2016’dan sonra

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

GÜZ DÖNEMİ  (19/19 kredi, 30/30 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
BLG 100 Bilgisayar Mühendisliğine Yönlendirme (2,0) 0 1
MOD 106 Programlamaya Giriş (4,2) 4 6
İNG 101 İngilizce I (4,0) 3 4
MAT 101 Matematik I (4,2) 4 6
FİZ 101 Genel Fizik I (4,2) 4 6
KİM 101 Genel Kimya (4,2) 4 6
AİT 101 / TUR 100 Atatürk Prensipleri ve Reformları/ Yabancılar için Türkçe (2,0) 0 1
  19 30

 

BAHAR DÖNEMİ (21/40 kredi, 30/60 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
BLG 121 Diskrit Yapılar (4,0) 3 4
MOD 102 Programlama ve Soru Çözme MOD 106 (4,2) 4 6
İNG 102 İngilizce II İNG 101 (4,0) 3 4
MAT 102 Matematik II MAT 101 (4,2) 4 6
MAT 112 Lineer Cebir MAT 101 (4,0) 3 4
FİZ 102 Genel Fizik II FİZ 101 (4,2) 4 6
21 30

İKİNCİ YIL

GÜZ DÖNEMİ (18/58 kredi, 30/90 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
MOD 001 Sayısal Mantık BLG 121 (4,2) 4 6
MOD 201 Veri Yapıları ve Algoritmalar MOD 106 (4,2) 4 6
MOD 204 Elektrik Devreleri FİZ 102 (4,0) 3 6
MAT 201 Diferansiyel Denklemler MAT 102 (4,2) 4 6
TOS Teknik Olmayan Seçmeli İNG 102 (4,0) 3 6
    18 30

 

BAHAR DÖNEMİ (18/76 kredi, 30/120 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
BLG 200 Staj 1 1
MOD 202 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri MOD 201 (4,2) 4 6
ECC 203 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu MOD 001 (4,0) 3 6
MOD 205 Temel Elektronik MOD 204 (4,2) 4 6
İNG 201 İngilizce İletişim (4,0) 3 5
SS Moleküler Biyolojiye Giriş veya Matematik ve Temel Bilimler Seçmeli Derslerinden Herhangi Biri (4,0) 3 5
18 30

ÜÇÜNCÜ YIL

GÜZ DÖNEMİ (17/93 kredi, 30/150 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
MOD 302 İşletim Sistemleri ECC 203 (4,0) 3 6
BLG 360 Sinyaller ve Sistemler MAT 201 (4,2) 4 6
BLG 339 Programlama Dilleri Kavramı BLG 210 (4,0) 3 6
MAT 251 Olasılık ve İstatistik MAT 102 (4,0) 3 6
BLG 344 Otomata Teorisi (4,0) 3 6
17 30

 

BAHAR DÖNEMİ (16/109 kredi, 30/180 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
BLG 300 Staj II 1
MOD 301 Mikroişlemciler ECC 203 (4,2) 4 6
MOD 303 Veri İletişimi ve Ağlar (4,2) 4 6
MOD 002 Sistem Simülasyonu MAT 251 (4,0) 3 6
BLG 333 Yöneylem Araştırması MOD 201 (4,0) 3 5
BLG 382 Gerçek Zamamlı Sistemler MAT 201 (4,0) 3 6
    16 30

DÖRDÜNCÜ YIL

GÜZ DÖNEMİ   (14/123 kredi, 30/210 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
BLG 490 Mühendislik Tasarımı (2,2) 2 6
MOD 003 Yazılım Mühendisliği BLG 339 (4,0) 3 6
TS Teknik Seçmeli (4,0) 3 6
TS Teknik Seçmeli (4,0) 3 6
TS Teknik Seçmeli (4,0) 3 6
    14 30

 

BAHAR DÖNEMİ  (14/137 kredi, 30/240 AKTS)

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
BLG 491 Mühendislik Tasarımı BLG 490 (2,2) 2 6
MOD 426 Mühendisler için Ekonomi (4,0) 3 6
FE Serbest Seçmeli (4,0) 3 6
TS Teknik Seçmeli (4,0) 3 6
TS Teknik Seçmeli (4,0) 3 6
    14 30
Total :  137 240

 

TC ve KKTC öğrencileri AİT101 Atatürk Prensipleri ve Reformları dersini almalıdır
Yabancı uyruklu öğrenciler YİT101 Yabancılar için Türkçe dersini almalıdır
FE
Serbest Seçmeli

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
Her hangi bir Teknik Seçmeli ders veya
MOD 427 Mühendisler için Yönetim 3

 

SS: Sınırlı Seçmeli

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
Mikrobiyoloji 6
Biyokimya 6
MAT323 veya  Mat ve Temel Bilimler Seçmeli Derslerden Her Hangi Biri 6

 

TS: Teknik Seçmeli

Kod Ders Adı Önkoşul (Saat)Kredi AKTS
MOD 401 Mikroişlemci Sistemleri MOD 301 (4,0) 3 6
MOD 402 Bilgisayar Grafikleri (4,0) 3 6
BLG 410 Parallel Bilgisayar Mimarisi (4,0) 3 6
BLG 414 Sayısal Kontrol Sistemleri BLG 382 (4,0) 3 6
BLG 416 Bilgisayar Ağları MOD 303 (4,0) 3 6
MOD 404 Sinir Ağları (4,0) 3 6
MOD 406 Sistem Programlama MOD 301 (4,0) 3 6
BLG 430 Programlama Dilleri I MOD 106 (4,0) 3 6
MOD 407 Programlama Dilleri II MOD 106 (4,0) 3 6
MOD 005 İnternet Programlaması MOD 004 (4,0) 3 6
MOD 408 İleri Nesneye Yönelik Programlama BLG 210 (4,0) 3 6
MOD 409 Nesneye Yönelik Programlama II BLG 210 (4,0) 3 6
BLG 447 İleri İşletim Sistemleri MOD 302 (4,0) 3 6
MOD 411 Sayısal Sinyal İşleme BLG 360 (4,0) 3 6
MOD 412 Veritabanı Uygulaması MOD 202 (4,0) 3 6
MOD 413 Yapay Zekaya Giriş (4,0) 3 6
BLG 452 Paralel Hesaplamaya Giriş ECC 203 (4,0) 3 6
MOD 415 Karar Verme (4,0) 3 6
BLG 454 İleri Bilgisayar Mimarisi ve Organizasiyonu ECC 203 (4,0) 3 6
MOD 417 Mobil Hesaplama MOD 303 (4,0) 3 6
BLG 457 Kriptografi ve Kodlama Teorisi MOD 303 (4,0) 3 6
MOD 419 Sayısal Görüntü İşleme (4,0) 3 6
BLG 471 FPGA ile Donanım Tasarımı MOD 301 (4,0) 3 6
MOD 006 Web Tasarımı ve Programlama (4,0) 3 6
MOD 007 Multimedya Sistemleri MOD 102 (4,0) 3 6
MOD 423 Robotik Sistemler
ELE 435 Mekatronik


BLG 100 Bilgisayar Mühendisliğine Yönlendirme
Bilgisayar donanımı ve yazılımı. Makine dili esasları ve tam-sayı, gerçek sayı ve karakter veri çeşitleri. Algoritmalar ve akış diyagramları. Program yapısı. Program geliştirme metodları. PCnin bölümleri, ana-kart, bellek, grafik kartı, ses kartı, sabit disk, flopi disket, ve ağ kartı.

BLG 121 Diskrit Yapılar
Esas küme operasyonları. Fonksiyonlar ve ilişkiler. Kısmi düzenler ve denkli ilişkiler. Haming kodları. Sayısal teori. Graf teorisi ve algoritmalar. Euler devreleri ve yolları, asgari karış ağaçları, ikili ağaçlar ve ağaç araştırıcı. Kısa yol algoritmaları. Uyum problemi ve Hungarian algoritması. Teklifler hesabı, esas bul fonksiyonları. Minterm ve maxterm genişlemeleri. Karnaugh haritaları. Formal diller ve karar algoritmaları.

MOD 106 Programlamaya Giriş
Bilgisayar programı yapısı. C programlama dili, C programlama dilinin elemanları, tip ve tip dönüşümleri, ifadeler ve operatörler, giriş-çıkış fonksiyonları, kontrol akışı, fonksiyonlar ve fonksiyon yapımı, kütüphane fonksiyonları, diziler ve matrisler, işaretçiler, işaretçi işlemleri, dinamik bellek. Bit operasyonları. Yapılar, dosyalar ve dosya işlemleri. Diğer programlama dilleri ile bağıntı.

MOD 102 Programlama ve Problem Çözme
Giriş, Tipler and İşlemler. Python programlama dili. İfadeler, sözdizimi, Giriş/Çıkış. Fonksyonlar, Modüller, Sınıflar ve Nesneler, Nesne yönelimli programlama, istisnalar ve araclar, İleri  Konular.

Önşart:  MOD106

 BLG 200 Staj I
Bir kurumda yapılan staj için en kısa süre 4 haftadır (20 İşgünü). Ana amaç bir şirketin gerçek hayattaki işleyişini gözlemlemek ve Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri alanında sorulan sorulara cevap vermektir. Öğrenciden stajda edindiği tecrübeleri özetleyen yazılı bir staj raporu istenmektedir.

BLG 210 Nesneye Yönelik Programlama

Giriş. Nesneye yönelik, Veri türleri ve anlatım. Akış kontrolü. Fonksiyonlar. Abstract türler. Özyineleme, Sınıflar ve Nesneler. Nesne özellikleri, Yapıcılar ve Yıkıcılar. Sınıf tanımlaması. Nesne modeli. Veri sözlüğü. Dinamik nesneler, kalıtım ve türleri, ilişkilendirme ve toplaşım, operasonlar ve aralarındaki bağıntılar, çokformluluk, çokformluluğun türleri, operatör yüklemeleri, sınıf şablonlar, Dosyalar, dosya organizasyonu. Nesneye yönelik analiz ve tasarım, C++ dilini kullanmakla programlama.

Önşart:MOD106

MOD 001 Sayısal Mantık Sistemleri
Sayı sistemlerine ve kodlamaya giriş. Boolean cebiri ve mantık kapıları. Switch fonksiyonlarının basitleştirilmesi. Birleşimsel devreler. Programlanabilir mantık devreleri ile birleşimsel devre tasarımı. Dizisel mantık devreleri. Senkron dizi devrelerin analizi ve tasarımı. Dizisel devrelerin basitleştirilmesi. Asenkron dizisel devreler. Programlanabilir mantık ile dizisel devre tasarımı. Mikroişlemcilerin programlanmasına giriş.

Önşart:BLG121

MOD 201 Veri Yapıları ve Algoritmalar
Yapılanmış verilerin kısa gözden geçirilmesi, işaretçiler, lineer listeler. Ağaç yapılarında arama ve ağaç üzerinde işlemler (oluşturma, ekleme, silme, ve dolaşma). Grafikler ve uygulamaları. Sıralama teknikleri. Algoritma analizi (zaman ve bellek bakımından karmaşıklıkları).Algoritmamalar ve onların analizi. Sınıflandırma, arama algoritmaları. Graf algoritmaları.

Önşart:MOD102

MOD 202 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Veri tabanı yönetim, prensipleri. Sıradüzenli bilgi modelleme metodları. Veri tabanı yaratmak ve veri tabanı işlemleri. Veri tabanı arama ve sıralama teknikleri. Ofis otomasyonunda veri tabanı sistemi kullanımı. Dağıtılmış veri tabanı sistemleri. Veri tabanı güvenliği.

Önşart: MOD201

ECC 203  Bilgisayar Organizasyonu
Bilgisayarlara giriş. Mikro-programlama kontrolu. Bellek organizasyonu. Giriş-çıkış sistemleri. Standart bilgisayar mimerileri, RISC yapısı ve vektör bilgisayar mimarisi.

Önşart: MOD001

BLG 300 Staj II
Bir şirkette en az 4 hafta (20 işgünü) olup Bilgisayar Sistemlerinin ve Yazılımların gözlemlenmesini kapsar. Ana amaç bir şirketin gerçek hayattaki işleyişini gözlemlemek ve Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri alanında sorulan sorulara cevap vermektir. Öğrenciden stajda edindiği tecrübeleri özetleyen yazılı bir staj raporu istenmektedir.

MOD 301 Mikroişlemciler
Mikrobilgisayarlar ve asembli dili. Mikroişlemci yapıları ve mikrobilgisayar sistemleri. Arabirim sistemleri. Intel mikroişlemcilerin yapıları. Genel komutlar. Programların işlevleri ve izlenimi. Hafızaların organizasyonu ve adresleme. Asembli dilinde program işlevleri. Asembli ve komut yükleyicilerin genel yapılanması. Temel komutlar ve programlama örnekleri. Komut listeleri ve programlama metodları. Ortak komutlar. Servis komutları ve fonksiyonlar. Durdurulabilen ve durdurulamayan servis komutları. Vektör tabloları. Adresleme ve kontrol. Kontrol arabirimlerine erişim. Klavye servisleri. Ekran servisleri. Yüksek kapasiteli kayıt cihazları.

Önşart:BLG254

MOD 302 İşletim Sistemleri
İşletim sistemi prensipleri. Bellek yönetimi. Doğrudan bellek erişimi. Çoklu işlemler. Yapay bellek. Bellek koruması. Zamanlama. İşlemci yönetimi. Zaman bölümü ve öncelikler, işlemci senkronazsyon teknikleri. Giriş-çıkışların programlanmasına ilişkin temel teknikler. İşletim dizileri. Birlikte çalışan işlemciler ve işlemciler arası zaman uyumu. İşlemciler arası kilitlenme. Dosyalama sistem yönetimi.

