Araş. Gör. Fulden ERGÜN

28/10/1988 tarihinde Lüleburgaz’da doğdum. İlkokul ve Orta öğretimi 8 Kasım İlk öğretim okulunda okudum.Sonrasında liseyi Anadolu Ticaret Lisesinde tamamladım. Daha sonrasında Trakya Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldum.2014 yılında Yakındoğu Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliğine devam ettim. 2016 yılında Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum ve 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde Yüksek lisans eğitimine başladım.Şu anda Otomotiv Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktayım.