Araş. Gör. Güner ÜRÜN

Also available in: English, العربية

Güner Ürün 15 Şubat 1992 yılında Lefkoşa’da doğdu.İlkokulu Şehit Dogan Ahmet İlkokulunda,Ortaokulu Atleks Sanverler Ortaokulunda ve Liseyi 20 Temmuz Fen Lisesinde tamamladı.Lisans derecesini 2015 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.2015 yılında yüksek lisans eğitimini yakın doğu üniversitesinde devam ettirmektedir .Güner Ürün 2015 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.Güner Ürün 2015 yılından beridir Elektrik Mühendisleri Odasına üyedir.