Önşart:BLG254

BLG 315 Algoritmalar

Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi. Hesaplama modelleri, temel stratejiler. Böl ve yönet, sıralama algoritmaları, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, dinamik programlama, açılım ve sınırlama. Algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi. Graf algoritmaları. Liste algoritmaları, NP-tamamlılık ve çözülemezlik. Parallel algoritmalar.

Önşart: MOD201 

BLG 318 Veri İletişimi ve Ağlar
Veri iletişim sistemlerinin temel elemanları. İletişim sistem çeşitleri: seri, paralel, tek yönlü, çift yönlü iletişim. Referans Modeller: İSO OSİ referans modeller. Seri ağlar ve protokollar. İletişim hatları. Analog aglar, modemler and çoklayıcılar. PSTN. Dijital ağlar.  ISDN ağlar. Paket ağlar & X.25.  ATM & SMDS. LAN giriş. LAN fiziksel katman. Ağ bağlantıları. IPX, IP giriş. Analog ve dijital siynallar,  analog (A/F/PSK, QAM), dijital (RZ, NRZ, NRZi, manchester), analog ve dijital (PCM, ADPCM, CVSD, CELP). LAN çerçeveler. LAN protocollar.

MOD 405 Bilgisayar Donanımı
PC aksamları. CPU organizasyonu. BIOS, ana-kart, bellek organizasyonu, görüntü kartı, disk kontrol kartı, flopi disket kontroler. CDROM ve ses kartı. Seri ve paralel portlar. Klavye ve fare girişi. Gerçek zaman saatı. ISA ve PCI veri yolları. Güç kaynağı spesifikasyonları ve PC güç kaynakları.

Önşart:BLG254

MOD 002 Sistem Simülasyon Teknikleri
Simülasyona problem çözme aracı olarak bakış. Simülasyon modelleri, simülasyon tekniklerinin sınıflandırılması. Diskrıt sistem ve sürekli sistem yapıları. Simülasyon deneyi aşamaları. Rastgele olaylar ve sıralama sistemi ile simülasyon deneyleri. Simülasyon dilleri ve özellikleri. Simülasyon programlama örnekleri.

Önşart: MAT251

MOD 004 Programlama Dilleri I
Visual Basic diline giriş. Visual Basic ortamı ve araçları. Formlar ve kullanılan olaylar, olay programlama. Etiketler, yazı kutuları, komut düğmeleri, liste kutuları, BLGbo kutuları, zamanlama, image kutuları, resim kutuları. Formaların organizasyonu. Visual Basic elemanlarının özellikleri ve mevcut olan opsiyonlar. Visual Basic proje dosya yapısı. Veri tabanı bağlantıları, ODBC ayarları, ADO ve DAO veri erişim şekilleri. Access veri tabanı ve Visual Basic uygulama programları.

Önşart:BLG210

BLG 333 Yöneylem Araştırması
Mühendislikte karar vermek, karar verme teorisi prensipleri, değişkenlerin üretilip gözden geçirilmesi, sınırsız ve sınırlı optimizasyon, çiftlik ve hassasiyet analizi, LP uygulamaları, ağ modelleri, simulasyon, durum çalışmaları.

Önşart: MOD201

BLG339 Programlama Dilleri Kavramı
Programlama dillerinin sınıflandırılması, programlama dillerinin sentatik ve semantic tanımları. Orunlu programlama dilleri: veri objeleri, veri çeşitleri, control yapıları, alt-programlar, uygulama prensipleri. Procedürlü programlama dilleri. Nesne tabanlı programlama dilleri. Bildirimli programlama dilleri: mantık programlaması, fonksiyonel programlama, yapı-sorgulama dili programlaması.

Önşart:BLG210

BLG 360 Sinyaller ve Sistemler
Sürekli ve diskrit-zaman sinyal ve sistemlerin özellikleri. Temel sinyal değiştirme. Bellek, stabıl, lineer ve zaman-değişimsiz sistemler. Stochastic işlemler ve gürültü. Darbe response, geçiş fonksiyonu. Konvolüsyon. Laplace dönüşümü. Örnekleme. Diskrit-zaman sistemlerin analizi. Zaman alanında analizi. Fark denklem modelleri. Z- dönüşümü analizi. Z- dönüşümü. S-düzlemini z-düzlemine yansıtmak. Ters z- dönüşümü. Frekans analizi. Fourier serisi. Fourier  dönüşümü. Diskrit ve hızlı Fourier  dönüşümü. Süzgeçler. Dijital süzgeçler. Durum denklemleri.

Önşart:MAT201

BLG 382 Gerçek Zamanlı Sistemler
Sistenlerin modelleşmesi. Blok diagram ve  siynal akış graflar. Kontol sistemlerin durum-uzay modelleri. Kontrol sistemlerde Kararlılık. Kararlı hal hatası analizi. Kök-yer teknikleri. Frekans domeni anaisı. Diskrit zamanlı sistemler. Z-Dönüşümü, Fark denklemleri ve durum uzay modelleri. Ters Z- dönüşümü. Z-Dönüşümü sistemlerin cözülmesi. Diskrit zamanlı sistemlerin simulasiyonu. Bilgisayar kontrollü sistemler. Endüstrel kontröler kullanmakla kontrol sistemlerin tasarımı

Önşart:MAT201

BLG 400 Mezuniyet Projesi
Öğrenci ve Öğretim Üyesi arasında kararlaştırılır, mezuniyet projesi lisans derecesini alan oyrenciler icin verilir. Projenin amacı aşağıdakilerden biri olabilir: farklı mühendislik problemlerini çözmek için yeni bilimsel metodların uygulanması, farklı yazılımların geliştirilmesi, farklı mühendislik problemlerinin modelleme ve simülasyonu, Bilgisayar Mühendisliği alanında yeni araştırmaların analizi. Öğrenciler bu derse son sömestr kayıt olur ve mezuniyet projesini hazırlarlar (yazar).

MOD 401 Mikroişlemci Sistemleri
Intel mikroişlemci ailesinin tarihsel gelişimi, 8 bit mikroişlemciler, 16 bit mikroişlemciler. Intel x86 ailesinin mimarisi. Pentium mimarisi. Motorola 68000 ailesi. Gelişmiş RISC mikroişlemciler ve bu mikroişlemcilerin kullanımı. Mikroişlemci program geliştirme. Mikroişlemcilerin uygulamalarda kullanımı.

Önşart:MOD301 

MOD 402 Bilgisayar Grafikleri
Grafik sistemlerine bir bakış. Grafik sistemlerinin parçaları. Yazılım standartları. GKS ve PHIGS e giriş. Temel raster algorıtmaları ve GKS fonksiyonları. Üç boyutlu görüntü. Görünebilir yüzey tanıma metodları. Işıklandırma modelleri. Renk modelleri.

MOD 003 Yazılım Mühendisliği

Yazılımın gelişimi. Yazılım mühendisliği teknolojisi. Yazılım projelerini yönetmek. Yazılım proje planlaması, tahminler, ve risk analizi. Analiz ve modelleme teknikleri. Yazılım test aşamaları. Dökümantasyon. Bakım şekilleri.

Önşart:BLG339

BLG 414 Sayısal Kontrol Sistemleri
Kesintili veri sistemleri. Sistemlerin diskrıt modellenmesi. Z-transformları. s ve z sahaları arasındaki ilişki. İkinci derece kesşntili sistemler. Stabilite. Z sahasında Root-locus. Z sahasında Bode diyagramları. Z sahasında Nyquist diyagramları. Düzeltme teknikleri. PID kontrolerler.

Önşart:BLG382

BLG 416 Bilgisayar Ağları
Ağ topolojileri, paket göndermek, anahtarlama yöntemleri, LAN topolojileri, arabirimler, çoklayıcılar, köprüler. WAN ve yönlendirme, kablosuz ağ yapıları. Client/server işlevsellikleri, internetworking, ağ mimarileri ve protokoller, IP protokol adreslemeleri, enkapsülasyon, fragmantasyon ve paket oluşumları. Hatalı bildirim mekanizmaları, TCP, kodlama ve mesaj güvenlik kodlaması, uygulamalar.

Önşart: MOD303

MOD 404 Sinir Ağları
Sinirsel ağ prensipleri. Hatayı azaltarak eğitmek. Geri yayılım algoritması. Olasılık ve sinirsel ağlar. Optimizasyon ve kısıntılar. Geribesleme ve tekrarlayan ağlar. Genetik algoritmalar.

MOD406 Sistem Programlama
Sistem programlamaya giriş, işletim sistemleri ve programlama lisanlarının esas prensipleri, bir ve iki geçiş asemblerler, sembol tabloları, derleyiciler ve derleyici tasarımı, hata ve semantik fazları, optimizasyon, yeri değişebilen ve link yapılabilen yükleyiciler, işletim sistemleri tasarım prensipleri.

Önşart:BLG301

MOD 407 Programlama Dilleri II
Delphi ye giriş. Komponentler, komponentlerin özellikleri. Nesnelerin özelliklerinin değiştirilmesi. Değişkenler, tipler. Operatörler ve kontrol akışı. Görünen ve görünmeyen komponentler. Diyalog komponentleri. Formlar ve üniteler. Text editör ve yapılandırılması. Grafik editör, dosya ve dosyalama teknikleri. Veri tabanının yapılandırılması. Veri tabanı komponentleri. Tablo oluşturma. İkiden çok tabloları ilişkilendirme. Veri tabanında kayıt oluşturma. SQL kullanmakla veri tabanı yapılandırma.

Önşart:BLG141

MOD 005 İnternet Programlaması
İnternete giriş. İnternetin yapısı ve tarihsel gelişimi, HTML programlama teknikleri. HTTP, FTP, WWW kavramları. HTML komut dizisi. HTML dökümanlarına yazı, resim ve grafik koymak. Frontpage programının kullanımı. Grafik kullanıcı bağlantı (GUI) tasarım prensipleri. Web formları, veri transferi, sayfalar arası iletişim. İnteraktif internet proramı geliştirme. Veritabanı bağlantısı ve uygulamaları. IIS yapısı, ayarları ve uygulama programları testi.

Önşart: MOD004

MOD 408 İleri Nesneye Yönelik Programlama
.NET Platformuna  Giriş, .NET dilleri ve komponentleri, C# dilinin strukturu, Giriş/Çıkış. Console sınıfı, Alan adı, Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) belgesinin oluşturulması, Veri tipleri ve onların dönüştürülmesi, İfadeler, Seçim, İterasyon, Metodlar, Parametreler. Aşırı metodlar, Diziler, Sınıflar ve Nesneler, Encapsulation, Nesnelerin oluşturulma ve yıkılması, Kurucular, Yıkıcılar, Verasetlik, Arayüzler, Yığım, Alanlar, Modüller, Aşırı Operatör, Delegeler, Olaylar. Windows Formları, Sınıf Hiyerarşisi Formları, Olaylar, Düğmeler, Komponentler. Menüler, Çoklu Belge Arabirimi, Veri Erişimi ve Veri Bağlama, ADO.NET, .NET Veri Sağlayıcıları, Veri Setleri, Tablolar, XML Veri ile etkileşim, Web Tarayıcı.

Önşart: BLG210

MOD 409 Nesneye Yönelik Programlama II

Yüksek dil programlamaları. Programlama yöntemleri. Yapısal programlama. Java ya giriş. Objeler ile programlama Java iç temel oluşum elemanları. İlkel veri yapıları ve kontrol yapıları. Karar ve öngörüm mekanizmaları. Obje yaratılış metodları, objelerin geçişleri. Objelerle ve sınıflarla programlama. Sınıfların iç yapılanması. Grafik programlama. Arabirim oluşumları, appletler ve üst düzey grafik programlaması. Dahili ve harici programlama. Çoklu ortamlar, giriş-çıkışlar, grafik ağ yapıları.

Önşart:BLG210

BLG 447 İleri İşletim Sistemleri
İleri bellek yönetimi. Çoklu işletimlerde bellek korunması. Zamanlama algoritmaları. Zaman bölümü ve öncelikler, olay bayrakları, semaforlar, işlemci zamanlaması. İşlemciler arası iletişim teknikleri. Ortak giriş çıkış kontrolü. Dosyalama sistemi yönetimi. Örnek işletim sistemi tasarımı.

Önşart: MOD302

MOD 411 Sayısal Sinyal İşleme
Diskrıt-zaman sinyaller ve sistemler. Diskrıt zaman sistemlerin gerçekleştirilmesi. Diskrit Fourier transformu. FIR ve IIR süzgeçler. Limit saykıl. Filter sentezi. Bilateral transform. Pencereleme teknikleri. Görüntü işleme teknikleri. Görüntü tanıma. Gürültü hassasiyeti ve orantılama. Kenar algılama.

MOD 412 Veritabanı Uygulaması

Veritabanı yönetimi sistemleri ve bağıntısal model, tasarım ve entiti-bağıntı modeli, SQL kurumu, Oracle kullanarak edit yapmak, oracle fonksiyonları ve komutları, text fonksiyonları ve çevirim fonksiyonları, SQL kullanarak çıkışın formatlanması, tablo güncelleştirmek, silmek ve kopyelemek, görüntü yaratılması ve tanımı, SQL standardı ve oracle için özel SQL komutları, SQL komut farklarının gözden geçirilmesi.

Önşart: MOD202

MOD 413 Yapay Zekaya Giriş
Problem öçlme metodları, buluşsal tarama, oyun oynama, bilgi yakalama, bilgi preseztasyonu, mantıksal sonuç çıkarmak, planlama, bilinmezlik altında sorgulama, karar teorisi, ekspert sistemler ve uygulamaları, Prolog/LISP programlama, öğrenme, ve tabii lisan kavramı.

BLG 452 Paralel Hesaplamaya Giriş
Paralel bilgisayarların genel karakteristikleri. Paralel bilgisayarların kullanım alanlarına bir bakış. Paralel bilgisayarların sınıflandırılması. SISD, MISD, SIMD, ve MIMD. Paralel bilgisayarlarda ortak bellek kullanımı. Ortak değişkenler. Bağlantı ağları. Halka, küp, hiper-küp, ağaç ve diğer bağlantılar. Paralel bilgisayarlarda hızlandırma ve verim. Hızlandırmayı etkileyen faktörler. Amdahl kuralı.

Önşart:BLG254

MOD 415 Karar verme
Ögrencıye kararın teorı ve uygulamanın, teorı ve tahmın yaparak verılmesı, kararın rolünü

Anlayarak ışlem yapmak. Ögrencı bır çox dogru karalları vermek ıcın örneklerı ve teorıılrı

Ögrenecek.

BLG 454 İleri Bilgisayar Mimarisi
Paralelliğe yapısal yaklaşım, pipeline, vector islemciler, ortak belek, çoklu işlemciler ve birleşim ağları, sıra işlemciler, mesaj vermek, veri akımı mekanizmaları.

Önşart:BLG254

BLG 457 Kriptografi ve Kodlama Teorisi
Kriptografinin temel kavramları, blok şifreleri,şifre akışı, genel anahtar şifrelemesi, diferansiyel ve doğrusal kriptanaliz, gelişmiş şifreleme standardı, sayısal imzalar, karmaşık kriptografik fonksiyonlar, doğrulama protokolleri, anahtar dağıtımı protokolleri, anahtar yönetimi, güvenlik protokolündeki tuzaklar, İnternet kriptografisi, IP güvenliği , SSL/TLS, e-posta güvenliği, firewall.

Önşart:MOD001 Önşart:MOD303

MOD 419 Sayısal Görüntü İşleme
Diskrit-zaman sinyaller ve sistemler. Diskrit-zaman sistemlerin gerçekleştirilmesi. Diskrit Fourier transformu. FIR ve IIR süzgeçler. Limit saykılları. Süzgeç sentezi, Bilateral transform, Window yapma. Görüntü işleme teknikleri. Görüntü tanıma. Gürültü hassasiyeti ve değerlendirme. Kenar tanımı.

Önşart:BLG360

MOD 426 Mühendisler İçin Ekonomi
Mühendislikte karar vermenin elkonomik olarak analizi. Fiyat kavramı. Ekonomik çevre. Fiyat ve istek bağıntıları. Rekabet. Yap veya satın al çalışmaları. Para-zaman bağıntısının prensipleri ve uygulamaları. Değer kaybetmek. Para ve bankacılık. Fiyat değişikliği ve enflasyon. İş yeri ve şirket finansı.

MOD 204 Elektrik Devreleri
Tanımlar. Kirchoff un kanunları, devre parçaları, basit devreler. Güç kaynakları. Lineerlik ve superpozisyon teoremi. Thevenin ve Norton devreleri. Birinci derece ve ikinci derece devreler. Süzgeçler ve rezonant devreler. Temel ölçüm teknikleri.

Önşart:FİZ102

MOD 205 Temel Elektronik
Yarı-iletkenler. P-N kesişim diyotları, denklik modelleri, diyot devreleri, şalter devreleri, doğrultucu, düz akım (DC) güç kaynakları, Zener diyotları. Çift kutuplu (bipolar) kesişim transistörleri, geniş-dalga modeli. DC transistör devre analizi ve bias yapmak. Ortak-emitör, ortak-kollektör, ve ortak-baz konfigürasyonları. JFET operasyonu ve bias yapılması.

Önşart: MOD204

İNG 101 İngilizce I

Tematik bir yöntemle okuma, yazma, ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyle öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma ortamı sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hihayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, ve gazetecilik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

İNG 102 İngilizce II

Bu ders İNG101 in devamıdır ve burada öğrenci özerklik, araştırma ve sentez yapabilme becerilerine daha çok önem verilmektedir. ENG102 dersinde bilgiyi analiz ve sentez yapabilme, yazılı bilgiyi değerlendirebilme gibi konulara yer verilmektedir. Dersin başında, ders sonuna kadar becerileri pekleştirmek için yazılım dökümantasyonuna yer verilecektir. Öğrenciler makale hazırlamayı öğreneceklerdir: 1. Tam dökümantasyonu ile birlikte bir akademik makale 2. Ders boyunca mevcut literature tarama ihtiva eden (analiz ve sentez becerilerini gösteren ve dökümantasyon ihtiva eden) bir proje raporu hazırlanacaktır. Kopyeyi önlemek için bölgesel konular ve araştırmayı özelleştirme yöntemleri tavsiye edilecektir. Ders hocaları her aman öğrenciler ile sıkı iletişim halinde olup onları yönlendireceklerdir.

Önşart:İNG101 

MOD 427 Mühendisler için Yönetim
Yönetimin prensipleri. Fonksiyonlar ve manejerler. Organizasyon ve çevre. Pazarlama yönetimi. Üretim yönetimi. Personel yönetimi. Yönetimsel kontrol. Hesap tutmak ve finans raporları. Gelir gider hesaplamaları ve genel kontrol.

MAT 101 Matematik I
Fonksiyonlar, limitler ve devamlılık. Türevler. Ortalama değer teoremi. Grafik çizimi. İntegraller. Logaritmik, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. LHospital kuralı. İntegral teknikleri ve integrallerin uygulamaları, düzgün olmayan integraller.

MAT 102 Matematik II
Düzlem ve kutupsal (polar) koordinat sistemi, kutupsal koordinatlarda alan hesapları, eğrilerin uzunluğu. Birden fazla değişkenlerin limitleri, devamlılık, ve türevleri. Lagrange çarpanları. Çift integral hesaplamaları ve uygulamaları. Çizgi integrali, Green teoremi. Diziler, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor teoremi. Kompleks sayılar.

Önşart:MAT101

MAT 113 Doğrusal Cebir
Doğrusal denklem sistemleri: Elemanter satır ve sütun işlemleri, eşelon hali, Gauss eliminasyon metodu. Matrisler: Elemanter matrisler, ters çevrilebilir matrisler, simetrik matrisler, kuadratik formlar ve atalet kanunu. Determinantlar, eşlenik ve ters matrisler, Cramer kuralı. Vektor uzayları, Doğrusal bağımsızlaık, taban ve boyut, Euclid uzayı. Doğrusal dönüşümler, matrislerle gösterimleri, taban değiştirme. İç çarpım uzayları, Cauchy-Schwartz eşitsizliği, Gram-Schmidt ortogonalizasyonu. Özdeğerler ve özvektörler, karakteristik polinomlar, Cayley-Hamilton teoremi, köşegenleştirme, Jordan formunun temel fikri.

MAT 201 Diferansiyel Denklemler

Birinci dereceden diferansiyel denklemler, değişkenlerin ayrımı, tam denklemler ve integral faktörü, doğrusal ve homojen denklemler. Özel birinci dereceden denklemler; Bernoulli denklemleri. Sabit katsayılı yüksek dereceden homojen denklemler. Homojen olmayan doğrusal denklemler; parametrelerin değişimi, operatör metodu. Diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri metodu ile çözümü. Laplace transformları. Doğrusal diferansiyel denklem sistemleri.

Önşart:MAT102

MAT 323 Nümerik Analiz
Tahminler ve hatalar. Doğruluk ve hassasiyet. Numerik türev. Denklemlerin kökleri, parentezleme metodları ve açık metodlar, non-lineer denklemler. Lineer matematiksel denklem sistemleri. Verilen noktalara grafik çizimi, interpolasyon. Numerik integral. Diferansiyel denklemler.

Önşart:MAT201

MAT 251 Olasılık ve İstatistik
Olasılığın tanımı. Olaylar. Permütasyonlar ve kombinasyonlar. Koşullu olasılık ve Bayes kuralı. Rassal değişken ve fonksiyonları. Kesikli ve sürekli dağılımlar. Birim, kütle, veri çözümlemeleri, merkezi eğilim ölçüleri.

Önşart: MOD201

FİZ 101 Genel Fizik I
Ölçüm, vektör, kinematik, kuvvet, kütle. Newton un kanunları ve bu kanunların uygulamaları. İş ve kinetik enerji. Lineer momentum korunumu. İtme, çarpışma, dönme, eğlemsizlik momentumu, tork, açısal momentum, açısal momentum korunumu, statik denge.

FİZ 102 Genel Fizik II
Elektrik Şarj. Coulomb kuralı. Elektrik alanları. Gauss kuralı. Elektrik potansiyel. Kapasitans ve yalıtkanlar. Akım ve direnç. Ohm kuralı, elektrik iletişim, doğru akım devreleri, Kirchoff kuralı. Magnetik alanlar. Magnetik alan üretenler. Biot-Savart kuralı, Amper kuralı. Faraday ın endüksiyon kanunu. İndüktörlerin indüktansı. Işığın prensipleri, yansıma ve kırılma, geometrik optik, düz ve sferik aynalarda şekillenme, ince camlar

Önşart:FİZ101

tercih robotu