Prof. Dr. Nuri KAYANSAYAN

Also available in: English, العربية

The Ohio State Universite’sinden Makine Mühendisliğinde Doktora derecesi ile mezun olduktan sonra Amerika Birleşik devletlerinde iki farklı üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümlerinde önceleri asistan prof. ve daha sonra prof. olarak görev yaptı ve 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde profesör kadrosuna atandı. Yakın Doğu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde 2015 yılından beri profesör olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanı termal enerji içeren konulardır. Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD), Isı Eşanjörleri, Thermal Enerji Depolama, ve Çarpma ile Soğutma konularında ve uluslararası alanda kabul görmüş dergilerde yayınlamış pek çok makalesi vardır.