Prof. Dr. M. Timur AYDEMİR

Also available in: English, العربية

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden, doktora derecesini University of Wisconsin-Madison Üniversitesi’ndenaldı. 2001-2002 yıllarında Fulbrightbursiyeri olarak ABD’de University of Wisconsin – Madison Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında çalışmaları bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucuları arasında olup halen Merkez Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir. 2012-14 yılları arasında EMO Ankara Şubesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 1995 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. 2015 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.