Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı’nın Hoşgeldin Mesajı

Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde İngilizce eğitim vermesi öngörülen Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği lisans programı müracaatıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Programın somut amaçlarını ve avantajları
Nanoteknoloji, kısaca atomsal düzeyde mühendislik olarak tarif edilebilir. Maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol edebilme, manipüle etme bilimidir. Malzeme ve işlem alanı ölçek olarak 100 nanometre dolayında bulunur. Nanoteknolojinin çekiciliği, malzemelerin nano boyutta makro dünyadan farklı davranmalarıdır. Hedef, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların araştırılması, kontrolü ve üretimi amacı ile fonksiyonel malzemelerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, nanoteknolojinin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Nanometre ölçekli yapıların analizi,
 • Nanometre boyutunda yapıların malzeme özelliklerinin anlaşılması,
 • Nanometre ölçekli yapıların imalatı,
 • Nano hassasiyetli ve ölçekli cihazların geliştirilmesi,
 • Uygun yöntemler geliştirilmesi ile nano ölçekli dünya ile makroskopik dünya arasındaki bağın kurulması.

Nanoteknoloji çok disiplinli bir konudur. Başta malzeme bilimi olmak üzere fizik, kimya ve biyoloji ile yakından ilgilidir. Atomsal ölçekte çalışıldığından kuantum fiziğinin kavramları gündeme gelir.

Nanoteknolojideki gelişmeler ve yaşantımıza giren ürünleri ile birlikte yıllardır yurt dışında bir çok önemli üniversitenin programında yer alan nanoteknoloji mühendisliği bölümü KKTC’de ilk kez üniversitemizde kurulmaktadır. Gerçekte ülkemizde hiç bir üniversitede henüz malzeme bilimi mühendisliği dalı da bulunmamaktadır. Bu bağlamda, önerilen bölümün adının Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği olarak oluşturulması uygun bulunmuştur.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. I. ve II. akademik yılda matematik, fizik, kimya, bilgisayar gibi mühendisliğin temel bilimlerine ek olarak malzeme yapısı, testi ve modifikasyonlarına yönelik temel malzeme bilimi ve mühendisliği de öğretilmektedir. Son 2 yılda öğrencilerin nano malzemeler, nano karakterizasyon, nano üretim ve nanoteknoloji alanlarında özelleşmiş dersler almaları ve uzmanlaşmaları mümkündür. Başarılı öğrencilere yönelik olarak çift anadal programı çerçevesinde fizik, biyomedikal, makina, elektrik ve elektronik mühendislikleri gibi farklı alanlarda iki diploma alma imkanı da mevcuttur. Her mühendislik alanı gibi, öğrenciler mezun olmak için toplam en az 30 iş günü mühendislik stajı yapmak durumundadır.

Misyon:
Malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarının popüler ve yaygın uygulamalarına karşın, bugüne kadar KKTC’de ne malzeme bilimi ne de nanoteknoloji alanlarında özelleşmiş bir kurum veya mühendislik bölümü mevcut değildir. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği mezunu olacak öğrencilerimizin malzeme bilimi temel eğitimi ile birlikte nanoyapılı mühendislik malzemeleri ile bunların özelliklerini, üretim ve karakterizasyon yöntemlerini bilen; çağımızda hızla değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilimsel, teknik, girişimcilik ve etik alt yapılara sahip olmaları öngörülmektedir.

Amaçlar:
Lisans öğretimi sonunda mezunlarımızın aşağıdaki kriterleri sağlamış olmaları amaçlanmıştır:

 • Fizik, kimya, matematik ve biyoloji kapsamlı temel bilimler ile mühendislik uygulamaları arasındaki döngüyü özümsemiş olmaları.
 • Modern teknik, analitik araştırma yöntemleri ve mühendislik araçlarını kullanarak malzeme ve nanoteknoloji alanlarında görev üstlenebilecek seviyeye ulaşmaları.
 • Yeni malzeme ve nanomalzeme tasarım ve sistemlerine yönelik beceri ve altyapılı olmaları. KKTC ve TC’nin gelecekte ihtiyacı olan malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanında uzmanlaşabilmeleri.
 • Farklı alanlardan oluşturulmuş ekiplerle disiplinlerarası iletişim ve çalışma becerilerine erişmeleri.
 • Etik ve toplumsal sorumluluk değerleri konusunda farkındalık sahibi olmaları.

İş Olanakları
Malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendislerinin iş olanakları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu bölümden mezun olan mühendisler savunma endüstrisinden sağlık sektörüne, otomotiv, kimya, tekstil, plastik, elektronik sanayii gibi pek çok sektörde mühendis olarak iş bulma imkanına sahiptir. Nanoteknolojinin yaygınlaşmasına paralel olarak iş alanlarının çoğalması da beklenen bir olgudur. Diğer yanda, temel malzeme bilimi ve mühendisliği öğretimi de alındığından mezunlar TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası’nın olanaklarından yararlanabileceklerdir.

Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yerini her ne kadar diğer mühendislik dalları ile pek çok ortak yönleri olan bir mühendislik uygulaması olsa da Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği özellikle fizik ağırlıklı temel bilimler ile bağlantılı çok disiplinli bir daldır. Bu bağlamda klasik mühendislik bölümlerinden farklılık göstermektedir. Metal, seramik, yarıiletken, polimer, kompozit ve biyomalzemelerin üretimi, karakterizasyonu ve cihaz uygulamaları üzerinde çalışılmaktadır. Aynı malzemelerin nano boyuttaki özellikleri ile araştırma ve endüsriyel uygulamalarını da kapsamaktadır. Sonuç olarak, mezunlarımızın çağımızın çok hızlı değişen ve gelişen yön ve ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek bilimsel ve teknik alt yapıya sahip olmaları beklentimizdir.

 • Fizik Laboratuarı
 • Kimya Laboratuarı
 • Bilgisayar Laboratuarı
 • Termodinamik Laboratuarı
 • Isı Transferi Laboratuarı
 • Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Artan öğrenci sayısı ile birlikte ek laboratuar alan ve ekipmanına, asistan ve teknisyene ihtiyaç artacaktır. Nanomalzeme ve nanoteknoloji ile ilgili deney ve testler için üniversitede ileri analitik cihazların bulunacağı merkezi bir laboratuar ve araştırma merkezine ihtiyaç olacaktır. Program başlangıcında, makro-, mikro- ve nano-sertlik testleri ile atomik kuvvet mikroskopu (AFM), taramalı elektron mikroskopu (SEM), temiz oda ve nano-imalat yöntemleri için Türkiye’deki ilgili üniversite ve kuruluşlara teknik geziler düzenlenecektir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.) belirtiniz.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

 • 4 yıllık lisans eğitim sonuda ağırlıklı not ortalaması (CGPA) en az 2.00/4.00 olmalı
 • Toplam 139 kredilik 42 dersten başarılı olmalı
 • En az 30 iş günü süresince staj yapmalı

Yrd. Doç. Dr. Süleyman AŞIR
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili
suleyman.asir@neu.edu.tr