Dersler

Also available in: English

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D Ö
1.YIL / 1. DÖNEM CHM101 Genel Kimya 4 5 3 2 0 0 2 2 1
ENG101 İngilizce I 3 3 0 0 0 0 1 1 1
MTH101 Matematik I 4 6 4 0 0 2 1 1 0
ECC102 Programlama ve Problem Çözme 4 5 4 2 0 2 2 1 1
PHY101 Genel Fizik I 4 6 4 2 0 2 1 1 0
MTH113 Doğrusal Cebir 3 5 3 0 0 1 1 1 0
1.YIL / 2. DÖNEM ECC108 Nesne Yönümlü Programlama 3 6 4 2 0 3 1 1 1
ENG102 İngilizce II 3 3 0 0 0 0 1 1 1
MTH102 Matematik II 4 6 4 0 0 2 1 1 0
ECC104 Ayrık Yapılar 3 6 3 0 0 0 1 1 1
PHY102 Genel Fizik II 4 6 4 2 0 2 1 1 0
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 3 2 0 0 0 2 0 1
2.YIL / 1. DÖNEM MTH251 Olasılık ve İstatistik 3 6 4 0 0 2 1 1 0
ECC201 Veri Yapıları ve Algoritmalar 4 6 4 2 0 2 2 1 1
ECC001 Sayısal Mantık 4 6 4 2 0 2 1 1 2
ENG201 Sözlü İletişim Becerileri 3 3 3 0 0 1 1 1 0
ECC003 Yazılım Mühendisliği 3 6 3 0 0 0 1 1 1
2.YIL / 2. DÖNEM ECC202 Veritabanı Yönetim Sistemleri 4 6 4 0 0 2 1 1 0
ECC203 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu 3 6 3 0 0 0 1 1 1
ECC427 Mühendisler İçin İşletme 3 6 3 0 0 0 1 1 1
SWE202 Yazılım Üretimi 3 6 3 0 0 0 1 1 1
SWE234 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3 5 3 0 0 1 1 1 0
SWE299 Staj I 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3.YIL / 1. DÖNEM ECC302 İşletim Sistemleri 3 6 3 0 0 0 1 1 1
ECC004 Programlama Dilleri I 3 6 3 2 0 2 1 1 1
SWE301 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı 4 6 4 0 0 0 1 2 1
ECC311 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 6 4 0 0 1 0 2 1
STOS Serbest Teknik Olmayan Seçmeli 3 6 3  –  –  –  –  –  –
3.YIL / 2. DÖNEM ECC005 Internet Programlama 3 6 3 1 0 1 1 1 1
ECC303 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 4 6 4 1 0 2 1 1 1
ECC426 Mühendislik İçin Ekonomi 3 5 3 0 0 1 1 1 0
SWE302 Yazılım Kalite Güvencesi ve Sınama 3 5 3 0 0 1 0 1 1
SWE304 Yazılım Gereksinimleri Analizi 3 6 3 0 0 1 0 1 1
SWE399 Staj II 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4.YIL / 1. DÖNEM SWE401 Yazılım Proje Yönetimi 3 4 3 0 0 1 1 1 0
ECC430 Bilgi Güvenliği Prensipleri 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SE491 Bitirme Projesi I 4 6  –  –  –  –  –  –  –
TS Teknik Seçmeli 3 5  –  –  –  –  –  –
TS Teknik Seçmeli 3 5  –  –  –  –  –  –  –
TS Teknik Seçmeli 3 5  –  –  –  –  –  –  –
4.YIL / 2. DÖNEM ECC429 Mühendislik Etiği 3 7 3 0 0 0 1 1 1
SE492 Bitirme Projesi II 4 8  –  –  –  –  –  –  –
TS Teknik Seçmeli 3 5  –  –  –  –  –  –  –
TS Teknik Seçmeli 3 5  –  –  –  –  –  –  –
TS Teknik Seçmeli 3 5  –  –  –  –  –  –  –
Toplam 142 240

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D Ö
ECC431 e-Ticaret 3 5 3 0 0 0 1 1 1
ECC412 Veritabanı Uygulamaları 3 5 3 2 0 2 1 1 1
ECC002 Sistem Simulasyonu 3 5 3 0 0 1 1 1 0
ECC404 Yapay Sinir Ağları 3 5 3 2 0 1 1 2 1
ECC419 Görüntü İşleme 3 5 3 2 0 2 1 1 1
ECC402 Bilgisayar Grafikleri 3 5 3 2 0 2 1 1 1
ECC405 Bilgisayar Donanımı 3 5 3 0 0 0 1 1 1
ECC406 Sistem Programlama 3 5 3 2 0 2 1 1 1
ECC413 Yapay Zeka 3 5 3 0 0 0 1 2 0
ECC417 Mobil Programlama 3 5 3 0 0 0 2 1 0
ECC408 Gelişmiş Nesne Yönümlü Programlama 3 5 3 2 0 2 2 1 0
ECC409 Nesne Yönümlü Programlama II 3 5 3 2 0 2 2 1 0
ECC407 Programlama Dilleri II 3 5 3 2 0 1 1 2 1
SWE403 Büyük Ölçekli Yazılım Geliştirme 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SWE404 Yazılım Örüntüleri 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SWE406 Dağıtık Yazılım Mühendisliği 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SWE407 Gerçek Zamanlı ve Gömülü Sistemler 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SWE408 Yazılım Mühendisliğinde Resmi Yöntemler 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SWE409 Kullanıcı Arayüzleri Analizi ve Tasarımı 3 5 3 0 0 0 1 1 1
SWE405 Hızlı Uygulama Geliştirme 3 5 3 0 0 0 1 1 1
ECC415 Karar Verme 3 5 3 0 0 0 1 1 1

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

tercih robotu