Mekatronik Mühendisliği

Also available in: English

Programın Vizyonu

Mekatronik Mühendisliği programının en güçlü yönü, son 25 yıldır eğitim veren Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olmasıdır. Fakültemiz çok tecrübeli, deneyimli, ve güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Programın diğer güçlü bir yönü ise mevcut Mühendislik Fakültesi laboratuvarların ilaveten Mekatronik Mühendisliği için çok kapsamlı laboratuvarların kurulmuş olmasıdır.

Programın Amaçlarını ve Avantajları:

Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen Mekatronik, yaşantımızda sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı bütün dünyada çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Türkiyede ise bu sektör sürekli gelişim göstermektedir. KKTC’de ise bir Mekatronik mühendisinin çalışma alanları göz ardı edilemeyecek kadar çoktur.

Mekatronik Mühedisliği Bölümünün amıcı bu sektörün taleplerini karşılayabilecek yüksek özgüven ve özgün inisiyatif, bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulma becerisi, sürekli öğrenme alışkanlığı ve araştırma yeteneğine sahip güncel bilgilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Üniversitemizde başlatacağımız Mekatronik Mühendisliği bölümü sayesinde sektörün taleplerine cevap vermek ve bu sanayii alanında uzman kadro yetiştirmeyi hedef almaktayız.

Mekatronik Mühendisliği diğer mühendislik dallarında olduğu gibi 4 yıllık bir lisans eğitimi gerektirmektedir. Bu eğitimde ilk yıl temel mühendislik dersleri verilir. İkinci ve üçüncü yıllarda Makina Mühendisliği başta olmak üzere, Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliklerine parallel giden bir eğitimin yanısıra Mekatronik Mühendisliği ile ilgili temel konulara değinilir. Son yılda ise genellikle mekatronik sektörü ile ilgili konuların detaylı bir şekilde anlatıldığı seçmeli dersler yer alır. Eğitim dili İngilizce olacaktır.

Programın Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri:

Mekatronik Mühendisliği, Makina, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile birçok ortak yönü olan bir mühendislik dalıdır. Tüm mühendislik eğitiminde temel ders olarak kabul edilen fizik, kimya, ve matematik dersleri Mekatronik Mühendisliğinde de ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bunun yanında en son teknolojik gelişmleri içeren bilgisayar programlama dersleri de Mekatronik Mühendisliğinin ders programına dahildir.

Yukarıdaki noktalar göz önüne alınırsa, yetiştirilecek öğrencilerin 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgiler üretebilecek düzeyde, temel mühendislik bilgilerini ve Mekatronik Mühendisliği mesleğine uygun mesleki ve kişisel nitelikli öğrenci yetiştirecektir

İş Olanaklıkları

Mekatronik Mühendisi bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  • Garaj kapısı otomatik açma sistemleri, güvenlik sistemleri, iklimlendirme denetim sistemleri ve benzeri ev ve büro uygulamaları
  • MR cihazları, atroskopik cihazlar, ultrasonik problar ve benzeri diğer tıbbi cihaz tamir ve geliştirilmesi
  • El ve otomatik kumandalı hidrolik vinçler ve benzeri malzeme taşıma ve inşaat makineleri tamir ve geliştirilmesi
  • Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, otomatik buz makineleri ve benzeri makineler tamir ve geliştirilmesi

Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar:

   Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

  • 4 yıl sonunda öğrencinin genel ortalaması (CGPA) 4.0 üzerinden en az 2.0 olmalı,
  • Öğrenci toplam 139 kredi almalı,
  • Değişik dönemlere olmak üzere, ikinci yıldan sonra öğrenci iki staj yapmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DENKER
Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

ahmet.denker@neu.edu.tr