Öğr. Gör. Aziz Rasim YUSUF

Lise Eğitimini Türk Maarif Kolejinde tamamlayarak, 2006 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliğini bitirmiş, yine aynı üniversite bünyesinde Nükleer Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Uzman Medikal Fizikçi ünvanını kazanmıştır. Şuan Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik anabilim dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. Yüksek Lisans eğitimi sırasında TÜBİTAK-1001 Projesinde çalışarak, DR, CR, Mamografi ve Floroskopi sistemlerinin kalite kontrol protokollerinin hazırlanması ve saha ölçümleri, radyolojik görüntüleme sistemlerinde dozimetrik ölçümler, görüntü kalitesinin ölçülmesi çalışmalarına katkıları olmuştur. Yüksek lisans çalışmasında görüntü kalitesini kantilatif olarak değerlendirebilen MATLAB tabanlı bir yazılım geliştirmiştir. Doktora eğitiminde TÜBÜTAK-1003 Projesinde çalışarak kanser tedavisinde bir yöntem olan Brakiterapide Monte Carlo yönteminin kullanıldığı radyasyon dozu hesaplama algoritmaları ile çalışma fırsatı bularak halihazırda çalışmalarına devam etmektedir.