Araş. Gör. Hafizu İbrahim KADEMİ

Nijerya’nın kuzeybatısındaki Kano Eyaleti Kademi kasabasında doğdum ve büyüdüm. Kano Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Wudil, Nijerya’dan lisans diplomamı tamamladım ve mezun ettim. Lisansı tamamladıktan sonra, Federal Eğitim Koleji’ne, Eğitim Sonrası Lisansüstü Diploması (PGDE) için Kano’ya katıldım. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Gıda Mühendisliği yüksek lisans derecemi aldım. Aynı yıl doktora programına başladım. Aynı üniversitede çalışmalar. Şimdiye kadar, P.hD’yi tamamladım. kurslar ve yeterlilik sınavı geçti.

Araştırma ilgim, gıdaların kalite ve güvenlik kontrol sistemlerine dayanıyor, temel olarak gıdaların mevcudiyetini, erişilebilirliğini, istikrarını ve kullanımını değerlendirmeksizin gıda tehlikeleri ve kirleticilerin önlenmesi veya en azından güvenli seviyelere düşürülmesini sağlamak. Ana odak noktası, gıda ağındaki kirleticileri (kimyasal, mikrobik ve fiziksel) tarama ve azaltma, gıda analitik yöntemlerini geliştirme ve doğrulama ve matematiksel modeller aracılığıyla gıda süreci optimizasyonu ve simülasyonu üzerinedir.