Bölüm Başkan Mesajı

Bölüm Başkanı’nın Hoşgeldin Mesajı

Sevgili öğrenciler, aileler, meslektaşlarım ve tüm personelimiz. Otomotiv Mühendisliği Bölümü internet sayfasına hoşgeldiniz.

Mühendislik, yapı, makine, aygıt, sistem, malzeme ve yöntemlerin, bilimsel, ekonomik, sosyal ve pratik bilgilerin uygulanması ile, tasarlanması, yapılması ve sürdürülmesi anlamına gelir. Hızla gelişen teknoloji ve alan teknolojileri üzerine artan talep ekip çalışmasını zorunlu hale getirmiş ve alan mühendisliği ihtiyacını yüksek oranda artırmıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü genç mühendis adaylarını bu yönde eğitmeyi ve otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayacak personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi otomotiv sektörünün gün geçtikçe çoğalan eğitimli personel ihtiyacını karşılayacak alan mühendisleri yeştirmeyi hedefleyerek 2010 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nü kurmuştur. Bölümümüz Otomotiv Mühendisliği alanında her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılmıştır. Akademik kadromuz endüstriyel tecrübe sahibi olup saygın mühendislik kurumlarına üyedirler. Bu nedenle, bölüm olarak öğrencilerimize sadece konu ile ilgili teorik bilgileri değil aynı zamanda uygulamalardan kazanılmış gerçek yaşam tecrübelerini de aktarmayı görev biliyoruz.
Eğer okuduklarınız kulağınıza hoş geliyorsa, kendiniz ve toplum için yeni sorumluluklar yüklenmeye hazırsanız ve bu doğrultuda bize katılmak istiyorsanız sizi aramızda görmek bize büyük mutluluk verecektir.

Bölümümüz hakkında detaylı bilgi edinmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. Yardımcı olmak için burada olacağız.

Doç. Dr. Kamil DİMİLİLER
Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı
kamil.dimililer@neu.edu.tr

Tarihçe
Otomotiv Mühendisliği’nin oluşumu, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İ. Günsel’in çocukluk günlerindeki hayâllerine kadar mâziye uzanır. Kıbrıs’ta bir Otomotiv fabrikası kurma hayâli, Yakın Doğu Üniversitesi ve bütün Yakın Doğu kuruluşlarının vücuda getirilmesi boyunca, zamanla bir umuda, bir arzuya, ve nihayet, gerçekleştirme yönündeki tasarımlara dönüşür.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü, otomotiv fabrikası kurulması yönündeki büyük bir adım olacaktır, nitekim öyle de olmuştur.

Hiç şüphesiz, akademik ve eğitsel bakımdan, bir Otomotiv Mühendisliği Bölümü, tüm gençlerin idealleri için açılmış bir ‘taç kapı’ olmaktadır. Kıbrıs ve Türkiye’de bu büyük endüstrinin akıl ve bilgi yoluyla bir parçası olmak isteyen bütün gençler için yeni bir imkân doğmuş bulunmaktadır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün mânevî ve maddî yapıtaşı Kıbrıs Araba Müzesi olmuştur. Otomobil’in yüzyıllık serüvenini, önemli aşamaları itibariyle ortaya koyan müze, üstün bir mühendislik ve teknik ile meydana getirilmiştir. Müze’nin altyapısındaki bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının özenle yürütülmesi bütünsel anlamdaki gelişmenin ilk somut aşaması ve göstergesi sayılmalıdır.

Doğrudan eğitimimizle ilgili temel bir hususa değinirsek, Otomotiv MühendisliğiBölümü’ndeki dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mezunlarımızın büyük bir kısmının Kıbrıs Türk otomobil sanayiindeki yerlerini alacaklarını hemen kaydetmeliyiz.

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararı ve akreditasyonu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun (YÖDAK) karar ve akreditasyonu ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. KKTC’de alanında tek olan Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile birlikte mevcut bölümleriyle çok geniş bir eğitim alanına sahip olan Mühendislik Fakültesi, böylece daha da kapsamlı ve mükemmel bir hüviyete ulaşmış bulunmaktadır.

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

2010-2015 Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL
2015-2016 Yrd. Doç. Dr. Kamil DİMİLİLER
2016-2017 Prof. Dr. Mahmut Ahsen SAVAŞ
2017- Yrd. Doç. Dr. Kamil DİMİLİLER

Dünya üzerinde otomotiv sektörünün yeri ve önemi malûmdur. Türkiye’de bu sektörün sürekli gelişim göstermesinin özel bir itici güç oluşturduğu da açıktır. KKTC’nde endüstri anlamında bir üretim bulunmamasına karşılık, satış sonrası hizmetler anlamında yoğun bir destek hizmet teknik birikimi mevcuttur.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün sektörün taleplerini karşılayabilecek yüksek özgüven ve özgün inisiyatif, bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulama becerisine sahip genç mühendisler yetiştirmek için her tür eğitsel ve teknik bilgi yetkin bir kadro ile sağlanmaktadır.

Böylelikle, en yeni gelişmeleri sürekli gündemde tutarak öğrenme ve bunu pratiğe aktarma metodları Bölüm’ün temel özelliği olmaktadır.

Otomotiv Mühendisliği, diğer mühendislik dallarında olduğu gibi, 4 yıllık bir lisans programıdır.Otomotiv Mühendisliği, Makina Mühendisliği ile birçok ortak yönü olan bir mühendislik dalıdır. Tüm mühendislik eğitiminde temel ders olarak kabul edilen fizik, kimya, ve matematik dersleri Otomotiv Mühendisliğinde de ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında en son teknolojik gelişimleri içeren bilgisayar programlama dersleri de Otomotiv Mühendisliğinin ders programına dahildir. Bu eğitimde ilk yıl temel mühendislik dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda büyük ölçüde makina mühendisliğine parallel giden bir eğitimin yanısıra Otomotiv Mühendisliği ile ilgili temel konulara geçilir. Dördüncü yıl ise sadece otomotiv mühendiliği ile temel konular verilir ve Bitirme Tezi hazırlanılır. Eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir.

İş Olanakları
Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler;

Otomotiv fabrikalarının üretim, ürün geliştirme, satış sonrası hizmetler, satın alma, kalite kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında,

Otomotiv yan sanayiide ürün geliştirme, üretim, kalite kontrol, satın alma kademelerinde,

Otomotiv yetkili servislerindeki geniş iş imkânlarıyla istihdam edilmektedir.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü sayesinde sektörün taleplerine cevap vermek ve endüstrinin bu önemli alanında uzman kadro yetiştirmeyi hedef almaktayız; bunun için de gerekli her türlü donanıma Yakın Doğu birikimi sahiptir.