Makine Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Kuruluş
Makine Mühendisliği Bölümü 1996 yılında, Prof. Dr. Kaşif Onaran, tarafından kurulmuştur. 2004 yılına gelindiğinde bölümün öğrenci sayısı 200’e ulaşmış ve daha sonra da bu sayı korunmuştur. Bölümün kurulduğu sıralarda Mühendislik Fakültesi bünyesinde Fizik, Kimya ve Kişisel Bilgisayar Laboratuvarları gibi temel laboratuvarlar bulunmaktaydı. Bölümümüz geliştikçe tam donanımlı bir mekanik atölyenin yanısıra, öğrencilerin deneyim kazanabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri Malzeme ve Mukavemet, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarları ile Güneş Enerjisi ve Biyoyakıt Araştırma Laboratuvarları kurulmuştur.

Makine Mühendisliği Bölümü 2008 yılından buyana eğitimini 7700 m2 kapalı alanı bulunan, öğrenci ve çalışanlarının konforu için tümüyle klimatize edilmiş yeni Mühendislik Fakiltesi binasında sürdürmektedir.

Misyon ve Vizyon
Ulusal ihtiyaç ve teknolojik gelişimlere katkı koymak ve önderlik etmek, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak ve çalışma alanlarında söz sahibi olmak. Bu kapsamda, akademik kadrosu ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve teknik bilgi ile donatılmış, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma faaliyetleri gerçekleştiren, yaratıcı düşünceye sahip, hedeflere erişebilen mühendisler yetiştirmektir. Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleri, topluma verdiği hizmetler ve yetiştirdiği nitelikli mühendisler ile tercih edilen, uluslararası kabul görmüş, toplumda saygın ve söz sahibi bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Amaç
Makine mühendisliği bölümünün amacı, kendine güvenen ve bireysel girişim geliştirebilen mühendislik adaylarını çeşitli endüstri dallarına hazırlamaktır. Öğrenciler, mühendislik problemlerini çözmede bilimsel bir sistematik yaklaşıma, sağlam bir mühendislik temeline, ömür boyu araştırma ve öğrenme yeteneklerine sahip olmak için eğitilirler.

Hedefler
Bireysel ve rekabetçi bir ekip üyesi olarak Makina Mühendisliği Bölümü mezunları aşağıdaki özelliklere sahip olurlar:

  • Mühendisliğin temellerini kavrayabilmek için gerekli olan sağlam bir matematiksel ve bilimsel altyapı.
  • Mevcut endüstriyle ilgili mühendislik alanlarında, iddialı ve yüksek kaliteli işler için başarılı bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlayacak güçlü bir
  • Mühendislik disiplinin gerektirdiği tasarım yöntemlerini doğru uygulayarak, becerikli ve yenilikçi mühendislik çözümleri üretebilme ve bunları günlük mühendislik uygulamalarına uygulama
  • Mühendislik mesleğinin içinde ve dışındaki bağlılıklarını yerine getirebilmek için gerekli olan etkin iletişim kurma ve sosyal, etik ve mesleki sorumlulukları ile hareket etme
  • Bilgisayarları, analiz, tasarım, simülasyon ve kontrol için bir araç olarak kullanma becerisi.
  • Sahadaki çeşitli karmaşıklıktaki sistemler ile ilgili olarak ölçüm araçlarıyla deneyler tasarlayıp yürütmelerine olanak tanıyan güçlü laboratuvar
  • Girişimcilik, rekabet gücü, liderlik ve sektördeki gelişmelere ve yeniliklere uyum için gerekli olan bir ömür boyu öğrenme ve eleştirel düşünce anlayışı.
  • Mühendislik eğitimini tamamlayıcı olarak sosyal, ticari, endüstriyel ve insani yönleri anlama.

Bu bağlamda, 46 dersten oluşan Makine Mühendisliği Lisans Programı’nın %78.3’si teknik zorunlu mühendislik dersi, %13’ü Makine mühendisliği alanı ile ilgili teknik seçmeli, %4.4’u alan dışı seçmeli derslere ve %4.3’u ise staj’a ayrılmıştır.

Eğitim Bilgileri
Eğitim Programları (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
Makine Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce ve Türkçe)
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Makine Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)

Eğitim Dili
Makine Mühendisliği Bölümünün İngilizce ve Türkçe eğitim veren programları bulunmaktadır.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
Makine Mühendisliği İngilizce Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizcelerinin yeterli olması durumunda doğrudan programa başlayabilirler. Öğrenciler İngilizce yeterliliklerini uluslararası sınavlarla veya üniversitemizin uyguladığı ingilizce yeterlilik sınavı ile belgelemeleri gerekmektedir. Aksi halde bir yıl sure ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

İş Olanakları
Makina Mühendisliği Bölümü mezunları endüstride ürün geliştirme, planlama, satınalma, kalite kontrol, pazarlama, satış sonrası hızmetler ve bakım onarım gibi çeşitli dallarında, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunan firmalarda, bina mekanik sistem tasarımı ve uygulamasına yönelik firmalarda çalışma olanağı bulmaktadır. Güç santralleri, petrol, doğal gaz/LPG, güneş ve rüzgar enerjisi gibi çeşitli enerji konuları da yine makine mühendislerinin ağırlıklı çalışma alanlarıdır. Sürekli gelişen teknoloji ve endüstri, kapsamlı bina inşaatlarındaki artış, enerji dar boğazından dolayı her geçen gün daha çok önem kazanan enerji verimliliği ve alternatif enerji kaynaklarına yoğunlaşan ilgi piyasanın mezunlara olan talebini artırmaktadır.