Bölüm Başkan Mesajı

Makine Mühendisliği mühendislik dünyasının klasik alanlarından biri olup modern dünyanın gereksinimlerini karşılayabilmek için son yıllarda önemli değişimler geçirmiştir. Kapılarını 1996 yılında öğrencilere açan bölümümüz bu değişimlerin ihtiyaç duyduğu makine mühendislerini yetiştirmek üzere gerekli öğretim üyeleri ile donatılmıştır. Makine mühendisliği eğitimi temel esasları içerdiği gibi uygulamaları da kapsar; problem çözücü mühendislik esasları yanında uygulamacı bilim insanı için stratejik metodların geliştirilmesini sağlar. Bölümümüzün ders programında Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Katılar Mekaniği, Makine Tasarımı, ve Üretim Teknikleri gibi temel derslerin yanında makine mühendisliği uygulama alanına giren Soğutma Tekniği, Isı Değiştirgeçleri, İçten Yanmalı Motorlar, ve Makine Sistem Tasarımı gibi dersler yer almaktadır. Bunlara ilaveten, Bio-yakıtlar, yenilenebilir enerji teknikleri, ve yeşil enerji uygulamaları konularında dersler de verilmektedir.

Makine Mühendisliği temel bilimlerle kişiler veya toplum arasındaki bağları sağlayan meslek dalıdır. Eğitimli bir mühendis temel esasları nasıl uygulayacağını bilir, ancak bir makine mühendisi kişi ve toplumun ihtiyaçlarını benimseyerek bunların çözümü ile uğraşır. Uyguladığımız program bu felsefik esasa göre adaylarımızın eğitimini sağlamaktadır.

Makine mühendisliği mezunlarımız için endüstrinin çeşitli sektörlerinde ve oldukça yaygın iş olarakları vardır. Bu sektörler içinde üretim, bakım, kalite kontrol, mühendislik danışmanlığı ve servisi veren firmalar ile enerji üretim sektörlerini içeren petrol, gaz, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ile ilgili firmalar, metal üretim ve şekillendirme firmaları ve metal döküm endüstrisinde çalışabilirler.

Makine Mühendisliği bölümümüzde lisans programı yanında makina mühendisliğinde MSc ve PHD dereceleri veren programlarda yer almaktadır. Mesleğini yürütmekte olan ancak tez çalışmaları için zaman ayıramayan makine mühendisleri için tezsiz master programı yanında tezli master programıda mevcuttur. Bölümümüzde çalışan tüm akademik personel bilinen mühendislik derneklerine üyedir, ve Isı Eşanjörleri Tasarım, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Bio-Malzemeler, ve Bioyakıtlar konularında uzun süreli deneyimleri vardır. Bu nedenle, deneyimli bölüm elemanlarımızla çalışmak üzere tezli master programından mezun doktora adaylarını bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
yusuf.sahin@neu.edu.tr

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

1996-2003 Prof. Dr. Kaşif ONARAN
2003-2015 Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL
2015-2015 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAMUR
2015-2016 Prof. Dr. Nuri KAYANSAYAN
2016-2017 Prof. Dr. Mahmut Ahsen SAVAŞ
2017-2018 Prof. Dr. Sümer ŞAHİN
2018- Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN