Gıda Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Kuruluş

Gıda Mühendisliği
multi-disiplineri program olup mühendislik metodlarının gıda üretimi, dağıtımı, amblaj edilmesi, pazarlanması, satın alma, ve kalite kontroluna uygulanmasıdır.

Gıda Mühendisliği Bölümü, KKTC Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararları ile 2009 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesibünyesinde kurulmuştur. KKTC’de bulunan yüksek öğretim kurumları içerisinde Gıda Mühendisliği alanında eğitim verilen ilk ve tek bölümdür.

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile işbirliği çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden öğretim üyelerinin görevlendirilmesiyle güçlü bir eğitim kadrosu oluşmuştur. Bölümde 10 Profesör, 2 Doçent, 5 Yrd. Doçent, 1 öğretim ve 2 araştırma görevlisi ile lisans ve lisanüstü eğitim yürütülmektedir. Eğitim dili İngilizcedir.

Misyonumuz
21. yüzyılın teknolojik gelişmelerine uyum sağlabilecek ve yeni bilgiler üretebilecek düzeyde, temel mühendislik bilgilerini gıda mühendisliğine uygulayabilecek, bilimsel anlayışa sahip, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, başarılı mühendisler yetiştirmektir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz gıda üretimi , dağıtımı, pazarlama ve kalite kontrolu yanı sıra gıda sanayesinde kullanılan alet ve makinaların tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımında en üst düzey bilgilerle donatılmış olacaklardır.

Vizyonunuz
Öğrencilerine yüksek kalitede uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimi veren; bilimin yeni alanlarını araştırıp, nitelikli bilimsel araştırma yapan, yenilikçi, ve örnek bireyler yetiştiren; üretici ve sanayi kuruluşlarının problemlerine çözümler getiren, birikimini toplumun yararına sunan önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

İş Olanıklıkları
Gıda Mühendisliği bölümünden mezunlarımızın aşağıdaki sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür

  • Gıda fabrikalarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve kalite kontrol departmanlarında,
  • Gıda sanayisinin çeşitli sektörlerinde ve hemen her kademesinde,
  • Süpermarketlerin Gıda üretim ve Gıda kontrol bölümlerinde,
  • Gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli firmalarda,
  • Gıda kalite kontrol sorumlusu olarak yemekhanelerde, pastahanelerde ve benzeri Gıda üreten şirketlerde,
  • Gıda malzemesi ambalajlayan şirketlerde sorumlu,
  • Tarım ve Köy İşleri ile Sağlık Bakanlıklarında,
  • Büyük firmaların yemek ile ilgilenen bölümlerinde,
  • Okul, kolej, üniversite, hastane, devlet dairesi gibi günlük yemek hazırlayan, alan ve satan yerlerde Gıda denetim sorumlusu olarak,
  • Gıda üzerine eğitim veren eğitim kurumlarında eğitimci olarak,