Prof. Dr. Cavit ATALAR

Also available in: English, العربية

1948 yılında Yağmuralan’da doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak birincilikle mezun oldu. 1980 yılında Londra Üniversitesinde Doktora çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı. Ağustos 2001’de doçent oldu.

Son on yılda Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği ana bilim dalında 200 civarında akademik faaliyet ve 90 sunum ile yayın gerçekleştirdi. Zemin incelemeleri gerçekleştirdiği Tarihi Bedesten’in restorasyon projesi 2009 Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü (Europe Nostra Award) kazandı.

2 uluslararası konferans bildiri kitabı, 2 uluslararası konferans özeti kitabı,12 elkitabı, uluslararası indeksler kapsamında olup uluslararası yayınevlerince yabancı dilde basılı olarak yayınlanan ve alanında saygınlığı olan Geoteknik ve Jeoloji Mühendisliği (Geotechnical and Geological Engineering), Geotekstiller ve Geomembranlar (Geotextiles and Geomembranes), İngiliz Jeoloji Kurumu, Mühendislik Jeolojisi Özel sayısı (Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications) ve Uluslararası Geoteknik Mühendisliği (International Journal of Geotechnical Engineering) dergilerinde 6, bir tanesi itüdergisinde “davetli makale” olmak üzere toplam 10 makale, 20 uluslararası, 14 Türkiye, 8 Kıbrıs konferanslarında bildiri, 5 uluslararası bildiri özeti, 4 genişletilmiş bildiri özeti, 3 tanesi davetli konuşmacı olarak 14 konferans sunumu, 5 uluslararası ve bir ulusal proje raporu ve 6 teknik rapor. Uluslararası bildirilerin 2 tanesi her dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği konferansı (International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) ve 3 tanesi Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği konferansı (European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) bildiri kitaplarında yayınlanmıştır.

Cavit Atalar, 3 konferansta panel üyesi, 6 tanesi uluslararası olmak üzere 30’un üzerinde konferansta oturum başkanı, 6 tanesi uluslararası olmak üzere 10’un üzerinde konferansta Bilim ve Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

6 uluslararası ve 8 ulusal konferansın düzenlenmesinde organize komitesi başkanı veya üyesi olarak görev aldı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği’nde Yeni Gelişmeler” konulu uluslararası konferansların 1.sinde Türk Milli Komitesi Başkanı Prof.Dr. Ergün Toğrul ve 2.sinde Türk Milli Komitesi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Sağlamer ile birlikte organize komitesi başkanlığı yaptı.

2002-2004 yılları arasında Yerbilimcinin Sesi dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Uluslararası Geoteknik Mühendisliği (International Journal of Geotechnical Engineering) dergisinde 2007’den beri editörler kurulu üyesidir. Patra ve Das ile 2005 yılında Geotekstiller ve Geomembranlar (Geotextiles and Geomembranes) dergisinde yayınladıkları “Bearing capacity of embedded strip foundation on geogrid-reinforced sand” makalesi en fazla atıf yapılan ilk 10 makale arasında yer almaktadır.

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen 3 projede (“Swelling Clays: A Continuous Threat to the Build Environment of Cyprus” , “Geotechnical Investigation of Bedestan, Lefkoşa” ve “Geotechnical Investigation of Armenian Church and Monastry Site, Lefkoşa” yürütücü, 3 projede (“Oakland Seismic Hazard Project, USA”, “Occupational Health and Safety (İş Sağlığı ve Güvenliği)” ve “Sustainable use of the abandoned mines and quarries” araştırıcı, Ulusal kuruluşlarca desteklenen 2 projede (“Lefkoşa Evaporit Zeminlerinin Mühendislik Özellikleri” ve “YDÜ zemin Özellikleri”) yürütücü ve 2 projede (“KKTC’nin önemli kayaç, mineral ve fosillerinin tesbiti ve Yerbilimleri Müzesi Oluşturulması” ve Serdarlı Heyelanı) araştırıcı olarak görev aldı. İki dönem Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Maden, Metallurji ve Jeoloji Mühendisleri odası başkanı, Lefkoşa imar planı için komisyon üyesi olarak görev yaptı.

1994 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmakta olan Cavit Atalar, evli ve 3 çocuk babasıdır.