Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Misyon Ve Vizyon
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün misyonu en yüksek kalitede mühendislik için gerekli bilgi ve beceriyi denyimli kadrosu ve altyapısı aracılığı ile mezunlarına sağlayarak hem mühendislik hem de araştırma alanında başarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaştırmaktır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün vizyonu yüksek kalitede eğitim vererek, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilen ve uluslarası alanda başarı sağlıyacak lider mühendisler yetiştirerek bulunduğu coğrafyada en prestijli mühendislik bölümlerinden biri olmaktır.

Amaç
Amacımız yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrencilere Çağdaş eğitim imkanı sağlıyarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin tüm alanlarında etkin çalışabilecek yaratıcı bireyler yetiştirmek Güçlü bir matematik ve fen bilimleri temeli vermek* Piyasada rekabet edebilecek düzeyde mühendislik bilgisi vermek* Güçlü bir laboratuar bilgisi ve yeteneği kazandırmak* Tasarım yapabilme yetisi* Etik ve sosyal değerlere saygı, sorumluluk duygusuna sahip olma ve iletişim kurma yeteneği* Hayat boyu öğrenme bilincinin yerleştirimesi* Sosyal hayat, iş dünyası, endistüri ve insan olgusunun mühendisliğin bütünleyici unsurları olduğunun bilinci.

Hedefler
Bireysel ve rekabetçi bir ekip üyesi olarak, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları:

  • Mühendisliğin temellerini kavrayabilmek için gerekli olan sağlam bir matematiksel ve bilimsel altyapı.
  • Mevcut endüstriyle ilgili mühendislik alanlarında, talepkâr ve yüksek kaliteli işler için başarılı bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlayacak güçlü bir temel.
  • Becerikli ve yenilikçi mühendislik çözümleri üretmelerini sağlayacak disiplinin gerektirdiği tasarım prosedürlerini uygulama becerisi.
  • Etkili iletişim kurma ve mühendislik mesleğinin iç ve dışındaki taahhütlerini yerine getirmek için sosyal, etik ve mesleki sorumlulukla hareket etme becerisi.
  • Bilgisayarları analiz, tasarım, simülasyon ve kontrol için bir araç olarak kullanma becerisi.
  • Alanlarinda çeşitli problemleri cozmek icin, sistem ve araçlarla deneyler tasarlayıp yürütmelerini sağlayacak güçlü laboratuvar becerileri.
  • Girişimcilik, rekabet gücü, liderlik ve yeni zorluklara uyum için gerekli ömür boyu öğrenme ve eleştirel düşünme anlayışı.
  • Mühendislik geçmişini tamamlayıcı olarak sosyal, iş, endüstriyel ve insan yönlerini anlama.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü