Dersler

Also available in: English

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
1.YIL / 1. DÖNEM KİM101 Genel Kimya 4 5 3 2 0 0 2 2 1
İNG101 İngilizce I 3 3 0 0 0 0 1 1 1
MAT101 Matematik I 4 6 4 0 0 2 1 1 0
MOD102 Programlama ve Problem Çözme 4 5 4 2 0 2 2 1 1
FİZ101 Genel Fizik I 4 6 4 2 0 2 1 1 0
MAT113 Doğrusal Cebir 3 5 3 0 0 1 1 1 0
1.YIL / 2. DÖNEM MOD108 Nesne Yönümlü Programlama 3 6 4 2 0 3 1 1 1
İNG102 İngilizce II 3 3 0 0 0 0 1 1 1
MAT102 Matematik II 4 6 4 0 0 2 1 1 0
MOD104 Ayrık Yapılar 3 6 3 0 0 0 1 1 1
FİZ102 Genel Fizik II 4 6 4 2 0 2 1 1 0
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 3 2 0 0 0 2 0 1
2.YIL / 1. DÖNEM
MAT201 Diferansiyel Denklemler 4 6 4 0 0 2 1 1 0
MOD201 Veri Yapıları ve Algoritmalar 4 6 4 2 0 2 2 1 1
MOD001 Sayısal Mantık 4 6 4 2 0 2 1 1 2
İİB103 İşletmeye Giriş 3 6 3 0 0 0 1 1 1
MOD204 Elektrik Devreleri 3 6 3 0 0 0 1 1 1
2.YIL / 2. DÖNEM MOD202 Veritabanı Yönetim Sistemleri 4 6 4 0 0 2 1 1 0
MOD006 Web Tasarımı ve Programlama 3 6 3 1 0 2 1 1 0
MOD007 Çokluortam Sistemleri 3 6 3 2 0 2 2 0 1
İİB101 İktisata Giriş 3 5 3 0 0 0 1 1 1
MAT251 Olasılık ve İstatistik 3 5 3 0 0 1 1 1 0
BSM299 Staj I 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3.YIL / 1. DÖNEM MOD302 İşletim Sistemleri 3 7 3 0 0 0 1 1 1
MOD004 Programlama Dilleri I 3 7 3 2 0 2 1 1 1
ENG201 Sözlü İletişim Becerileri 3 3 3 0 0 1 1 1 0
MOD311 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 7 4 0 0 1 0 2 1
TOSS Teknik Olmayan Serbest Seçmeli 3 6 3
3.YIL / 2. DÖNEM BB322 Web Uygulama Geliştirme 3 5 4 1 0 2 1 1 1
MOD303 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 4 6 4 1 0 2 1 1 1
BSM301 Coğrafi Bilişim Sistemleri 4 6 4 2 0 1 1 1 0
MOD003 Yazılım Mühendisliği 3 6 3 0 0 1 0 1 1
SS Serbest Seçmeli 3 5 3
BSM399 Staj II 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4.YIL / 1. DÖNEM MOD428 eDevlet 3 4 3 0 0 1 1 1 0
MOD430 Bilgi Güvenliği Prensipleri 3 5 3 0 0 0 1 1 1
BSM491 Bitirme Projesi I 4 6
TOKS Teknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli 3 5
TS Teknik Seçmeli 3 5
TS Teknik Seçmeli 3 5
4.YIL / 2. DÖNEM MOD429 Mühendislik Etiği 3 6 3 0 0 0 1 1 1
BSM492 Bitirme Projesi II 4 8
MOD422 Yazılım Sınanması 4 6 4 0 0 1 2 1 0
TS Teknik Seçmeli 3 5
TS Teknik Seçmeli 3 5
Toplam 144 240

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
MOD431 e-Ticaret 3 5 3 0 0 0 1 1 1
MOD412 Veritabanı Uygulamaları 3 5 3 2 0 2 1 1 1
MOD002 Sistem Simulasyonu 3 5 3 0 0 1 1 1 0
BSM412 Sağlık Bilgi Yönetimi 3 5 3 0 0 0 1 1 1
BSM413 Stratejik Bilişim Sistemleri Yönetimi 3 5 3 0 0 1 1 1 0
BSM414 Konaklama ve Turizmde Bilişim 3 5 3 0 0 1 1 1 0
BSM415 Muhasebe Bilişim Sistemleri 3 5 3 0 0 0 1 1 1
BSM430 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 3 5 3 0 0 1 1 1 0
MOD404 Yapay Sinir Ağları 3 5 3 2 0 1 1 2 1
MOD419 Görüntü İşleme 3 5 3 2 0 2 1 1 1
MOD005 Internet Programlama 3 5 3 2 0 2 1 1 1
MOD402 Bilgisayar Grafikleri 3 5 3 2 0 2 1 1 1
MOD405 Bilgisayar Donanımı 3 5 3 0 0 0 1 1 1
MOD406 Sistem Programlama 3 5 3 2 0 2 1 1 1
MOD413 Yapay Zeka 3 5 3 0 0 0 1 2 0
BSM428 Adli Bilişim Sistemleri 3 5 3 2 0 0 2 2 1
MOD417 Mobil Programlama 3 5 3 0 0 0 2 1 0
MOD408 Gelişmiş Nesne Yönümlü Programlama 3 5 3 2 0 2 2 1 0
MOD409 Nesne Yönümlü Programlama II 3 5 3 2 0 2 2 1 0
BSM461 Gömülü Sistem Tasarımı 3 5 3 0 0 0 1 1 1
MOD407 Programlama Dilleri II 3 5 3 2 0 1 1 2 1
MOD415 Karar Verme 3 5 3 0 0 0 1 1 1

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

Teknik Olmayan Kısıtlı Seçmeli Dersler

 • Alana Uygun Temel Dersler
 • Alana Uygun Dersler
 • Alan içi Seçmeli Dersler
 • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI KREDİ AKTS DERS SAATİ LAB UYGULAMA ÖĞRENME OTURUMLARI
BP D O
MOD426 Mühendisler İçin Ekonomi 3 5 3 0 0 0 2 2 0
MOD427 Mühendisler İçin İşletme 3 5 3 0 0 0 2 2 0

PÇ: Problem Çözme BP: Bilgi Pekiştirici D: Düzeltici Ö: Öğretici

tercih robotu