Dr. Ersen ALP

Also available in: English

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde İstanbul Teknik Üniversitesinden 1980 yılında Lisans Diploması, Güney Kalifornia Üniversitesinden 1983 yılında Yüksek Lisans Diploması ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinden 2012 yılında Doktora Diploması almıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Rusya, Katar, Umman, Hindistan, Bangladeş, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde Sondaj ve Üretim Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Mühendisi, Sondaj Kule Mühendisi, Petrol Kaçak Testleri Mühendisi, Kalite ve İş Güvenliği Müdürlüğü, Petrol ve Gaz Sahaları Yüzey Tesisleri (Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Kontrol Vanası İstasyonları, Pig Atma ve Alma İstasyonları, Ölçüm İstasyonları, Basınç Düzenleme İstasyonları, Petrol Pompa İstasyonları, Tank Çiftlikleri, Yeraltı Doğal Gaz Depoları Yüzey Tesisleri, Kompresör İstasyonları, vs) inşaatlarında İnşaat Müdürlükleri, Devreye Alma Müdürlükleri ve Proje Müdürlükleri gibi görevlerde bulunmuştur. Bitümlü şistlerden petrol elde edilmesi konusunda deneysel uygulamalı fizibilite müdürlüğü yapmıştır. SPE, Energy Sources gibi yerlerde ve Bilimsel Uluslararası Petrol ve Gaz Kongrelerinde sunumlar yapmış ve makaleleri yayınlanmıştır. Türkiye Petrolleri gibi kuruluşlarda elektron mikroskopisi, x-ışınları laboratuarı, korozyon, yeraltı basınç profillerinin çıkarılması gibi çeşitli teknik konularda kurum içi teknik raporları yayınlanmış olup, Petrol ve Doğal Gaz Sahalarında karşılaşılan çeşitli teknik konular üzerine seminerler vermiştir. İngilizce, Rusça ve Orta Asya Türkî dillerini bilmektedir. 1953 Türkiye doğumludur, evli ve bir çocuk babasıdır.