Araş. Gör. Hazrat ALİ

Also available in: English

Hazrat alı 12 Şubat 1990’da Pakistan’ın bunker şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Govt lisesinde tamamladı. Lisesini Govt Degree College’da tamamladı. Lisans eğitimini 2015 yılında Bilgisayar Bilimi ve Bilgisayar Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalar.

Aynı zamanda Kasım 2018’den beri Mühendislik Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.