Öğr. Gör. Hilmi DİNDAR

Also available in: English, العربية

1986 Köşklüçiftlik Lefkoşa doğumludur. Zümrüt köy ve ardından Özgürlük İlkokulu’nu tamamladıktan sonra Orta öğretimine Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde devam etmiştir. Liseyi Türk Maarif Koleji’nde 2003 yılında bitirdi. Üniversite lisans eğitimine ayni yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde başlayıp 2007 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği alanında 2010 yılında bitirdi. Yüksek lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK 1007 projesinde bursiyer öğrenci olarak görev aldı. Bu kapsamda İzmir’de kurulan kuvvetli yer hareketi deprem istasyonlarının zemin özelliklerinin 2011 yılında başladığı doktora eğitiminin bitirme aşamasında olup Yakın Doğu Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık konuları arasında deprem zemin yapı etkileşimi ve buna yönelik olarak insitu araştırmaların korelasyonu bulunmaktadır. Çalışma konuları arasında yeraltı araştırmalarında Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi Yöntemleri, Düşey Elektrik Sondajı, Elektrik Tomografi, aktif ve pasif sismik yöntemler ve bu yöntemlerle zemin araştırmaları yer alır. Yerbilim Mühendisleri Odası’nda Yönetim Kurulu’nda 2014 yılından itibaren yer almaktadır.