Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Günümüzde, Dünya’da petrol ve gaz sektörlerine olan talep artışı yüzünden , petrol ve doğalgaz üretimi ile ilgili eğitim ve teknolojik yenilikler ön plandadır. Petrol ve doğalgaz üretim sektöründe petrol ve doğalgaz mühendisleri için geçerli olan yüksek talebin, 21. yüzyılda da aynı şekilde devam edeceği tahmin edilmektedir.

Petrol ve doğal gaz mühendisliği; petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi, keşif, taşıma ve depolama ile ilgili geniş tabanlı bir disiplindir. Petrol ve doğal gaz mühendisleri sondaj ve sorunsuz tamamlama programlarının planlama ve yönetimini, sondaj ve üretim ekipmanlarının tasarım ve seçimini, petrol ve gaz taşıma borularının tasarımını, depolamasını, rezerv tahminlerini ve petrol ve gaz özelliklerini yönetirler.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği lisans programı dört yıllık bir programdır. İlk iki yıl boyunca, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği müfredatı ile ilgili temel bilim dalları olan matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik dersleri incelenmektedir. Son iki yılda ise Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine özel uzmanlık dersleri öğretilir. Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde yapılır. Pratik eğitim ise zorunludur. Bu programı bitiren tüm öğrenciler Petrol ve Gaz Mühendisi olmaya hak kazanır.

Prof. Dr. Cavit ATALAR
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı
cavit.atalar@neu.edu.tr

Misyon:
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; öğretim ve araştırma alanlarında mükemmeliyetçi bir program yapmak ve onların gelecekteki mesleki kariyerlerinde en yüksek başarıyı elde edebilmelerini sağlamak için sondaj, üretim, reservuar mühendisliğinde gereken bilgiyi sağlamaktır.

Amaç:

  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği sorunlarını teşhis edip, çözmek için gerekli olan matematik ve ilgili biliminin kullanımı.
  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği teknikleri, yetenekleri ve modern araçları konularında uzmanlaşmak.
  • Deney yapma ve tasarlama, sonuçları analiz edip yorumlama.
  • Bir sistemin, bileşenin ya da işlemin endüstriyel, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarımı.
  • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme yeteneğinin geliştirilebilmesi.
  • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği problemlerini çözmek ve formüle etmek.
  • Mesleki ve etik sorumlulukları anlamak.
  • Etkili iletişim becerisine sahip olmak.

İş Olanakları
Dünyanın büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinde. Türkiyenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve BOTAŞ (Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi), Petkim gibi şirketlerle hızla gelişen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) sektöründe çalışma imkanları ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları iş olanakları arasında sayılabilecek başlıklardır. Ayrıca son zamanlarda Kıbrıs adası çevresinde bulunan petrol ve doğalgaz arama çalışmalarından çıkan pozitif sonuçlar, önümüzdeki yıllarda kıbrıs adasında Petrol ve Doğalgaz Mühendislerine de iş istihtamı sağlama açısından gereksinim sinyalleri vermektedir. Buna ek olarak, Kıbrıs adasındaki üniversite programlarında lider ve öncü olan Yakın Doğu Üniversitesi de bu alanda istihdam yapmaktadır.