Makine Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Bölüm Başkanı Tanıtım Konuşması

Makine Mühendisliği mühendislik dünyasının klasik alanlarından biri olup modern dünyanın gereksinimlerini karşılayabilmek için son yıllarda önemli değişimler geçirmiştir. Kapılarını 1996 yılında öğrencilere açan bölümümüz bu değişimlerin ihtiyaç duyduğu makine mühendislerini yetiştirmek üzere gerekli öğretim üyeleri ile donatılmıştır. Makine mühendisliği eğitimi temel esasları içerdiği gibi uygulamaları da kapsar; problem çözücü mühendislik esasları yanında uygulamacı bilim insanı için stratejik metodların geliştirilmesini sağlar. Bölümümüzün ders programında Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Katılar Mekaniği, Makine Tasarımı, ve Üretim Teknikleri gibi temel derslerin yanında makine mühendisliği uygulama alanına giren Soğutma Tekniği, Isı Değiştirgeçleri, İçten Yanmalı Motorlar, ve Makine Sistem Tasarımı gibi dersler yer almaktadır. Bunlara ilaveten, Bio-yakıtlar, yenilenebilir enerji teknikleri, ve yeşil enerji uygulamaları konularında dersler de verilmektedir.

Makine Mühendisliği temel bilimlerle kişiler veya toplum arasındaki bağları sağlayan meslek dalıdır. Eğitimli bir mühendis temel esasları nasıl uygulayacağını bilir, ancak bir makine mühendisi kişi ve toplumun ihtiyaçlarını benimseyerek bunların çözümü ile uğraşır. Uyguladığımız program bu felsefik esasa göre adaylarımızın eğitimini sağlamaktadır.

Makine mühendisliği mezunlarımız için endüstrinin çeşitli sektörlerinde ve oldukça yaygın iş olarakları vardır. Bu sektörler içinde üretim, bakım, kalite kontrol, mühendislik danışmanlığı ve servisi veren firmalar ile enerji üretim sektörlerini içeren petrol, gaz, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ile ilgili firmalar, metal üretim ve şekillendirme firmaları ve metal döküm endüstrisinde çalışabilirler.

Makine Mühendisliği bölümümüzde lisans programı yanında makina mühendisliğinde MSc ve PHD dereceleri veren programlarda yer almaktadır. Mesleğini yürütmekte olan ancak tez çalışmaları için zaman ayıramayan makine mühendisleri için tezsiz master programı yanında tezli master programıda mevcuttur. Bölümümüzde çalışan tüm akademik personel bilinen mühendislik derneklerine üyedir, ve Isı Eşanjörleri Tasarım, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Bio-Malzemeler, ve Bioyakıtlar konularında uzun süreli deneyimleri vardır. Bu nedenle, deneyimli bölüm elemanlarımızla çalışmak üzere tezli master programından mezun doktora adaylarını bölümümüzde görmekten mutluluk duyarız.

Prof. Dr. Mahmut Ahsen SAVAŞ
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı
[email protected]

Kuruluş
Makine Mühendisliği Bölümü 1996 yılında, Prof. Dr. Kaşif Onaran, tarafından kurulmuştur. 2004 yılına gelindiğinde bölümün öğrenci sayısı 200’e ulaşmış ve daha sonra da bu sayı korunmuştur. Bölümün kurulduğu sıralarda Mühendislik Fakültesi bünyesinde Fizik, Kimya ve Kişisel Bilgisayar Laboratuvarları gibi temel laboratuvarlar bulunmaktaydı. Bölümümüz geliştikçe tam donanımlı bir mekanik atölyenin yanısıra, öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri Malzeme ve Mukavemet, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarları ile Güneş Enerjisi ve Biyoyakıt Araştırma Laboratuvarları kurulmuştur.

Makine Mühendisliği Bölümü 2008 yılından buyana eğitimini 7700 m2 kapalı alanı bulunan, öğrenci ve çalışanlarının konforu için tümüyle klimatize edilmiş yeni Mühendislik Fakiltesi binasında sürdürmektedir.

Tarihsel Sıralama ile Bölüm Başkanları:

1996-2003 Prof. Dr. Kaşif ONARAN
2003-2015 Yrd. Doç. Dr. Ali EVCİL
2015-2016 Prof. Dr. Nuri KAYANSAYAN
2016- Prof. Dr. Mahmut Ahsen SAVAŞ

Amaç ve Hedefleri
Makine Mühendisliği Bölümünün amacı yüksek özgüven ve özgün inisiyatif, bilimsel sistematik yaklaşım ve yüksek uygulma becerisi, sürekli öğrenme alışkanlığı ve araştırma yeteneğine sahip güncel bilgilerle donatılmış genç mühendisler yetiştirmektir.

Misyon
Ulusal ihtiyaç ve teknolojik gelişimlere katkı koymak ve önderlik etmek, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmak. Bu kapsamda, akademik kadrosu ile, araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve teknik bilgi ile donatılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştiren, yaratıcı düşünceye sahip, hedeflere erişebilen mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hızmetler ve yetiştirdiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslarası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Programları (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
Makine Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce ve Türkçe)
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Makine Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)

Eğitim Dili
Makine Mühendisliği Bölümünün İngilizce ve Türkçe eğitim veren programları bulunmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
Makine Mühendisliği İngilizce Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizcelerinin yeterli olması durumunda doğrudan programa başlayabilirler. Öğrenciler İngilizce yeterliliklerini uluslararası sınavlarla veya üniversitemizin uyguladığı ingilizce yeterlilik sınavı ile belgelemeleri gerekmektedir. Aksi halde bir yıl sure ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

İş Olanakları
Makina Mühendisliği Bölümü mezunları endüstride ürün geliştirme, planlama, satınalma, kalite kontrol, pazarlama, satış sonrası hızmetler ve bakım onarım gibi çeşitli dallarında, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunan firmalarda, bina mekanik sistem tasarımı ve uygulamasına yönelik firmalarda çalışma olanağı bulmaktadır. Güç santralleri, petrol, doğal gaz/LPG, güneş ve rüzgar enerjisi gibi çeşitli enerji konuları da yine makine mühendislerinin ağırlıklı çalışma alanlarıdır. Sürekli gelişen teknoloji ve endüstri, kapsamlı bina inşaatlarındaki artış, enerji dar boğazından dolayı her geçen gün daha çok önem kazanan enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaşan ilgi piyasanın mezunlara olan talebini artırmaktadır.