Araş. Gör. Oğuz EKREM

Also available in: English, العربية

Oğuz Ekrem 11 Ocak 1993 yılında Güzelyurt’ta doğdu.İlkokulu Kurtuluş İlkokulunda,Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulunda ve Liseyi Kurtuluş Lisesinde tamamladı.Lisans derecesini 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce eğitim) bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında yüksek lisans eğitimini yakın doğu üniversitesinde devam ettirmektedir.

Oğuz Ekrem 2016 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Oğuz Ekrem 2016 yılından beridir Elektrik Mühendisleri Odasına üyedir.

Ayrıca Oğuz Ekrem Devlet Planlama ve İnşaat Dairesinde Proje çizimi ve kontrolünde bulundu. Devlet Planlama ve İnşaat Dairesinde büyük kapsamlı bir proje’de yer aldı.