Doç. Dr. Terin ADALI

Also available in: English, العربية

Doç. Dr. Terin Adalı Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümünde, 2007 yılında tamamlamıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine 2009 yılında Yardımcı Doç. Dr. olarak katılıp, 2014 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne Doçent olarak atanmıştır. Aktif olarak Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, YDÜ-Mükemmelliyet Merkezi-Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir. Uluslararası Journal of Biological Macromolecules dergisinde editörler kurul üyeliğinde görev almaktadır.

Doç. Dr. Terin Adalı, pekçok Yüksek Lisans, doktora tezinde danışman veya ortak danışman olarak çalışmış ve çalışmaktadır. Araştırma alanları, doğal kaynaklardan elde edilen kimyasalların sentez, karakterizasyon ve biyouyumluluğudur. Pekçok araştırma projesinde yönetici ve araştırıcı olarak görev yapmaktadır.