Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Also available in: English

Profesör Yusuf ŞAHİN; Lisans & Yüksek Lisans Program çalışmasını Ankara Gazi Üniversitesi Makine-İmalat Teknolojisi Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak 1989 yılında İmalat Araştırma grubuna katıldı. Yüksek Öğretim Kurumu (YOK) aracılığıyla “Kompozit Malzemeler” konusunda Doktora Eğitimi için Yurt dışına (İngiltere) gitti. 1995 yılında Birmingham-Aston Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde “Metal matriksli kompozit malzemelerin geliştirilmesi, mekanik ve aşınma davranışlarının araştırılması” konusunda Doktora Derecesi aldı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Makine Eğitimi Bölümünde Yardımcı Doçent 1996 yılında ise Doçent oldu. 1999-2002 yılları arasında Kara Harb Okulunda “Mekanik” (Statik+dinamik) dersleri verdi. 2002 yılında aynı fakültede Profesörlüğü atandı ve bu bölümde 2011 yılına kadar çalıştı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümüne transfer oldu.

2010-2012 yıllarında Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde “Makine Teorisi” dersini verdi (kısmi zamanlı). YOK tarafından sağlanan bursla 2013 yılında Virginia Politeknik Üniversitesine,USA gitti (3 ay süre).

Son yıllarda Profesör Şahin; TUBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında “Polimer bazlı kompozitlerin geliştirilmesi, aşınması&sürtünmesi”özellikleri üzerine Belçika’nın Ghent Üniversitesi Makine, Konstruk.&Üretim Mühendisliği Bölümünde Soete Lab.’da bazı araştırmalar yaptı. Şahin, “Basalt/karbon takviyeli epoksi kompozitlerin tribolojik özelliklerini, deneysel tasarım/analizi “ metodları ile optimize etme çalışmaları devam ederken sert malzemeler/sertleştirilmiş çeliklerin işlenebilirliğini optimize çalışmaları da devam etmektedir. 2018 yılında Gazi Üniversitesinden emekli oldu.

Araştırma alanları: Malzeme/Makine Bilimi; kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve aşınma davranışları, Mekanik özellikler, Triboloji, Toz metallurjisi, İmal Usülleri, Talaş Kaldırma Prensipleri, Takım Tezgahları/Takımlar, Polimer bazlı Kompozit Malzemeler ve Deneysel Tasarım&Analizi”nı kapsamaktadır.