Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Also available in: English

Amaç
Bilgisayar mühendisliğinin amacı bilgisayar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili kadrolar yetiştirmek, aynı zamanda yüksek bilimsel gelişmeye ve araştırmaya katkıda bulunabilecek ve Bilgisayar Mühendisliği alanında kadrolar yetiştirebilecek yöneticiler ve eğiticiler yetiştirmektir.
Bölüm ayni zamanda Bilgisayar Mühendisliği dalında uzman ve eğitici şahıslar yetiştirmek ve iyi tecrübe kazanmış olan bu şahıslar sayesinde endüstrideki, iş merkezlerindeki ve yüksek öğrenim kurunlarındaki açığı kapatmaktır. Buna ilave olarak, araştırma yapmak, Bilgisayar mühendisliği alanlarında söz sahibi bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı amaçlar. Bu doğrultuda, Bilgisayar mühendisliği Bölümü, öğrencilerinin nitelikli bir öğretmen ve araştırmacı olabilmeleri için kendilerine gereken, alana özel bilgi ve yaklaşımları öğretmeyi, bireyler yetiştirmeyi de kendine görev edinmiştir.

Hedef
Bilgisayar Mühendisliği bölümünün temel hedefi bilimsel araştırmalar önderliğinde

  • evrensel değerlere sahip,
  • çoğulcu ve eleştirel düşünebilen,
  • araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş,
  • çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan,
  • bilgisayar Mühendisliği alanlarına hâkim bilgili kadrolar ve araştırmacılar yetiştirmektir.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü