Dr. Vasfiye Hazal ÖZYURT

Also available in: English

Dr. Vasfiye Hazal ÖZYURT, 1989 yılında Zonguldak’ta doğdu. 2011 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü Bölüm 1. si olarak tamamladıktan sonra aynı yıl aynı bölümde Gıda Kimyası Bilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı ve TÜBİTAK Yüksek Lisans Başarı bursu (2210) almaya hak kazandı. Yüksek lisans eğitimi boyunca gıdaların korunması, raf ömrünün geliştirilmesi için gerekli uygulamalar konularında çeşitli çalışmalar yaptı. “Fındık zarı ve keçiboynuzu fenolik bileşiklerinin ve diyet lifinin ultrasonik ve klasik ekstraksiyon eldelerinin karşılaştırılması” konulu yüksek lisans tezini 2013 yılında başarı ile tamamladı. 2018 yılında Haziran ayında “Gıda model sistemlerinde proteinlerdeki nitrasyon ürünlerinin tayini için ileri kromatografik yöntemlerin uygulanması ve bu ürünlerin oluşumunun engellenmesi” başlıklı doktora tezini başarı ile savunmuş ve doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır. Bu süreç boyunca, gıdalardaki sekonder metabolitlerin saglık üzerine etkisi, gıda kimyasındaki temel analizler ve bu sekonder metabolitlerin kromatografik cihazlar ile tespit ve tayin edilmesi üzerine calismalar yapmıştır.

Yüksek lisansın bitmesiyle aynı yıl Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde Doktora eğitimine başladı. Doktora Eğitimi boyunca da TÜBİTAK Doktora başarı bursu (2211) almaya devam etti. Doktora eğitimi boyunca 2014 yılında 4 ay süreyle İspanya’nın Caceres kentinde bulunan “Universitad de Caceres” de Veterinerlik Fakültesi Besin Hijyeni bölümünde misafir öğrenci olarak diyabet hastalıklarında çay kateşinleri ve protein yapılar arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. 2017 yılında ise 6 ay süreliğine misafir araştırmacı olarak Almanya’nın Giessen kentinde “Justus-Liebig University” Kimya ve Biyoloji Fakültesi Gıda Kimyası bölümünde bulundu ve gıda ürünlerinde lezzet bileşenlerinin oluşumu üzerine proteinlerin etkisi üzerine çalıştı.

214O181 kodlu “Fermente ve Isıl İşlem Görmüş Dana ve Hindi Sucuklarında Yağ Formülasyonunun Protein Oksidasyonu ve İlişkili Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı Tübitak 1001 projesinde 2 yıl boyunca bursiyer olarak çalışmıştır. Halen 117O319 kodlu “Bir Gıda Atığı Olarak Domates Çekirdeğinden Katma Değeri Yüksek Biyoaktif Gıda Bileşenleri Elde Edilmesi Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi” isimli Tübitak 1001 projesininde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Tübitak 1001 projelerin yanı sıra tamamlamış olduğu 3 adet Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış (12-MÜH-025, 16-MÜH-023, 16-MÜH-025) projeleri bulunmaktadır. Halen devam etmekte olan Hitit Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen 19001 kodlu projede araştırmacı olarak görev almaktadır.

Şu ana kadar basılmış 3 tane uluslararası degilerde tanımlanan (SCI) yayını, 2 tane uluslararası diğer hakemli dergilerde taranan yayını, 11 tane uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap bölümü, 1 tane ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü, 1 tane türkçe kitabı, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 8 tane yayını, ulusal hakemli olmayan dergilerde 5 tane yayını bulunmaktadır. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirilerinin sayısı 12, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirilerinin sayısı ise 15 tir.

2018 Eylül ayından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Doktoralı Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.