Biyomühendislik Bölümü

Also available in: English

Bölüm Başkanı’nın Mesajı
Sevgili Öğrenciler,

2016-2017 akademik yılında eğitim ve öğretime başlayan Biyomühendislik Bölümümüze hoşgeldiniz.

Biyomühendislik Bölümü, 2013 Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan yeni bölümlerimizden biridir. Lisans (BSc) programımız, ingilizce olarak konusunda uzman, deneyimli eğitim kadromuzla öğretim ve eğitime başlamıştır.

Biyomühendislik Bilim dalındadaki gelişmeler sonucunda biyoteknoloji endüstrileri ortaya çıkmıştır. Bu amaçla biyomühendislik bölüm programımız, mühendislik dersleri ağırlıklı ve ilgili temel bilimlerden zengin bir içerik arz etmektedir.

Biyoteknolojinin büyük önem ve ülke hedefleri arasında yer aldığı yüzyılımızda en önemli meslek grupları arasında yer alan Biyomühendislik bölümümüz uluslararası seviyede eğitim vermeyi misyon olarak benimsemiştir.

Meslek hayatınızda geniş bir vizyon sağlayacak eğitiminizde başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Terin ADALI
Biyomühendislik Bölüm Başkan Vekili
terin.adali@neu.edu.tr

Biyomühendislik Bölümünün Vizyonu (Özgörüsü)
Uluslararası ve ulusal kalitede eğitim-öğretim, araştırma yapan, toplumun refahına katkıda bulunan etkin bir bölüm olmaktır.

Biyomühendislik Bölümünün Misyonu (Özgörevi)
Lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle,

Materyal geliştirme, kütle ve ısı aktarımı, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, sinyal algılama ve işleme teknikleri, süreç kontrol ve modelleştirme teknikleri, biyoreaktör tasarımı, yüzey bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, polimer kimyası, protein kimyası, ve temel mühendisliğin temel ve uygulamalı birçok dalının yanısıra, genetik moleküler biyoloji, metabolizma, biyoelektrik, nörobiyoloji, immunoloji, farmakoloji gibi temel ve uygulamalı bilimlerideki araştırma ve bilgi birikimleri arasında köprü oluşturarak, günümüz toplumunun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına özgün çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Bilgileri

Eğitim Programı
Biyomühendislik Lisans Programı

Eğitim Dili
Biyomühendislik Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.

Yabancı Dil Hazırlık Programı
İngilizce lisans programına kayıt yapan öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce hazırlık programını takip ederler.

İş Olanakları
Biyomühendislik bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

 • İmalat Sektörü (Biyolojik üretim ağırlıklı)
 • Serbest çalışma olanağı
 • Özel kuruluşlar
 • Sağlık hizmeti veren devlet kurumları
 • Tarım Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
 • Devlet ve Özel hastaneler
 • Genetik Tanı ve Tedavi Merkezleri
 • İlaç/Aşı üreten tesisleri
 • Gıda üretim tesisleri
 • TSE, Iso Standartlar Kurum ve Kuruluşlarında
 • Askeri Kurumlar
 • Eğitim Sektörü
 • Veterinerlik ve Ziraat sektörü
 • Kimyasal madde üreten firmalarda