Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Misyon ve Vizyon
Ulusal ihtiyaç ve teknolojik gelişimlere katkı koymak ve önderlik etmek, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmak. Bu kapsamda, akademik kadrosu ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve teknik bilgi ile donatılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştiren, yaratıcı düşünceye sahip, hedeflere erişebilen mühendisler yetiştirmektir. Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hizmetler ve yetiştirdiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslararası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Amaç
Otomotiv mühendisliği bölümünün amacı, kendine güvenen ve bireysel girişim geliştirebilen mühendislik adaylarını çeşitli endüstri dallarına hazırlamaktır. Öğrenciler, mühendislik problemlerini çözmede bilimsel bir sistematik yaklaşıma, sağlam bir mühendislik temeline, ömür boyu araştırma ve öğrenme yeteneklerine sahip olmak için eğitilirler.

Hedefler
Bireysel ve rekabetçi bir ekip üyesi olarak Otomotiv Mühendisliği Bölümü mezunları aşağıdaki özelliklere sahip olurlar:

  • Mühendisliğin temellerini kavrayabilmek için gerekli olan sağlam bir matematiksel ve bilimsel altyapı.
  • Mevcut endüstriyle ilgili mühendislik alanlarında, iddialı ve yüksek kaliteli işler için başarılı bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlayacak güçlü bir temel.
  • Mühendislik disiplinin gerektirdiği tasarım yöntemlerini doğru uygulayarak, becerikli ve yenilikçi mühendislik çözümleri üretebilme ve bunları günlük mühendislik uygulamalarına uygulama becerisi.
  • Mühendislik mesleğinin içinde ve dışındaki bağlılıklarını yerine getirebilmek için gerekli olan etkin iletişim kurma ve sosyal, etik ve mesleki sorumlulukları ile hareket etme becerileri.
  • Bilgisayarları, analiz, tasarım, simülasyon ve kontrol için bir araç olarak kullanma becerisi.
  • Sahadaki çeşitli karmaşıklıktaki sistemler ile ilgili olarak ölçüm araçlarıyla deneyler tasarlayıp yürütmelerine olanak tanıyan güçlü laboratuvar becerileri.
  • Girişimcilik, rekabet gücü, liderlik ve sektördeki gelişmelere ve yeniliklere uyum için gerekli olan bir ömür boyu öğrenme ve eleştirel düşünce anlayışı.
  • Mühendislik eğitimini tamamlayıcı olarak sosyal, ticari, endüstriyel ve insani yönleri anlama.

Bu bağlamda, 47 dersten oluşan Makine Mühendisliği Lisans Programı’nın %82.6’si teknik zorunlu mühendislik dersi, %13’ü Makine mühendisliği alanı ile ilgili teknik seçmeli, %4.4’u ise alan dışı seçmeli derslere ayrılmıştır.