Biyokimya laboratuvarı, biyokimya alanında en çok kullanılan deneyleri öğrenciye öğretmeyi hedeflemektedir. Bu deneylerden bazıları, protein saflaştırma ve karakterizasyonu, enzim deneyler, DNA izolasyonu’dur. Ayrıca, biyomedikal öğrencileri bu alanda önemli pek çok cihazı kullanma becerisi geliştirmektedirler.