Öğr. Gör. Mustafa GÜNDÜZ

Also available in: English, العربية

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 1976 yılında Elektrik Mühendisliği dalında B.Sc ve 1978 yılında M.Sc. unvanlarını alan Mustafa Gündüz, 1976 – 1978 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Öğretim Asistanı ve Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusunda ise Kısmi zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. 1978 yılında Doktora çalışmalarını bırakarak bir kamu şirketinde fabrika müdürü olarak göreve başlamıştır. 1984 yılında bu görevden istifa ederek kendi özel şirketini kurmuş ve 2002 yılına kadar tekstil sanayi üretimi ve ihracatı faaliyetlerinde bulunmuştur. 1995 yılından itibaren, ihracat yaptığı Alman şirketinin Türkiye satın alma koordinatörlüğünü de üstlenerek bu görevi 2008 yılına kadar sürdürmüştür. 2002 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Ekonomi dalında Yüksek Lisansını (M.Sc.) tamamlamıştır. 1996 yılından itibaren kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak Yakın Doğu Üniversitesinde ders vermeye başlamıştır. 2004 yılından itibaren Kıbrıs Türk Sanayi Odası Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. 2005 – 2007 yılları arasında Ekonomi ve Turizm Bakan Danışmanı, 2003 – 2004 yılları arasında Banka Yönetim Kurulu Üyelisi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında KKTC Rekabet Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesi üzerine YDÜ’deki öğretim üyeliği görevinden izin almış ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden istifa etmiştir 2015 yılında KKTC Rekabet Kurulundaki görev süresini tamamladıktan sonra halen Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır