Çift Anadal Programları

Bölüm/Program Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölüm/Program
İç Mimarlık 99 Mimarlık
99 Mimarlık-Türkçe
147 YDÜ Tüm Bölümler-İngilizce
87 Peyzaj Mimarlığı-İngilizce
Mimarlık

74 Peyzaj Mimarlığı-İngilizce
140 YDÜ Tüm Bölümler-İngilizce
140 YDÜ Tüm Bölümler-Türkçe
83 İç Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı 111 İç Mimarlık